Search form

Tumeen 11

Peeꞌ ɓéestíꞌta ɓuwaa gëm ga Yéesu dëku Yéerúsaleemɗa iñaa ya tumɗa

1Waa ennda ɗa, apotaaꞌcaa na mbok-kerceencaa enu ga gohaa Yúudéeɗa kelohussa an bi ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa sah laasuunun ga woꞌeenaa Kooh. 2Ga waa Peeꞌ ɓoyuk Yéerúsaleemɗa nak, yaawúuꞌcaa gëm ga Yéesuɗa ɓaa ñaꞌti an:

3- Iñii tah ya fu aas kaancaa ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa bi sah fu ñam naɓa?

4Daama nak Peeꞌ awwaɓa kiɓéestíꞌ wíinoo wíinoo tóoh iñaa heweeɗa. 5Ya woꞌꞌaɓa an:

- Laakee bes mi enee na kikíim Kooh ga teeraa Yopee, iñaa ammbaroo fodii heeƴ, mi hotta enaama waa yoosukoh asamaan, waa hay kakay mannda na píis wiyaak, waa abu ga siñdaacaa cinikiiscaa, wa hayya bi garoo. 6Mi malakka ɗuuƴgaa dijófíꞌ mi hotta ga raɓ, haꞌ-kot nikiiscii na raɓ luufcii na ɓii fasukiɗa, na selcii. 7Waa ennda ɗa, mi kelohha koonaakaa woꞌꞌoo an: «Peeꞌ kolka, fu ap, fu ñam.» 8Wayee mi taassa an: «Múk Haꞌmudii, ndaga iñaa tabin kiñam na iñaa settii ga fíkíifu mosoo kiꞌaas kúuwroo.» 9Koonaakaa woꞌissa ga asamaan kot kukanak an: «Iñaa Kooh woꞌ an setin, kaa tíkwa iñaa tabin.» 10Iñaa tummba ɗa bi ennda waas kaahay, lëehíꞌta tóoh ɓoƴkidohussa asamaan. 11Ga wahtaama siiƴ, laakka ɓoꞌ ɓaahay ɓaa hayu kaanfaa ɗí enoheeɗa. Ɓa meyohee teeraa Sesaree ee ɓa wossee garoo. 12Helii yiselaꞌíꞌyii woꞌꞌaroo kikaꞌ naɓa ee mi hanat kilaak hel kanak ga. Fodaama mbok-kerceencii ɓiyitniinooɓii ɗú hot ɓii taabussa naroo bi ga kaan Korney. 13Korney nak ɓéestíꞌtaríi an laak malaakaa Kooh hayee gari ga kaanci, woꞌꞌari an: «Wosohaa teeraa Yopee kikooꞌnee Simoŋ yaa teeku Peeꞌɗa. 14Ya hayyaa kiwoꞌ woꞌeencaa onanndaa kimúc, fu na ɓu-kaanfu ɓéeɓɓa.» 15Daa mi dal naɓa kiwoꞌ hen rek, Helii yiselaꞌíꞌyii yoosukka ga ɗookɓa fodaa ya yoosukee ga ɗookkuu ga dalaaraaɗa. 16Ga saasi, mi níindísukka woꞌeenaa Haꞌmudii woꞌee an: «Saŋ bëtísiꞌee ga músú, wayee ɗú, ɗú ƴah kibëtísiꞌu ga Helii yiselaꞌíꞌyii.» 17Kon, waa Kooh yërí onɓa Helii yiselaꞌíꞌyii fodii dii ya oneeruuwa ga waa ɗu gëm ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiiɗa, mi mínee ɓa kiꞌen bi mi kokoh Kooh kitum iñaa ya waaꞌɗa.

18Daa ɓuwaa kelohee woꞌeencaama, ɓa laakissii iñaa ɓa woꞌan ee ɓa ɓaa kañ Kooh an:

- Kon kay kayoh, Kooh onin bi ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa kisúpít kipeskiigaɓa, doonaa ɓa laas ga kipeskii kukayohkii.

Jaangu tuukɗussa ga teeraa Añcoos

19Kihatal ga kipeskaa laakee, ga waa Iceen kaanɗa, tahha ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa wesohha daa en ɓéeɓ. Ɓa kaꞌta bi ga gohaa Fenísíi na waa Sípaꞌ giiyaa wíilɗa, na waa Añcoos, ɓa ɓaa yéegaloh woꞌeenaa Kooh wayee ɓa eemdoheewa ga yaawúuꞌcaa doŋ. 20Wayee nak laakeera gaɓa ɓuwaa meyohsee Sípaꞌ na teeraa Síreen, ɓaa kaꞌ Añcoos kiyéegalohnee ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiiɗa. 21Doolaa Haꞌmudii taammba naɓa bi ɓoꞌ ɓiyewin gëmussa ee ɓa súpítta kipeskaagaɓa, ɓa gëmmba Haꞌmudii.

22Ɓuwaa gëm ga Yéesu ee dëku Yéerúsaleemɗa kelohussa iñaa laakɗa, ɓa wossa Barnabaas Añcoos. 23Ga waa ya leꞌɗa, ya hotta daa Kooh hín kibarkeel ɓuwaamaɗa, keeñci soossa ga lool. Ya yaa daasɓa ɓéeɓɓa ɓa taabuk ngëmaa ɓa laak ga Haꞌmudiiɗa na keeñ wiyëgísíꞌ. 24Barnabaas nak enee ɓoꞌ yijófíꞌ, yaa líifin na Helii yiselaꞌíꞌyii na ngëm ɓan. Fodaama, ɓiɓoꞌ ɓigëñ gëmussa ga Haꞌmudii.

25Waa ennda ɗa, Barnabaas kaꞌta teeraa Tarsa kikooꞌnee Sóol. 26Daa ya hoteeri, ya haydohhari Añcoos. Ɓa ɓanak, ɓa tummba kíis kimúlúŋ ga ɗuuƴ tëelíbéecaa Yéesu ee enu ga Añcoosɗa, ee ɓa jëgíꞌta ɓoꞌ ɓigëñ. Ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa ɗeɓ kiɓayu «ɓikerceen» ga teeraa Añcoos.

27Ga bescaama, laakka sëldíiga-Koohcaa meyohu Yéerúsaleem, hayussa Añcoos. 28Yíinoo gaɓa, ee teeku Agabus, Helii yiselaꞌíꞌyii ínohlukohhari an aꞌ wiyaak hay kilaak ga ëldúna tóoh, ya yéegalohha ka. En kiꞌenaa, araama laakka hídukoh lak buuꞌ Kólóot yërí nguurukee ga jamaanaama. 29Waa ennda ɗa, mbok-kerceencaa ga Añcoosɗa júwohussa ga kiwosoh dímal ga mbok-kerceencaagaɓa enu ga gohaa Yúudéeɗa, yaa en ɓéeɓ ga iñaa ya mín kiꞌerohɗa. 30Ennda iñaa ɓa tumɗa: ɓa wosohha ga yaakcaa ga jaangucaa ga Yúudéeɗa iñcaa ɓa onohɗa, Barnabaas na Sóol ɓayuca.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index