Search form

Tumeen 13

Kooh wossa Barnabaas na Sóol

1Ga Añcoos nak laakeera ɓisëldíiga-Kooh na ɓijëgíroh-waas ga ɓuwaa gëmu ga Yéesu enu daamaɗa. Enee ɓuwii ɓii: Barnabaas, Simewoŋ ee ɓaysi Súusúus, Lusiyus yaa dëk teeraa Síreenɗa, Manayeen yaa bokee kikoruk na Eroot, gúwernëeraaɗa, na Sóol. 2Laakka bes, ɓa enee na kijaamuk Haꞌmudii ɓa ɓaa ooꞌ, Helii yiselaꞌíꞌyii woꞌꞌaɓa an:

- Faanɗattoo haŋ Barnabaas na Sóol, ɓa tum lëgëyaa tah mi ɓayohɓaɗa.

3Waa ennda ɗa, ɓa lëestíꞌta kiꞌooꞌ na kikíim Kooh, ɓa tíkka Barnabaas na Sóol yah ga haf, ɓa íissaɓa, ɓa ɓaa ƴah.

Barnabaas na Sóol karussa Sipaꞌ

4Fodaama Helaa yiselaꞌíꞌyaa wossa Barnabaas na Sóol kikaꞌ dëkaa woꞌu Selësíi, ɓa aasohha gaal-giiƴ daama, ɓa ɓaa ƴah Sípaꞌ dëkaa giiyaa wíilɗa. 5Ga waa ɓa leꞌꞌa Salamín, ɓa aawwa kiyéegaloh woꞌeenaa Kooh ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa. Saŋ-Marka taabee naɓa kiꞌamɗohɓa ga lëgëyaa.

6Ɓa húussa dëkaa giiyaa wíilɗa bi ɓa meƴneeraa teeraa Paafos. Daama, ɓa hídohha na luhusohaa teeku Baaꞌ-Yéesu. Ya enee yaawúuꞌ ee tíkee hafci sëldíiga-Kooh. 7Ya bokee ga ɓuwaa taabi na Sersíyus Polus yaa enee gúwernëeꞌ ga teeraaɗa. Sersíyus Polus yaama nak enee ɓoꞌ yilëekíꞌ-hel. Ya ɓaylukka Barnabaas na Sóol ndaga ya waaree kikeloh woꞌeenaa Kooh. 8Wayee Baaꞌ-Yéesu ee ɓaysi ɓan Elímaas, luhusohaaɗa (teekaa wërí en iñaama ga kiGerek) aawwaɓa kiheñoh, yaa heel kiꞌëewdoh gúwernëeraa ga iñaa enndii kigëm ga Yéesu. 9Waa ennda ɗa, Sóol ee ɓaysi ɓan Poolɗa líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, yíppari has, 10woꞌꞌari an:

- Fu Elímaas, fu líif na saboh na kibon ee fu kowu Seytaani mat. Fu waaꞌtii kihot ga iñaa júwin. Fu íisoo Waasii Kooh wijúwíꞌwii fu kalañsohiɗane? 11Ínohaa an diima deŋ yahii Haꞌmudii hayin kidal ga ɗookfu. Fu hay kibúum, fu tes ɗa bi maañ, fu hotoo nohii.

Ga saasi, hascaa Elímaas ñúussa, ya búummba yaa túut ga ɓakaa en ɓéeɓ kisëesíꞌ ɓaa nookanndi. 12Gúwernëeraa nak, daa ya hotee iñaa laak yaama, dalla kigëm ga Yéesu. En kiꞌenaa, ya waaruꞌeera lool ga iñaa ya jëgíru ga loo Haꞌmudii yaama.

Pool jangatta ga Añcoos Písídíi

13Waa ennda ɗa, Pool na ɓuwaa taabee nariɗa aasohussa gaal-giiƴ ga teeraa Paafos, ɓaa ƴah teeraa Persi ga kúlkaa Pamfílíi. Saŋ-Marka nak tagohha naɓa daama, yaa ɓoyuk Yéerúsaleem. 14Ɓa nak, ɓa meyohha teeraa Persi, ɓa abissa waasaagaɓa, ɓaa ƴah bi ɓa leꞌꞌa Añcoos Písídíi. Laakka bes, ɓa aassa jaangu-yaawúuraa en daamaɗa ga bes Sabat, ɓa yuŋnga. 15Laakka iñaa jagu ga Këyítfaa Waasii Móyíis na faa sëldíiga-Koohcaa; lëehíꞌta ɓuwaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa nakka ɓiɓoꞌ kiwoꞌ Pool na Barnabaas an:

- Mbokcii, en laakin iñaa ɗú waaꞌ kiwoꞌ kidaas mbooloomiinaa, ɗú míninnndi kiwoꞌ.

