Search form

4 Mojzes 36

Dodatne določbe o dedovanju hčera

1Pristopili so poglavarji očetnih hiš rodbine sinov Gileáda, sinú Mahírja, sinú Manáseja iz rodbin Jožefovih sinov, in so govorili pred Mojzesom in pred knezi, poglavarji očetnih hiš Izraelovih sinov. 2Rekli so: »Našemu gospodu je Gospod zapovedal, naj da deželo po žrebu v dediščino Izraelovim sinovom. Tudi je bilo našemu gospodu zapovedano od Gospoda, naj da dediščino našega brata Celofháda njegovim hčeram. 3Če pa se omožijo s katerim izmed sinov iz rodov Izraelovih sinov, bo njihova dediščina odvzeta dediščini naših očetov in dana dediščini rodu, v katerega se omožijo; ločena bo od izžrebanega deleža naše dediščine. 4In ko bodo Izraelovi sinovi imeli jubilej, bo njihova dediščina dana dediščini rodu, v katerega se bodo omožile; in njihova dediščina bo odvzeta dediščini rodu naših očetov.«

5Tedaj je Mojzes po Gospodovem ukazu zapovedal Izraelovim sinovom in rekel: »Prav je govoril rod Jožefovih sinov. 6Tole zapoveduje Gospod glede Celofhádovih hčera: ›Naj se omožijo s tistimi, ki so jim všeč; toda samo v kako rodbino iz rodu svojega očeta se smejo omožiti. 7Dediščina Izraelovih sinov naj ne prehaja iz roda v drug rod, temveč vsak izmed Izraelovih sinov naj se drži dediščine rodu svojih očetov. 8Vsaka hči, ki podeduje dediščino v katerem od rodov Izraelovih sinov, naj se omoži s kom iz rodbine rodu svojega očeta. Tako bo vsak izmed Izraelovih sinov obdržal dediščino svojih očetov. 9Dediščina torej ne sme prehajati iz roda v drug rod, temveč naj se vsak rod Izraelovih sinov drži svoje dediščine.‹«

10Kakor je Gospod zapovedal Mojzesu, tako so storile Celofhádove hčere: 11Mahla, Tirca, Hogla, Milka in Noa so se omožile s sinovi svojih stricev; 12omožile so se v rodbine sinov Jožefovega sina Manáseja. Tako je njihova dediščina ostala v rodu rodbine njihovega očeta.

Sklep

13To so zapovedi in odloki, ki jih je Gospod po Mojzesu dal Izraelovim sinovom na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index