Search form

4 Mojzes 33

Postaje Izraelcev v puščavi

1To so postaje Izraelovih sinov, ki so pod Mojzesovim in Aronovim vodstvom po svojih četah odšli iz Egipta. 2Mojzes je popisal kraje, od koder so po Gospodovem ukazu odhajali po postajah; to so njihove postaje po odhodnih krajih. 3V prvem mesecu, petnajsti dan prvega meseca, so se odpravili iz Ramesésa. Na dan po pashi so Izraelovi sinovi z vzdignjeno roko odšli pred očmi vseh Egipčanov, 4medtem ko so ti pokopavali tiste, ki jih je med njimi Gospod udaril, vse prvorojence, in ko je Gospod opravil sodbo nad njihovimi bogovi.

5Izraelovi sinovi so se odpravili iz Ramesésa in se utaborili pri Sukótu. 6Odpravili so se iz Sukóta in se utaborili v Etámu, ki je ob robu puščave. 7Odpravili so se iz Etáma in krenili proti Pi Hahirótu, ki je nasproti Báal Cefónu, in se utaborili pred Migdólom. 8Odpravili so se od Pi Hahiróta in šli po sredi čez morje proti puščavi. Tri dni so hodili po Etámski puščavi in se utaborili v Mari. 9Odpravili so se iz Mare in prišli v Elím, kjer je bilo dvanajst studencev vodá in sedemdeset palm; tam so se utaborili. 10Odpravili so se iz Elíma in se utaborili ob Trstičnem+ morju. 11Odpravili so se od Trstičnega morja in se utaborili v Sinski puščavi. 12Odpravili so se iz Sinske puščave in se utaborili v Dofki. 13Odpravili so se iz Dofke in se utaborili v Alúšu. 14Odpravili so se iz Alúša in se utaborili v Refidímu; tam ni bilo vode, da bi ljudstvo lahko pilo. 15Odpravili so se iz Refidíma in se utaborili v Sinajski puščavi. 16Odpravili so se iz Sinajske puščave in se utaborili v Kibrót Taávi. 17Odpravili so se iz Kibrót Taáve in se utaborili v Hacerótu. 18Odpravili so se iz Haceróta in se utaborili v Ritmi. 19Odpravili so se iz Ritme in se utaborili v Rimón Perecu. 20Odpravili so se iz Rimón Pereca in se utaborili v Libni. 21Odpravili so se iz Libne in se utaborili v Risi. 22Odpravili so se iz Rise in se utaborili v Keheláti. 23Odpravili so se iz Keheláte in se utaborili na gori Šefer. 24Odpravili so se z gore Šefer in se utaborili v Harádi. 25Odpravili so se iz Haráde in se utaborili v Makhelótu. 26Odpravili so se iz Makhelóta in se utaborili v Tahatu. 27Odpravili so se iz Tahata in se utaborili v Tarahu. 28Odpravili so se iz Taraha in se utaborili v Mitki. 29Odpravili so se iz Mitke in se utaborili v Hašmóni. 30Odpravili so se iz Hašmóne in se utaborili v Moserótu. 31Odpravili so se iz Moseróta in se utaborili v Bené Jaakánu. 32Odpravili so se iz Bené Jaakána in se utaborili v Hor Gidgádu. 33Odpravili so se iz Hor Gidgáda in se utaborili v Jotbáti. 34Odpravili so se iz Jotbáte in se utaborili v Abróni. 35Odpravili so se iz Abróne in se utaborili v Ecjón Geberju. 36Odpravili so se iz Ecjón Geberja in se utaborili v Cinski puščavi, to je v Kadešu. 37Odpravili so se iz Kadeša in se utaborili pri gori Hor ob robu edómske dežele.

38Tedaj je šel duhovnik Aron po Gospodovem ukazu na goro Hor in je tam umrl v štiridesetem letu po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, v petem mesecu, prvi dan meseca. 39Ko je Aron umrl na gori Hor, je bil star sto triindvajset let.

40In Kánaanec, kralj Aráda, ki je bival v Negebu v kánaanski deželi, je slišal o prihodu Izraelovih sinov.

41Odpravili so se od gore Hor in se utaborili v Calmóni. 42Odpravili so se iz Calmóne in se utaborili v Punónu. 43Odpravili so se iz Punóna in se utaborili v Obótu. 44Odpravili so se iz Obóta in se utaborili v Ijé Abarímu na moábski meji. 45Odpravili so se iz Ijíma in se utaborili v Dibón Gadu. 46Odpravili so se iz Dibón Gada in se utaborili v Almón Diblatájemi. 47Odpravili so se iz Almón Diblatájeme in se utaborili na pogorju Abarím nasproti Nebóju. 48Odpravili so se s pogorja Abarím in se utaborili na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi. 49Taborili so ob Jordanu od Bet Ješimóta do Abél Šitíma na Moábskih planjavah.

Navodila za razdelitev kánaanske dežele

50Gospod je govoril Mojzesu na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi in rekel: 51»Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete čez Jordan v kánaansko deželo, 52preženite izpred sebe vse prebivalce dežele, uničite vse njihove kamnite kipe in vse njihove ulite podobe in porušite vse njihove višine! 53Potem si vzemite deželo v last in v njej prebivajte, kajti vam sem jo dal, da bi bila vaša last. 54Razdelite si deželo kot dediščino z žrebom po rodbinah; številnejšim dajte večjo dediščino in maloštevilnim dajte manjšo dediščino! Kakor se za koga izide žreb, tam naj bo njegov delež. Po rodovih svojih očetov si delite dediščino! 55Če pa ne preženete izpred sebe prebivalcev dežele, bodo za vas tisti izmed njih, ki jih boste pustili, postali trni v vaših očeh in ostni v vaših bokih; stiskali vas bodo v deželi, v kateri boste prebivali. 56Kakor sem nameraval storiti njim, bom storil vam.‹«

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index