16Waa ennda ɗa, Pool kolukka, ya ɓëwíꞌta yah, ɓuwaa een paaƴ, ya woꞌꞌa an:

- Ɗú ɓu-Isarayeel na ɗú, heetcii cíinoo ee jaamuki Koohɗa, súkúꞌkattoo. 17Koohyii Isarayeel heetiigaruu yërí tanukee ɓicaasammbuu. Ya tapisiꞌta heetii ga waa wa en ga ín, ga kúlkaa Esíptiɗa. Tíkka ga, ya meƴdohhawa kúlkaa Esípti na dooli yahci. 18Ee ga ɗuuƴ ëgíꞌ-dúndagaa ɓicaasammbuu enoheeɗa, Kooh toputuꞌꞌaɓa iñaa leꞌ tíkíis tidaaŋkaah-nikiis. 19Waa ennda ɗa, ya ɗúbíꞌta heet ciyitnakanak ga kúlkaa Kanaa, ya eꞌta ɓu-Isarayeel heetiigari kúlkaama. 20Ee ɓa lamin ka iñaa jomin kileꞌ tíkíis titéeméeꞌ-nikiis na tidaaŋkaah-yëtúus. Tíkka ga, ya eꞌtaɓa ɓiꞌattiꞌoh ɓaa kuliyukanɓa bi ga daa Samiyeel, sëldíiga-Koohaa hayohɗa. 21Waa ennda ɗa, ɓa kíimmba Kooh ya onɓa buuꞌ. Kooh nak, onndaɓa Sawúl, kowu Kíis ee bokee ga geñaa Beesamee. Sawúl nguurukka bi ennda tíkíis tidaaŋkaah-nikiis. 22Lëehíꞌta, Kooh níssa Sawúl ga nguuraa, ya falla Dëwít ya en buuraa ɓicaasammbuu. Kooh seediꞌꞌa ga buuꞌ Dëwít an: «Mi hotin ga Dëwít kowu Yesee ɓaa neɓlohinndoo ee ya ƴah kimëtíꞌ ɓéeɓ iñaa mi waaꞌ.» 23Ee fodaama, Kooh meƴdohɗin ɓu-Isarayeel Músalkaat ga níilaa buuꞌ Dëwít fodaa ya dígoheekaɗa, ennda Yéesu. 24Ee balaa Yéesu hayaa, Saŋ-Bëtís enee ga kijangat, ya yaa ɓëytoh ɓéeɓ ɓu-Isarayeel kisúpít kipeskiigaɓa, ɓa bëtísiꞌuk. 25Bi ga daa kikaanci deeƴɗa, Saŋ lísee kiwoꞌ an: «Ɗú fooŋ an mi yërí en ɓa? Mi enndii ɓii ɗú sekɗa. Ɓaama yii hay ga fenooroo ee kipëkís liiɓcaa ñafaꞌcaagari sah joobinndoo.» 26Pool woꞌissa an:

- Ɗú mbokciigoo, ɗú ɓii ɗú en tucaasamuntii Abaraham, na ɗú ɓii ɗú en dii ɗú jaamuki Koohɗa, woꞌeenii wii onohi kimúcɗa, ɗu ɓërí tah Kooh wosohwa. 27En kiꞌenaa, ɓu-Yéerúsaleem na ɓuwaa kuliyuk gaɓaɗa ínohséeríi ɓaa Yéesu enɗa ee woꞌeencaa sëldíiga-Koohcaa ɓa jagee ga bes Sabataa en ɓéeɓɗa ɓan, ɓa ínohéeríi iñaa ca waaꞌ kiwoꞌɗa. Ee fodaama, ga waa ɓa tíkki kikaanɗa, ɓa mëtíꞌta woꞌeencaa sëldíiga-Koohcaa. 28Hídaa ɓan ga daa ɓa hottii dara iñaa cal ɓa tíkki kikaanɗa, ɓa kíimmba Pílaat, ya aplukki. 29Ga waa ɓa mëtíꞌ kitum tóoh iñcaa Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa woꞌ ga loo Yéesuɗa, ɓa yóoskíꞌtari ga kuraanaa, ɓa ekkari ga ɗuuƴ loyaa. 30Wayee Kooh mílísiꞌtari ga ɓuwaa kaaninɗa. 31Ɓuwaa taabee nari, aboh ga gohaa Gëlílée bi ga Yéerúsaleemɗa, ga waa ya mílísɗa ya feeñukkaɓa bes ciyewin, ee ɓéeɓ ɓuwaama wati ɓërí en seedi ga fíkíi heetii. 32Ee ɗí, ɗí hay kiyéegallúu Hewhewii winéwíꞌwii wii an: 33Iñaa Kooh dígee ɓicaasammbuuɗa ya tumɗinnduuri, ɗu, tucaasamuntiigaɓa, ga waa ya mílísiꞌ Yéesu fodaa daa ka bídu ga Këyítfaa kañcaa fukanakfaaɗa an: «Fu yërí en Kowukiigoo, mi enin Paamfu wati. 34Kooh yéegaloheera an ya hay kimílísiꞌ Yéesu, ee Yéesu ɓoƴkisissoo ga loy.» Iñaama yërí ya woꞌee an: «Mi hayyúu kiꞌeꞌ iñcaa ciselaꞌíꞌcaa mi dígee Dëwít, ee ca calin kigëmɗa.» 35Ee ga ɗekat wiliis, ga këyítfaa, ya woꞌissa an: «Fu tookanndii ɓiigaraa yiselaꞌíꞌyii nop ga ɗuuƴ loy.»

