Search form

4 Mojzes 7

Zadnji del poročila o izpolnitvi bogoslužnih določb

Knezi darujejo za posvetitev svetišča

1Tisti dan, ko je Mojzes dokončal postavljanje prebivališča, ga mazilil in posvetil z vsemi njegovimi pripravami vred in mazilil in posvetil tudi oltar in vse njegove priprave, 2so Izraelovi knezi, poglavarji svojih očetnih hiš, darovali. To so bili knezi rodov, ki so stali na čelu preštetih. 3Pripeljali so svoj dar pred Gospoda: šest pokritih+ voz in dvanajst volov, po en voz na dva kneza in po enega vola na kneza. To so pripeljali pred prebivališče. 4Gospod je rekel Mojzesu: 5»Vzemi to od njih, da bo za službo pri shodnem šotoru, in izrôči levitom, vsakemu primerno njegovi službi!« 6Mojzes je torej vzel vozove in vole in jih izročil levitom. 7Dva voza in štiri vole je izročil Geršónovim sinovom, primerno njihovi službi, 8štiri vozove in osem volov pa je po Itamárju, sinu duhovnika Arona, izročil Meraríjevim sinovom, primerno njihovi službi. 9Kehátovim sinovom ni izročil ničesar, ker je bila njihova služba v tem, da so na ramah nosili svete reči.

10Knezi so na dan, ko so mazilili oltar, darovali tudi darove za njegovo posvetitev; prinesli so jih pred oltar. 11In Gospod je rekel Mojzesu: »Vsak dan naj po en knez prinese svoj dar za posvetitev oltarja.«

12Tako je prvi dan prinesel svoj dar Aminadábov sin Nahšón za Judov rod. 13Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 14deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 15junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 16kozel za daritev za greh 17in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Aminadábovega sina Nahšóna.

18Drugi dan je daroval Cuárjev sin Netanél, Isahárjev knez. 19Prinesel je svoj dar: srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno kotlico, težko sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 20deset šeklov težko zlato latvico, polno kadila, 21junca, ovna, enoletno jagnje za žgalno daritev, 22kozla za daritev za greh 23in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Cuárjevega sina Netanéla.

24Tretji dan knez Zábulonovih sinov, Helónov sin Eliáb. 25Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 26deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 27junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 28kozel za daritev za greh 29in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Helónovega sina Eliába.

30Četrti dan knez Rubenovih sinov, Šedeúrjev sin Elicúr. 31Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 32deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 33junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 34kozel za daritev za greh 35in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Šedeúrjevega sina Elicúrja.

36Peti dan knez Simeonovih sinov, Curišadájev sin Šelumiél. 37Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 38deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 39junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 40kozel za daritev za greh 41in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Curišadájevega sina Šelumiéla.

42Šesti dan knez Gadovih sinov, Reguélov sin Eljasáf. 43Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 44deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 45junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 46kozel za daritev za greh 47in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Reguélovega sina Eljasáfa.

48Sedmi dan knez Efrájimovih sinov, Amihúdov sin Elišamá. 49Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 50deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 51junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 52kozel za daritev za greh 53in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Amihúdovega sina Elišamája.

54Osmi dan knez Manásejevih sinov, Pedacúrjev sin Gamliél. 55Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 56deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 57junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 58kozel za daritev za greh 59in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Pedacúrjevega sina Gamliéla.

60Deveti dan knez Benjaminovih sinov, Gideoníjev sin Abidán. 61Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 62deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 63junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 64kozel za daritev za greh 65in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Gideoníjevega sina Abidána.

66Deseti dan knez Danovih sinov, Amišadájev sin Ahiézer. 67Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 68deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 69junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 70kozel za daritev za greh 71in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Amišadájevega sina Ahiézerja.

72Enajsti dan knez Aserjevih sinov, Ohránov sin Pagiél. 73Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 74deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 75junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 76kozel za daritev za greh 77in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Ohránovega sina Pagiéla.

78Dvanajsti dan knez Neftálijevih sinov, Enánov sin Ahirá. 79Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 80deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 81junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 82kozel za daritev za greh 83in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Enánovega sina Ahirája.

84To so torej bili darovi Izraelovih knezov ob posvetitvi oltarja, na dan, ko je bil maziljen: dvanajst srebrnih skled, dvanajst srebrnih kotlic, dvanajst zlatih latvic; 85vsaka skleda je imela sto trideset šeklov srebra, vsaka kotlica sedemdeset šeklov; vsega srebra teh posod je bilo dva tisoč štiristo šeklov po svetiščnem šeklu. 86Dvanajst zlatih latvic je bilo napolnjenih s kadilom; vsaka je tehtala deset šeklov po svetiščnem šeklu; vsega zlata teh latvic je bilo sto dvajset šeklov. 87Vseh živali za žgalno daritev je bilo dvanajst juncev, dvanajst ovnov, dvanajst enoletnih jagnjet z njihovo jedilno daritvijo in dvanajst kozlov za daritev za greh. 88Vseh živali za mirovno daritev je bilo štiriindvajset volov, šestdeset ovnov, šestdeset kozlov in šestdeset enoletnih jagnjet. To so bili darovi ob posvetitvi oltarja, ki so jih dali potem, ko je bil maziljen.

89Kadar je Mojzes stopil v shodni šotor, da bi govoril z Njim je slišal glas, ki mu je govoril iznad pokrova na skrinji pričevanja,+ izmed kerubov; govoril mu je.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index