Search form

1 Mojzes 5

Spisek očakov od Adama do Noeta

(1 Krn 1,1–4; Lk 3,36–38)

1To je knjiga Adamovega rodovnika. Na dan, ko je Bog ustvaril človeka, ga je naredil sebi podobnega. 2Ustvaril ju je moškega in žensko, ju blagoslovil in ju imenoval človeka, na dan, ko ju je ustvaril.

3Adam je živel sto trideset let in rodil se mu je sin po njegovi podobnosti, kot njegova podoba. Imenoval ga je Set. 4Potem ko se mu je rodil Set, je bilo Adamovih dni še osemsto let in rodili so se mu sinovi in hčere. 5In vseh Adamovih dni, ki jih je preživel, je bilo devetsto trideset let. Potem je umrl.

6Set je živel sto pet let in rodil se mu je Enóš. 7Potem ko se mu je rodil Enóš, je Set živel še osemsto sedem let in rodili so se mu sinovi in hčere. 8In vseh Setovih dni je bilo devetsto dvanajst let. Potem je umrl.

9Enóš je živel devetdeset let in rodil se mu je Kenán. 10Potem ko se mu je rodil Kenán, je Enóš živel še osemsto petnajst let in rodili so se mu sinovi in hčere. 11In vseh Enóševih dni je bilo devetsto pet let. Potem je umrl.

12Kenán je živel sedemdeset let in rodil se mu je Mahalalél. 13Potem ko se mu je rodil Mahalalél, je Kenán živel še osemsto štirideset let in rodili so se mu sinovi in hčere. 14In vseh Kenánovih dni je bilo devetsto deset let. Potem je umrl.

15Mahalalél je živel petinšestdeset let in rodil se mu je Jered. 16Potem ko se mu je rodil Jered, je Mahalalél živel še osemsto trideset let in rodili so se mu sinovi in hčere. 17In vseh Mahalalélovih dni je bilo osemsto petindevetdeset let. Potem je umrl.

18Jered je živel sto dvainšestdeset let in rodil se mu je Henoh. 19Potem ko se mu je rodil Henoh, je Jered živel še osemsto let in rodili so se mu sinovi in hčere. 20In vseh Jeredovih dni je bilo devetsto dvainšestdeset let. Potem je umrl.

21Henoh je živel petinšestdeset let in rodil se mu je Matuzalem. 22Potem ko se mu je rodil Matuzalem, je Henoh hodil z Bogom še tristo let in rodili so se mu sinovi in hčere. 23In vseh Henohovih dni je bilo tristo petinšestdeset let. 24Hodil je z Bogom, potem ga ni bilo več, kajti Bog ga je vzel.

25Matuzalem je živel sto sedeminosemdeset let in rodil se mu je Lameh. 26Potem ko se mu je rodil Lameh, je Matuzalem živel še sedemsto dvainosemdeset let in rodili so se mu sinovi in hčere. 27In vseh Matuzalemovih dni je bilo devetsto devetinšestdeset let. Potem je umrl.

28Lameh je živel sto dvainosemdeset let in rodil se mu je sin. 29Imenoval ga je Noe in rekel: »Ta nas bo tolažil pri našem delu in trudu naših rok z zemljo, ki jo je Gospod preklel.« 30Potem ko se mu je rodil Noe, je Lameh živel še petsto petindevetdeset let in rodili so se mu sinovi in hčere. 31In vseh Lamehovih dni je bilo sedemsto sedeminsedemdeset let. Potem je umrl.

32Ko je bil Noe star petsto let, so se Noetu rodili Sem, Ham in Jafet.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index