Search form

4 Mojzes 27

Dedno pravo hčera

1Tedaj so prišle hčere Celofháda, sinú Heferja, sinú Gileáda, sinú Mahírja, sinú Manáseja iz rodbine Jožefovega sina Manáseja; in to so imena njegovih hčera: Mahla, Noa, Hogla, Milka in Tirca. 2Stopile so pred Mojzesa in duhovnika Eleazarja, pred kneze in vso skupnost pri vhodu v shodni šotor in rekle: 3»Naš oče je umrl v puščavi; pa ni bil v družbi tistih, ki so se zbrali zoper Gospoda, v Korahovi družbi, ampak je umrl zaradi svojega greha; in ni imel sinov. 4Zakaj naj bi ime našega očeta izginilo iz njegove rodbine, ker ni imel sina? Daj nam posest sredi bratov našega očeta!«

5Mojzes je ponesel njihovo zadevo pred Gospoda. 6In Gospod je rekel Mojzesu tole: 7»Prav so govorile Celofhádove hčere. Moraš jim dati dedno posest sredi bratov njihovega očeta in prenesti dediščino njihovega očeta nanje! 8Izraelovim sinovom pa govôri in jim reci: ›Če kdo umre in nima sina, prenesite njegovo dediščino na hčer! 9Če pa nima hčere, potem dajte njegovo dediščino bratom! 10Če nima bratov, dajte dediščino bratom njegovega očeta! 11Če pa očetovih bratov ni, dajte njegovo dediščino najbližjemu sorodniku iz njegove rodbine; naj jo dobi v last.‹« To naj bo Izraelovim sinovom zakon in pravo, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Mojzes sme pred smrtjo pogledati v Kánaan

(5 Mz 32,48–51)

12Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: »Pojdi na to goro Abarím in oglej si deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom! 13Ko si jo ogledaš, boš tudi ti pridružen svojim ljudem, kakor je bil pridružen tvoj brat Aron. 14Kajti v Cinski puščavi, ko se je skupnost prepirala, sta se uprla mojemu ukazu, ko bi morala pred njimi z vodo izpričati, da sem svet.« – To so vode Meríba+ pri Kadešu v Cinski puščavi.

Józue določen za naslednika

(5 Mz 31,1–8)

15Mojzes je govoril Gospodu in rekel: 16»Naj Gospod, Bog duhov vsega mesa,+ postavi nad skupnost moža, 17ki bo pred njimi odhajal in prihajal, jih vodil ven in vodil noter,+ da Gospodova skupnost ne bo kakor ovce, ki nimajo pastirja.« 18In Gospod je rekel Mojzesu: »Vzemi si Nunovega sina Józueta, moža, v katerem je duh, in polôži svojo roko nanj! 19Postavi ga pred duhovnika Eleazarja in vso skupnost in ga umésti pred njihovimi očmi! 20Daj mu nekaj svoje veljave, da ga bo poslušala vsa skupnost Izraelovih sinov! 21Stopa naj pred duhovnika Eleazarja, da pred Gospodom povpraša zanj za razsodbo urím; na njegov ukaz naj odhajajo in na njegov ukaz naj prihajajo+ on in z njim vsi Izraelovi sinovi in vsa skupnost.« 22Mojzes je storil, kakor mu je zapovedal Gospod; vzel je Józueta in ga postavil pred duhovnika Eleazarja in pred vso skupnost. 23Položil je roke nanj in ga umestil, kakor je Gospod govoril po Mojzesu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index