Search form

4 Mojzes 9

Dopolnitev navodil o času pashe

1Gospod je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi prvi mesec drugega leta po njihovem izhodu iz egiptovske dežele in rekel: 2»Izraelovi sinovi naj obhajajo pasho ob določenem času. 3Štirinajsti dan tega meseca proti večeru+ jo obhajajte ob določenem času; obhajajte jo po vseh zakonih in odlokih, ki veljajo zanjo!« 4Mojzes je torej naročil Izraelovim sinovom, naj obhajajo pasho. 5In obhajali so pasho v Sinajski puščavi štirinajsti dan prvega meseca proti večeru;+ Izraelovi sinovi so storili tako, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

6Bilo pa je tam nekaj mož, ki so postali nečisti pri mrliču in tisti dan niso mogli obhajati pashe; zato so isti dan stopili pred Mojzesa in Arona. 7Ti možje so jima rekli: »Nečisti smo zaradi mrliča. Zakaj smo oškodovani, da ne smemo darovati Gospodovega daru med Izraelovimi sinovi ob določenem času?« 8Mojzes je rekel: »Počakajte, da slišim, kaj bo Gospod zapovedal za vas!« 9Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 10»Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Če se kateri izmed vas ali vaših potomcev onečisti pri mrliču ali je daleč na potovanju, naj kljub temu obhaja pasho za Gospoda. 11Štirinajsti dan drugega meseca proti večeru+ naj jo obhajajo; jagnje naj jedo z nekvašenim kruhom in grenkimi zelišči. 12Ničesar naj ne pustijo do jutra, tudi nobene kosti na njem naj ne zlomijo; obhajajo naj pasho po vseh zakonih, ki veljajo zanjo. 13Kdor pa je čist in ni na potovanju, pa vseeno opusti obhajanje pashe, naj bo iztrebljen iz svojega ljudstva; ker ni daroval Gospodovega daru ob določenem času, naj tak človek nosi posledice svojega greha. 14Če pri vas živi kak tujec in hoče obhajati pasho za Gospoda, naj jo obhaja po zakonu o pashi in po odločbah zanjo; en sam zakon imejte in velja naj tako za tujca kakor za domačina v deželi.‹«

Oblak nad svetim šotorom

(2 Mz 40,34–38)

15Tisti dan, ko so postavili prebivališče, šotor pričevanja,+ ga je pokril oblak. In od večera do jutra je bil nad prebivališčem po videzu kakor ogenj. 16Tako je bilo ves čas: podnevi+ ga je pokrival oblak, ponoči pa je imel videz ognja. 17Kadar se je oblak vzdignil iznad šotora, so se Izraelovi sinovi odpravili na pot; in na kraju, kjer je oblak obstal, so se utaborili. 18Na Gospodov ukaz so se Izraelovi sinovi odpravljali na pot in na Gospodov ukaz so postavljali tabor. Vse dni, dokler je oblak počival nad prebivališčem, so taborili. 19Tudi v primerih, ko je oblak ostal nad prebivališčem veliko dni, so se Izraelovi sinovi držali Gospodove odločbe in se niso odpravili na pot. 20Včasih je oblak ostal nad prebivališčem le malo dni; na Gospodov ukaz so postavili tabor in na Gospodov ukaz so se odpravili na pot. 21Včasih je oblak ostal od večera do jutra; ko se je zjutraj vzdignil, so se odpravili. Ali pa je ostal en dan in eno noč; ko se je vzdignil, so se odpravili na pot. 22Najsi je oblak ostal nad prebivališčem dva dni ali mesec ali še dlje, Izraelovi sinovi so taborili in se niso odpravili na pot; ko pa se je vzdignil, so se odpravili. 23Na Gospodov ukaz so postavljali tabor in na Gospodov ukaz so se odpravljali na pot; držali so se Gospodove odločbe, kakor je Gospod ukazal po Mojzesu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index