Search form

4 Mojzes 10

Srebrni trobenti

1Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 2»Narêdi si dve srebrni trobenti, narêdi ju s kovanim delom; potreboval ju boš, da boš z njima skliceval skupnost in odpravljal tabor na odhod. 3Kadar boš dal nanju zatrobiti, naj se vsa skupnost zbere pri tebi ob vhodu v shodni šotor. 4Če bo zadonela le ena, naj se pri tebi zberejo knezi, poglavarji Izraelovih tisočnij. 5Kadar zatrobite z zavijanjem,+ naj se odpravijo tabori, ki taborijo na vzhodni strani. 6In kadar drugič zatrobite z zavijanjem,+ naj se odpravijo tabori, ki taborijo na južni strani. Naj se zatrobi z zavijanjem,+ kadar bo čas, da se odpravijo na pot. 7Tudi za sklicevanje občestva trobite, a ne z zavijanjem!+ 8Aronovi sinovi, duhovniki, naj trobijo na trobenti; naj vam bosta v večen zakon iz roda v rod. 9Kadar boste v svoji deželi šli na vojsko proti sovražniku, ki vas napada, trobite z zavijanjem!+ Tako se vas bo Gospod, vaš Bog, spomnil in rešeni boste sovražnikov. 10Ob dnevu veselja, ob praznikih in mlajih trobite na trobenti pri svojih žgalnih in mirovnih daritvah; to bo za vas spomin pred vašim Bogom. Jaz sem Gospod, vaš Bog.«

Potovanje od Sinaja do moábskih planjav

Ljudstvo se odpravi na pot

11V drugem letu, v drugem mesecu, dvajsetega v mesecu se je oblak vzdignil iznad prebivališča pričevanja.+ 12Izraelovi sinovi so se po odhodnem redu odpravili iz Sinajske puščave; in oblak je obstal v Paránski puščavi. 13Tedaj so se prvikrat odpravili na pot na Gospodov ukaz, ki ga je dal po Mojzesu. 14Najprej se je odpravil prapor tabora Judovih sinov s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Aminadábov sin Nahšón. 15Na čelu vojske rodu Isahárjevih sinov je bil Cuárjev sin Netanél; 16na čelu vojske rodu Zábulonovih sinov je bil Helónov sin Eliáb.

17Ko so prebivališče razdrli, so se Geršónovi in Meraríjevi sinovi, ki so ga nosili, odpravili na pot. 18Potem se je odpravil prapor Rubenovega tabora s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Šedeúrjev sin Elicúr. 19Na čelu vojske rodu Simeonovih sinov je bil Curišadájev sin Šelumiél. 20Na čelu vojske rodu Danovih sinov je bil Reguélov sin Eljasáf.

21Nato so se odpravili Kehátovci, ki so nosili svete reči; do njihovega prihoda so drugi že postavili prebivališče. 22Potem se je odpravil na pot prapor tabora Efrájimovih sinov s svojimi četami; na čelu njegove vojske je bil Amihúdov sin Elišamá. 23Na čelu vojske rodu Manásejevih sinov je bil Pedacúrjev sin Gamliél. 24Na čelu vojske Benjaminovega rodu je bil Gideoníjev sin Abidán.

25Potem se je odpravil na pot prapor tabora Danovih sinov s svojimi četami kot zadnja straža za vse tabore; in na čelu njegove vojske je bil Amišadájev sin Ahiézer. 26Na čelu vojske rodu Aserjevih sinov je bil Ohránov sin Pagiél. 27Na čelu vojske rodu Neftálijevih sinov je bil Enánov sin Ahirá. 28To je bil odhodni red Izraelovih sinov po njihovih četah. Tako so se odpravljali na pot.

29Mojzes je rekel Hobábu, sinu Midjánca Reguéla, svojega tasta:+ »Odpravljamo se proti kraju, o katerem je Gospod rekel: ›Dal vam ga bom.‹ Pojdi z nami in dobro ti bomo storili, kajti Gospod je Izraelu zagotovil dobro!« 30Ta pa mu je rekel: »Ne grem, temveč bom šel v svojo deželo in k svoji rodbini.« 31Mojzes je rekel: »Nikar nas ne zapusti, kajti ti veš, kje naj postavljamo tabore v puščavi; zato nam bodi za oči! 32Če pojdeš z nami, bomo isto dobro, ki ga bo Gospod izkazal nam, storili tudi tebi.«

33Tako so se odpravili od Gospodove gore in potovali tri dni. In skrinja Gospodove zaveze je te tri dni hodila pred njimi, da bi jim našla kraj za počitek. 34Gospodov oblak pa je bil podnevi nad njimi, kadar koli so se odpravljali iz taborišča.

35Kadar se je skrinja odpravljala na pot, je Mojzes govoril:

»Vzdigni se, Gospod, in razkrope naj se tvoji sovražniki;

tisti, ki te sovražijo, naj zbeže izpred tvojega obličja!«

36In kadar se je ustavila, je govoril:

»Vrni se, Gospod, k množici Izraelovih tisočnij!«+

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index