Search form

4 Mojzes 29

1V sedmem mesecu, prvi dan meseca, imejte svet shod; ne opravljajte nobenega težkega dela; naj vam bo dan trobentanja!+ 2Opravite žgalno daritev v prijeten vonj Gospodu: mladega junca, ovna, sedem enoletnih neoporečnih jagnjet 3in kot njihovo jedilno daritev z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za junca, dve desetinki za ovna 4in po desetinko za vsako jagnje, za sedem jagnjet, 5in kozla kot daritev za greh, da se opravi sprava za vas. 6Vse to poleg žgalne daritve o mlaju s pripadajočo jedilno daritvijo in poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno daritvijo in s pripadajočima pitnima daritvama – kakor je o njih določeno – kot ognjeno daritev v prijeten vonj Gospodu.

7Deseti dan tega sedmega meseca imejte svet shod! Pokorite svoje duše+ in ne opravljajte nobenega dela! 8Kot žgalno daritev Gospodu darujte v prijeten vonj mladega junca, ovna, sedem enoletnih jagnjet – naj vam bodo neoporečni – 9in kot njihove jedilne daritve z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za junca, dve desetinki za ovna, 10po desetinko za vsako jagnje, za sedem jagnjet, 11in kozla daritve za greh poleg spravne daritve in redne žgalne daritve z njeno jedilno daritvijo in s pripadajočimi pitnimi daritvami!

12Petnajsti dan sedmega meseca imejte svet shod! Ne opravljajte nobenega težkega dela! Sedem dni obhajajte praznik Gospodu! 13Kot ognjeno daritev darujte žgalno daritev v prijeten vonj Gospodu: trinajst mladih juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet – naj bodo neoporečni – 14in kot njihove jedilne daritve z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za vsakega junca, za trinajst juncev, dve desetinki za vsakega ovna, za dva ovna, 15in po desetinko za vsako jagnje, za štirinajst jagnjet, 16in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo!

17Drugi dan: dvanajst mladih juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 18in njihove jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 19in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

20Tretji dan: enajst juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 21in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 22in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

23Četrti dan: deset juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet, 24pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 25in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

26Peti dan: devet juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 27in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 28in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

29Šesti dan: osem juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 30in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 31in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

32Sedmi dan: sedem juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 33in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 34in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.

35Osmi dan imejte praznično zborovanje! Ne opravljajte nobenega težkega dela! 36Kot ognjeno daritev darujte žgalno daritev v prijeten vonj Gospodu: junca, ovna, sedem enoletnih neoporečnih jagnjet, 37pripadajoče jedilne in pitne daritve za junca, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 38in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo!

39To pripravljajte Gospodu ob svojih praznikih poleg svojih zaobljubljenih in prostovoljnih darov ter svojih žgalnih, jedilnih, pitnih in mirovnih daritev!‹«

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index