Search form

3 Mojzes 16

Veliki spravni dan

1Gospod je govoril Mojzesu po smrti Aronovih sinov, ki sta umrla, ko sta se približala Gospodu. 2Gospod je rekel Mojzesu: »Povej bratu Aronu, naj ne hodi kadar koli v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov,+ ki je na skrinji, da ne umre; kajti prikazoval se bom v oblaku nad spravnim pokrovom. 3Tole pa mora imeti Aron s seboj, kadar pride v svetišče: mladega junca za daritev za greh in ovna za žgalno daritev. 4Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo, na sebi naj ima platnene hlače, opaše naj se s platnenim pasom in si priveže na glavo platneno visoko čepico. To so sveta oblačila, zato se mora prej skopati v vodi in jih potem obleči. 5Od skupnosti Izraelovih sinov pa naj vzame dva kozla za daritev za greh in enega ovna za žgalno daritev.

6Aron naj pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. 7Nato naj vzame oba kozla in ju postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šotor. 8In Aron naj vrže žreba za kozla: en žreb za Gospoda in drug žreb za Azazéla.+ 9Kozla, katerega je zadel žreb za Gospoda, naj Aron pripelje in daruje kot daritev za greh. 10Kozla, katerega je zadel žreb za Azazéla, pa naj živega postavi pred Gospoda, da nad njim opravi spravo in ga pošlje Azazélu v puščavo.

11Aron naj torej pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen za njegovo daritev za greh. 12Potem naj z oltarja izpred Gospoda vzame kadilnico, polno žerjavice, in dve prgišči zdrobljenega dišečega kadila in naj to nese za zagrinjalo. 13Nato naj pred Gospodom naloži kadilo na ogenj, da oblak kadila pokrije spravni pokrov nad pričevanjem,+ in ne bo umrl. 14Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj s prstom poškropi sprednjo stran spravnega pokrova in pred pokrovom naj s prstom sedemkrat poškropi s krvjo.

15Nato naj zakolje kozla daritve za greh, ki je določena za ljudstvo, in naj nese njegovo kri za zagrinjalo; naredi naj z njo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo poškropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. 16Tako naj opravi spravo za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih hudodelstev, zaradi vseh njihovih grehov. Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je v njihovi sredi, sredi njihovih nečistosti. 17Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, kadar gre opravljat spravo v svetišče, dokler ne pride ven, ko je opravil spravo zase, za svojo hišo in za vse Izraelovo občestvo. 18Potem naj gre k oltarju, ki je pred Gospodom, in naj zanj opravi spravo: vzame naj nekaj junčeve in nekaj kozlove krvi in okrog in okrog pomaže oltarne rogove. 19Nato naj nanj s prstom sedemkrat poškropi nekaj krvi; tako ga bo očistil od nečistosti Izraelovih sinov in ga posvetil.

20Ko dokonča spravni obred za svetišče, shodni šotor in oltar, naj pripelje živega kozla. 21Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe, in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu+ pošlje v puščavo. 22Kozel naj odnese na sebi vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo.

23Aron naj gre v shodni šotor, sleče platnena oblačila, ki jih je oblekel, ko je šel v svetišče, in jih pusti tam. 24Okopa naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in opravi žgalno daritev zase in za ljudstvo – tako naj opravi spravo zase in za ljudstvo – 25tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju. 26Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazéla, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor. 27Junca daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri so prinesli za spravni obred v svetišču, naj odnesejo iz tabora, njuni koži, meso in iztrebke pa naj sežgejo v ognju. 28Tisti, ki je to sežgal, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor.

29To naj vam bo večni zakon: Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše+ in ne opravljajte nobenega dela, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 30Kajti ta dan bo za vas opravljen spravni obred, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred Gospodom. 31Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše;+ to je večni zakon. 32Spravo naj opravi duhovnik, ki je bil maziljen in posvečen, da bi opravljal duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj platnena oblačila, sveta oblačila. 33Opravi naj spravo za svetišče, za shodni šotor in za oltar; tudi za duhovnike in za vse občestvo ljudstva naj opravi spravo. 34To naj vam bo večni zakon, da se enkrat na leto opravi spravni obred za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.«

In Aron+ je storil, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index