36Dëwít, ga jamaanaagari, enee súrga Kooh, ya tummba iñaa Haꞌmudii waareeɗa, ya kaannda, ya acussa ga yahaa ɓicaasamci, ee faanfaagari nopin ga ɗuuƴ loy. 37Wayee ɓaa Kooh mílísiꞌɗa, faanfaagari noppii ga ɗuuƴ loy. 38-39Kon mbokcii, ínohat gaka an yërí tah ɗú yéegalussa an baakaaꞌcaagarúu bayaluununndúu. Ɓéeɓ ɓaa gëm gari, Kooh hayyi kiꞌaboh ɓoꞌ yijúwíꞌ, ee iñaama Waasaa Móyíis mínoori.

40Kon watukat iñcaa sëldíiga-Koohcaa woꞌeeɗa keen ga ɗookkúu.

41«Ɗú hot gane, ɗú ɓii ɗú ɓëwíri haffúuɗa, hebukaa ɗú tíit ɗú aaw kinúp, ndaga mi hay kitum ga ɗuuƴ kipessúu iñaa wëeꞌtaa ga an yii ɗú ɓéestíruwanaa, ɗú gëmoo.»

42Ga waa Pool na Barnabaas meyu jaangu-yaawúuraaɗa, ɓuwaa kíimmbaɓa ɓa ɓoƴkis kijëgíroh woꞌeenaa waama ga bes Sabataa tík gaɗa. 43Ga waa ɓuwaa tasohɗa, yaawúuꞌ ɓiyewin na ɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis ɓaa niikin Kooh ɓedussa Pool na Barnabaas. Ga ɗuuƴ saawalaagaɓa, Pool na Barnabaas ɓaa daasɓa doonaa ɓa wëñ kitík yaakaaꞌɓa ga kijofkaa Kooh teeɓɓaɗa.

44Ga bes Sabataa tík gaɗa, iñaa wëñ kiyewin ga ɓu-teeraaɗa, hídírukohussa kisúkúruk Woꞌeenii Haꞌmudii. 45Daa yaawúuꞌcaa hotee ɓuwaa ɓiyewinɓaa, ɓa líiffa na keeñ-tam, ɓa taammba ga iñaa Pool jëgírohɗa ɓaa nís, ɓa ɓaa ɓassi. 46Waa ennda ɗa, Pool na Barnabaas laakussa fít kiwoꞌɓa an:

- Ɗú ɓërí jomee kiɗeɓ kiyéegalu woꞌeenii Kooh. Waa ɗú saginwa kiteꞌ, ɗú attiꞌin haffúu an kipeskaa leehoo taaꞌɗa joobinndúu. Kërí tah ɗí ɓii ƴah ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa 47En kiꞌenaa, iñii yii yërí Yéesu, Haꞌmudii ebillíi: «Mi falinndaa kiꞌen leerii heetcii, doonaa fu leꞌdoh kimúckii bi ga daa ëldúna topohɗa.»

48Ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa safarussa ga woꞌeenaa ɓa kelohɗa, ɓa ɓaa kañ Kooh ga woꞌeencaagari ee ɓéeɓ ɓuwaa jom kilaas kipeskaa leehoo taaꞌɗa gëmussa.

49Woꞌeenii Haꞌmudii waa wëñ kisíw ga ɗuuƴ kúlkaa ɓéeɓka. 50Wayee yaawúuꞌcaa hícísohussa helcaa ɓeticaa ɓilëekíꞌ-teekɓaa ga dëkaa ee niikuunun Koohɗa, na yaakcaa dëkaa. Ɓa sodalla Pool na Barnabaas ga kipesɓa, kaalussaɓa kúlkaa. 51Ɓaama përtukaɓa pëndëlaa kotcaa ga dëkaagaɓa, lëehíꞌta ɓaa ƴah Íkoñom. 52Tëelíbéecaa ga teeraa Añcoosɗa, keeñɓa soossa, ɓa líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index