Search form

4 Mojzes 4

Opravila levitov

1Gospod je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 2»Popišita med leviti Kehátove sinove po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 3stare od trideset+ do petdeset let, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru! 4To je opravilo Kehátovih sinov v shodnem šotoru: zadeva presvete reči.

5Kadar se tabor odpravi na pot, naj pridejo Aron in njegovi sinovi in naj snamejo zastirajoče zagrinjalo in vanj zavijejo skrinjo pričevanja.+ 6Nanjo naj položijo pregrinjalo iz delfinove+ kože, čezenj pa razprostrejo prt, ves iz višnjevega škrlata, in naj vstavijo drogova. 7Čez mizo obličja+ naj razprostrejo prt iz višnjevega škrlata in nanjo položijo sklede, torilca, kozarce in vrče za pitno daritev; tudi stalni kruh naj bo na njej. 8Čez vse to naj razgrnejo prt iz karmezina in ga pokrijejo s pregrinjalom iz delfinove+ kože ter vstavijo drogova. 9Potem naj vzamejo prt iz višnjevega škrlata in pokrijejo svečnik, njegove svetilke, utrinjače in skledice in vse posode za olje, s katerimi ga oskrbujejo. 10Z vsemi njegovimi pripravami vred naj ga spravijo v ovoj iz delfinove+ kože in ga položijo na nosila. 11Na zlati oltar naj razprostrejo prt iz višnjevega škrlata in ga zavijejo v pregrinjalo iz delfinove+ kože ter vstavijo drogova. 12Nato naj vzamejo vse druge priprave, s katerimi opravljajo službo v svetišču, in jih spravijo v prt iz višnjevega škrlata, jih prekrijejo s pregrinjalom iz delfinove+ kože in jih položijo na nosila. 13Oltar naj očistijo pepela, čezenj naj razprostrejo prt iz rdečega škrlata 14in nanj položijo vse njegove priprave, s katerimi opravljajo službo pri njem: ponve, vilice, lopate, kotličke, vse oltarne priprave; čezenj naj razgrnejo pregrinjalo iz delfinove+ kože in naj vstavijo drogova. 15Ko Aron in njegovi sinovi do kraja zavijejo svetišče in vse svete priprave in se tabor vzdigne, naj pristopijo Kehátovi sinovi, da jih odnesejo. Toda naj se ne dotikajo svetih reči, da ne umrejo. To so stvari pri shodnem šotoru, ki jih morajo nositi Kehátovi sinovi.

16Eleazar, sin duhovnika Arona, pa mora skrbeti za olje za svečnik, za dišeče kadilo, za stalno jedilno daritev in za mazilno olje; odgovoren je za prebivališče in vse svete reči in priprave, ki so v njem.«

17Gospod je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 18»Skrbita, da rod Kehátovih rodbin ne bo iztrebljen izmed levitov; 19ampak tole jim storite, da bodo ostali živi in ne bodo umrli, ko se bodo bližali presvetim rečem: Aron in njegovi sinovi naj pridejo in naj jim vsakemu posebej odkažejo, kaj morajo delati in kaj nositi. 20Tako ne bodo mogli vstopiti in gledati svetih reči niti za trenutek in ne bodo umrli.«

21Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 22»Popiši tudi Geršónove sinove po njihovih očetnih hišah in rodbinah; 23preštej od trideset+ do petdeset let stare, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru! 24To je opravilo Geršónovcev, to naj delajo in nosijo: 25nosijo naj preproge prebivališča in shodni šotor, njegovo pregrinjalo in pregrinjalo iz delfinove+ kože, ki je nad njim, zagrinjalo pri vhodu v shodni šotor, 26zavese dvorišča in zagrinjalo pri vhodu na dvorišče, ki obdaja prebivališče in oltar, njihove vrvi in vse priprave, ki jih potrebujejo pri svojem delu; kar koli je treba pri tem storiti, naj naredijo. 27Sinovi Geršónovcev naj vse svoje opravilo, kar nosijo in kar delajo, opravljajo po ukazih Arona in njegovih sinov; določite jim odgovornost za vse, kar naj nosijo! 28To je opravilo rodbin sinov Geršónovcev pri shodnem šotoru; njihova služba naj bo pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona.

29Tudi Meraríjeve sinove preštej po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 30preštej od trideset+ do petdeset let stare, vse, ki so zmožni za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru. 31Tole morajo nositi pri vsem svojem delu v shodnem šotoru: deske prebivališča, njegove zapahe, stebre, podstavke, 32stebre, ki obkrožajo dvorišče, in njihove podstavke, količke in vrvi, vse priprave, ki spadajo zraven, in kar je treba pri tem opraviti. Vsakemu po imenu določite priprave, ki jih mora nositi! 33To je opravilo rodbin Meraríjevih sinov, vsa njihova služba pri shodnem šotoru pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona.«

Štetje levitov, ki služijo v svetišču

34Mojzes in Aron in knezi skupnosti so prešteli Kehátove sinove po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 35stare od trideset+ do petdeset let, vse zmožne za službo, da bi opravljali delo pri shodnem šotoru. 36Po njihovih rodbinah so jih prešteli dva tisoč sedemsto petdeset. 37To so prešteti iz Kehátovih rodbin, vsi, ki so imeli službo v shodnem šotoru in sta jih Mojzes in Aron preštela, kakor je Gospod ukazal po Mojzesu.

38Število Geršónovih sinov po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 39starih od trideset+ do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi opravljali delo v shodnem šotoru, 40ko so bili prešteti po njihovih rodbinah in očetnih hišah, je bilo dva tisoč šeststo trideset. 41To so prešteti iz rodbin Geršónovih sinov, vsi, ki so imeli službo v shodnem šotoru in sta jih Mojzes in Aron preštela na Gospodov ukaz.

42Število rodbin Meraríjevih sinov po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 43starih od trideset+ do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi delali v shodnem šotoru, 44ko so bili prešteti po njihovih rodbinah, je bilo tri tisoč dvesto. 45To so prešteti iz rodbin Meraríjevih sinov, ki sta jih Mojzes in Aron preštela, kakor je Gospod ukazal po Mojzesu.

46Vseh levitov, ki so jih prešteli Mojzes in Aron ter vsi Izraelovi knezi po njihovih rodbinah in očetnih hišah, 47starih od trideset+ do petdeset let, vseh zmožnih za službo, da bi opravljali službo pri tem, kar je bilo treba delati in nositi pri shodnem šotoru, 48je bilo preštetih osem tisoč petsto osemdeset. 49Kakor je Gospod ukazal po Mojzesu, so vsakemu posebej določili, kaj mora delati in kaj nositi; vsak je dobil svojo nalogo, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index