Search form

4 Mojzes 34

Meje dežele

1Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 2»Zapovej Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v kánaansko deželo – to je dežela, ki vam pripada kot dedna posest, dežela Kánaan s svojimi mejami –, 3naj se vaša južna stran začenja pri Cinski puščavi in poteka ob Edómu; na vzhodu naj bo vaša južna meja na koncu Slanega morja.+ 4Potem naj zavije južno od vzpetine Akrabím in gre čez proti Cinu in se konča južno od Kadeš Barnée. Nato naj poteka do Hacár Adárja in proti Acmónu. 5Od Acmóna naj meja zavije k Egiptovskemu potoku in naj seže do morja.

6Vaša meja na zahodu naj vam bo Véliko morje;+ to naj bo vaša zahodna meja.

7Tole naj bo vaša meja proti severu: od Vélikega morja si jo potegnite do gore Hor, 8od tam potegnite mejo do poti proti Hamátu in naj se konča v Cedádu. 9Potem naj gre meja do Zifróna in njen konec naj bo Hacár Enán; to naj vam bo severna meja!

10Proti vzhodu si mejo začrtajte od Hacár Enána do Šefáma; 11od tam naj se spusti do Rible vzhodno od Ajina, potem naj gre dol in poteka vzdolž grebena vzhodno od Genezareškega jezera. 12Nato naj gre meja ob Jordanu navzdol in se konča v Slanem morju. To naj bo vaša dežela s svojimi mejami naokrog!‹«

Nova navodila za delitev dežele

13Mojzes je zapovedal Izraelovim sinovom in rekel: »To je dežela, ki si jo z žrebom razdelite kot dediščino; Gospod jo je zapovedal dati devetim rodovom in polovici rodu. 14Kajti rod Rubenovih sinov po svojih očetnih hišah in rod Gadovih sinov po svojih očetnih hišah in polovica Manásejevega rodu so že dobili svojo dediščino; 15dva rodova in pol rodu so že dobili svojo dediščino onstran Jordana pri Jerihi na jutranji strani proti vzhodu.«

16Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 17»To sta imeni mož, ki naj vam deželo razdelita v dediščino: duhovnik Eleazar in Nunov sin Józue. 18Vzemite še po enega kneza iz vsakega rodu, da razdelijo deželo v dediščino! 19In to so imena teh mož: za Judov rod Jefunéjev sin Kaléb, 20za rod Simeonovih sinov Amihúdov sin Šemuél, 21za Benjaminov rod Kislónov sin Elidád, 22za rod Danovih sinov Joglíjev sin knez Bukí, 23pri Jožefovih sinovih za rod Manásejevih sinov Efódov sin knez Haniél, 24za rod Efrájimovih sinov Šiftánov sin knez Kemuél, 25za rod Zábulonovih sinov Parnáhov sin knez Elicafán, 26za rod Isahárjevih sinov Azánov sin knez Paltiél, 27za rod Aserjevih sinov Šelomíjev sin knez Ahihúd 28in za rod Neftálijevih sinov Amihúdov sin knez Pedahél. 29To so tisti, za katere je Gospod zapovedal, naj Izraelovim sinovom razdelijo dediščino v kánaanski deželi.«

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index