Search form

4 Mojzes 3

Pravila za Levijev rod

Leviti služijo duhovnikom

1To so Aronovi in Mojzesovi potomci v času, ko je Gospod govoril Mojzesu na Sinajski gori. 2To so imena Aronovih sinov: prvorojenec Nadáb, potem Abihú, Eleazar in Itamár. 3To so imena Aronovih sinov, maziljenih duhovnikov, ki so bili posvečeni, da bi opravljali duhovniško službo. 4Nadáb in Abihú sta umrla pred Gospodom, ko sta darovala nedovoljen+ ogenj pred Gospodom v sinajski puščavi, in nista imela otrok. Tako sta opravljala duhovniško službo Eleazar in Itamár pred očmi svojega očeta Arona.

5Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 6»Ukaži, naj Levijev rod stopi bliže, in ga postavi pred duhovnika Arona, da mu bodo služili. 7Pred shodnim šotorom naj oskrbujejo, kar je potrebno zanj in za vso skupnost, ko opravljajo službo pri prebivališču. 8Oskrbujejo naj vse priprave shodnega šotora in kar je potrebno za Izraelove sinove, ko opravljajo službo pri prebivališču. 9Izrôči torej Lévijevce Aronu in njegovim sinovom; Izraelovi sinovi naj mu jih popolnoma izročijo. 10Arona in njegove sinove postavi, da opravljajo svojo duhovniško službo. Če pa se približa kdo, ki ni posvečen, mora umreti.«

11Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 12»Glej, vzel sem Lévijevce iz srede Izraelovih sinov namesto vsakega prvorojenca, ki odpre materino naročje pri Izraelovih sinovih. Lévijevci pripadajo meni, 13kajti moj je vsak prvorojenec. Na dan, ko sem udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, sem si posvetil vse prvorojence v Izraelu, pri ljudeh in pri živini; moji so; jaz sem Gospod

14Gospod je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi in rekel: 15»Preštej Levijeve sinove po njihovih očetnih hišah in rodbinah; vse moške preštej, enomesečne in starejše!« 16Mojzes jih je torej po Gospodovi besedi preštel, kakor mu je bilo zapovedano. 17To so bili Levijevi sinovi po imenih: Geršón, Kehát in Merarí. 18To pa sta imeni Geršónovih sinov po njunih rodbinah: Libní in Šimí. 19Kehátovi sinovi po svojih rodbinah: Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. 20Meraríjeva sinova po svojih rodbinah: Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih očetnih hišah.

21Od Geršóna sta torej rodbini Libníjevcev in Šimíjevcev; to sta rodbini Geršónovcev. 22Število vseh preštetih moških, enomesečnih in starejših, je bilo sedem tisoč petsto. 23Rodbini Geršónovcev sta taborili za prebivališčem proti zahodu. 24Knez očetne hiše Geršónovcev je bil Eljasáf, Laélov sin. 25Geršónovi sinovi so imeli pri shodnem šotoru dolžnost oskrbovati prebivališče in šotorsko streho, njegovo pregrinjalo in zagrinjalo pri vhodu v shodni šotor, 26zavese dvorišča in zagrinjalo pri vhodu na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, in njegove vrvi z vsem delom, ki je pri tem potrebno.

27Od Keháta je rodbina Amrámovcev, rodbina Jichárovcev, rodbina Hebróncev in rodbina Uziélovcev; to so rodbine Kehátovcev. 28Število vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo osem tisoč šeststo;+ dolžni so bili oskrbovati svetišče. 29Rodbine Kehátovih sinov so taborile ob prebivališču proti jugu. 30Knez očetne hiše kehátovskih rodbin je bil Elicafán, Uziélov sin. 31Oskrbovati so morali skrinjo, mizo, svečnik, oltarja, svetiščne priprave, s katerimi so opravljali službo, zagrinjalo in vse delo, ki je pri tem potrebno. 32Vrhovni knez Lévijevcev pa je bil Eleazar, sin duhovnika Arona. Nadzoroval je te, ki so bili dolžni oskrbovati svetišče.

33Od Meraríja sta rodbina Mahlíjevcev in rodbina Mušíjevcev; to sta rodbini Meraríjevcev. 34Pri štetju je število vseh moških, mesec starih in več, naneslo šest tisoč dvesto. 35Knez očetne hiše meraríjevskih rodbin je bil Curiél, Abihájilov sin. Taborili so ob prebivališču proti severu. 36Naloga Meraríjevih sinov je bila oskrbovati deske prebivališča, njegove zapahe, stebre in podstavke, vse priprave in vse delo, ki je pri tem potrebno, 37stebre okoli dvorišča, njihove podstavke, količke in vrvi.

38Pred prebivališčem na vzhodni strani pred shodnim šotorom proti vzhodu so taborili Mojzes, Aron in njegovi sinovi, ki so bili dolžni oskrbovati službo v svetišču, službo za Izraelove sinove. Če pa bi se približal kdo, ki ni bil posvečen, bi moral umreti. 39Vseh Lévijevcev, ki sta jih Mojzes in Aron na Gospodov ukaz preštela po njihovih rodbinah, vseh moških, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč.

Leviti – zamena za prvorojence

40Gospod je rekel Mojzesu: »Preštej vse prvorojene med Izraelovimi sinovi, mesec stare in več, in ugotovi število njihovih imen! 41Zame pa vzemi levite – jaz sem Gospod! – namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto vseh prvencev živine Izraelovih sinov!« 42Mojzes je preštel, kakor mu je Gospod zapovedal, vse prvorojence med Izraelovimi sinovi. 43Vseh prvorojenih moških, preštetih po številu njihovih imen, enomesečnih in starejših, je bilo dvaindvajset tisoč dvesto triinsedemdeset.

44Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 45»Vzemi levite namesto vseh prvorojencev med Izraelovimi sinovi in živino levitov namesto njihove živine; leviti so moji; jaz sem Gospod. 46Za odkup dvesto triinsedemdesetih prvorojencev Izraelovih sinov, kolikor jih je več kakor levitov, 47pa vzemi po pet šeklov za glavo – vzemi jih po svetiščnem šeklu: dvajset ger je en šekel – 48in daj denar Aronu in njegovim sinovom kot odkupnino za te, ki jih je preveč!« 49Mojzes je torej vzel odkupnino od tistih, ki jih je bilo več kakor odkupljenih od levitov. 50Od prvorojencev Izraelovih sinov je vzel denar: tisoč tristo petinšestdeset svetiščnih šeklov. 51In Mojzes je po Gospodovem ukazu izročil odkupnino Aronu in njegovim sinovom, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index