Search form

3 Mojzes 10

Predpisi o žalovanju, opojnih pijačah in o uživanju daritev

1Tedaj sta Aronova sinova Nadáb in Abihú vzela vsak svojo kadilnico, dala vanjo ogenj in nanj položila kadila in pred Gospodom darovala nedovoljen+ ogenj, kakršnega jim ni zapovedal. 2In ogenj je šinil izpred Gospoda in ju použil; umrla sta pred Gospodom. 3Tedaj je Mojzes rekel Aronu: »To je tisto, kar je govoril Gospod in rekel:

›Pred temi, ki se mi bližajo,

se izkazujem svetega

in pred vsem ljudstvom

razodevam svojo slavo.‹«

Aron pa je ostal tiho.+

4Mojzes je poklical Mišaéla in Elicafána, sinova Aronovega strica Uziéla. Rekel jima je: »Pristopita, odnesita svoja brata izpred svetišča in iz tabora!« 5Pristopila sta in ju odnesla v njunih spodnjih oblačilih iz tabora, kakor je ukazal Mojzes. 6Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamárju pa je Mojzes rekel: »Ne mršite si las in ne trgajte si oblačil, da ne umrete in da ne pride srd nad vso skupnost! Vaši bratje pa, vsa Izraelova hiša, naj objokujejo požar, ki ga je vžgal Gospod. 7Ne smete oditi od vhoda v shodni šotor, da ne umrete, kajti na vas je Gospodovo mazilno olje.« Storili so, kakor je Mojzes ukazal.

8Gospod je spregovoril Aronu in rekel: 9»Kadar greste v shodni šotor, ne pijte vina in opojne pijače ne ti ne tvoji sinovi, da ne umrete! To je večni zakon iz roda v rod. 10Razlikovati morate med svetim in posvetnim, med nečistim in čistim, 11in poučevati Izraelove sinove v vseh zakonih, ki jim jih je Gospod povedal po Mojzesu.«

12Mojzes je govoril Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamárju, ki sta ostala: »Vzemite jedilno daritev, ki je ostala od Gospodovih ognjenih daritev in použijte jo nekvašeno poleg oltarja! Kajti presveta je. 13Použijte jo na svetem kraju; to je namreč dajatev od Gospodovih ognjenih daritev, določena tebi in tvojim sinovom; tako mi je bilo zapovedano. 14Prsi primikanja in stegno vzdigovanja pa jejte na čistem kraju ti in s teboj tvoji sinovi in hčere! Kajti to je določeno kot dajatev tebi in tvojim sinovom od mirovnih daritev Izraelovih sinov. 15Stegno vzdigovanja in prsi primikanja naj prinesejo poleg tolstih kosov za ognjene daritve in jih primikajo kot dar primikanja pred Gospodom; potem pripadejo tebi in tvojim sinovom kot večna dajatev, kakor je zapovedal Gospod

16Mojzes je skrbno poizvedoval o kozlu daritve za greh in glej, bil je sežgan. In razsrdil se je na Eleazarja in Itamárja, sinova, ki sta preostala Aronu, in rekel: 17»Zakaj nista jedla daritve za greh na svetem kraju? Saj je presveta in dal vama jo je,+ da odvzameta krivdo skupnosti in opravita zanjo spravo pred Gospodom. 18Glejta, njene krvi niso prinesli v notranjost svetišča; zato bi jo morala pojesti v svetišču, kakor sem zapovedal.« 19Aron je rekel Mojzesu: »Glej, danes so darovali svojo daritev za greh in žgalno daritev pred Gospodom, mene pa je to doletelo. Ali bi bilo Gospodu všeč, če bi danes jedel od daritve za greh?« 20Ko je Mojzes to slišal, je bil zadovoljen.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index