Search form

4 Mojzes 18

Razni predpisi

Duhovniki in leviti

1Gospod je rekel Aronu: »Ti in tvoji sinovi in s teboj hiša tvojega očeta boste nosili krivdo, ki zadeva svetišče; ti in s teboj tvoji sinovi boste nosili krivdo, ki zadeva vaše duhovništvo. 2Pústi pa tudi svoje brate, Levijev rod, rod tvojega očeta, da pristopijo s teboj vred, se ti pridružijo in ti strežejo, ko boste ti in s teboj tvoji sinovi pred šotorom pričevanja!+ 3Držijo naj se tvojih navodil in opravljajo vse dolžnosti pri šotoru. Nikakor pa naj se ne bližajo ne svetiščni opravi ne oltarju, da ne umrejo ne oni ne vi. 4Pridružijo naj se ti in opravljajo dolžnosti pri shodnem šotoru, vso službo; noben nepoklican pa naj se vam ne približa. 5Vi pa opravljajte dolžnosti pri svetišču in dolžnosti pri oltarju, da ne pride več jeza nad Izraelove sinove! 6Glejte, vzel sem vaše brate levite izmed Izraelovih sinov; vam so v dar, darovani Gospodu, da opravljajo službo pri shodnem šotoru. 7Ti pa in s teboj tvoji sinovi opravljajte svoje duhovništvo v vsem, kar zadeva oltar in prostor za zagrinjalom;+ opravljajte službo! Kot dar vam izročam vašo duhovniško službo. Nepoklicani pa, ki bi se približal, mora umreti.«

Dohodki duhovnikov

8Gospod je govoril Aronu: »Glej, dajem ti opravilo dajatev, ki mi pripadajo; od vseh svetih darov Izraelovih sinov jih izročam v delež tebi in tvojim sinovom kot večni zakon. 9Tole naj bo tvoje od presvetih darov, kolikor ne pride v ogenj: vsi njihovi darovi pri vseh jedilnih daritvah, daritvah za greh in spravnih daritvah, ki mi jih prinašajo; kot presveto+ naj pripada tebi in tvojim sinovom. 10Jejte to kot presveto! Vsak moški sme to jesti. Naj ti velja kot sveto! 11In še to naj bo tvoje: dajatve od vseh darov, ki jih Izraelovi sinovi darujejo s primikanjem. Dajem jih tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram kot večen zakon. Vsak, ki je v tvoji hiši čist, sme jesti od tega. 12Vse najboljše od olja, vina in žita, najizvrstnejše od tega, kar darujejo Gospodu, dajem tebi. 13Prvine od vsega, kar je v njihovi deželi, ki jih prinašajo Gospodu, naj bodo tvoje; vsak, ki je v tvoji hiši čist, jih sme jesti. 14Vse, kar je v Izraelu posvečeno z zakletvijo, naj bo tvoje. 15Vse, kar odpre materino naročje pri vsem mesu,+ kar darujejo Gospodu, bodisi od ljudi ali od živine, naj bo tvoje. Toda prvorojenega človeka moraš zagotovo odkupiti, tudi prvoskoteno žival, ki je nečista, moraš odkupiti. 16Tiste, ki jih je treba odkupiti, odkupi po svoji cenitvi, ko so stari en mesec, za pet šeklov srebra po svetiščnem šeklu, ki velja dvajset ger! 17Toda prvencev od goveda ali ovc ali koz ne smeš odkupiti, sveti so. Z njihovo krvjo poškrôpi oltar in njihovo tolščo sežgi kot ognjeno daritev v prijeten vonj Gospodu! 18Njihovo meso naj bo tvoje; kakor so tvoje prsi primikanja in desno stegno. 19Vse svete dajatve, ki jih Izraelovi sinovi z vzdigovanjem darujejo Gospodu, dajem tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram v večen zakon. To je zate in za tvoje potomce večna solna zaveza pred Gospodom20Gospod je rekel Aronu: »Ne boš dobil dediščine v njihovi deželi in ne boš imel deleža med njimi; jaz sem tvoj delež in tvoja dediščina med Izraelovimi sinovi.«

Dohodki levitov

21»Levijevim sinovom pa, glej, dajem kot dediščino vse desetine v Izraelu kot povračilo za službo, ki jo opravljajo, za službo pri shodnem šotoru. 22Izraelovi sinovi pa naj se ne bližajo več shodnemu šotoru, da jih ne zadene krivda, ki prinaša smrt. 23Leviti naj torej opravljajo službo pri shodnem šotoru in naj nosijo odgovornost za svojo krivdo; to naj bo večen zakon iz roda v rod. Ne bodo pa dobili dediščine med Izraelovimi sinovi. 24Kajti levitom dajem v dediščino desetino, ki jo Izraelovi sinovi darujejo Gospodu z vzdigovanjem. Zato sem jim rekel, da ne bodo dobili dediščine med Izraelovimi sinovi.«

25Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 26»Govôri levitom in jim reci: ›Kadar boste od Izraelovih sinov jemali desetino, ki vam jo dajem od njih kot vašo dediščino, od nje darujte kot dar vzdigovanja Gospodu: desetino od desetine! 27In vaš dar vzdigovanja se vam bo štel kakor od žita z mlatišča in od obilnosti iz stiskalnice. 28Tako boste tudi vi darovali dar vzdigovanja Gospodu od vseh svojih desetin, ki jih boste jemali od Izraelovih sinov; od njih torej dajajte Gospodov dar vzdigovanja duhovniku Aronu! 29Od vsega, kar vam dajejo, darujte dar vzdigovanja Gospodu, od vsega, kar je pri tem najboljšega, kar je od tega posvečenega.‹ 30Reci jim: ›Ko boste z vzdigovanjem darovali, kar je od tega najboljše, se bo levitom štelo kakor pridelek z mlatišča in pridelek iz stiskalnice. 31In to smete jesti na vsakem kraju, vi in vaša hiša, kajti to je vaše plačilo kot povračilo za službo pri shodnem šotoru. 32Ne boste si nakopali krivde, če boste z vzdigovanjem darovali, kar je najboljšega od tega, in ne oskrunili svetih darov Izraelovih sinov; ne boste umrli.‹«

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index