Search form

Tumeen 17

Pool na Sílaas karussa teeraa Tesaloník

1Pool na Sílaas koorussa teeraa Amfípólís na waa Apolínii, ɓa kaꞌta teeraa Tesaloník. Daama Lak yaawúuꞌcaa laakuunun jaangu da. 2Fodaa ya meeree ka kitumɗa, Pool kaꞌta jaangu-yaawúuraa. Ya tíkísohha bes Sabat kaahay, caa ya saawali na ɓuwaa ga loo Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa. 3Ya yaa lóogísohiꞌɓaca, ya yaa teeɓɓa ga iñaa Bíncaa woꞌɗa an: «*Kiristaanii jomee kikaan, tík ganaa ya mílís.» Kiristaanaama, yërí en Yéesu yii mi yéegaloh diiɗa.

4Laakka ga yaawúuꞌcaa, ɓuwaa gëm iñaa Pool na Sílaas woꞌɗa, ɓa taabukkaɓa. Fodaama ɓan, laakka ɓiGerek ɓigëñ ɓaa niikin Kooh, na ɓeti ɓilëekíꞌ-teek ɓiyewin ɓaa hay taabukussaɓa.

5Waayee kisiis kiyaak ammba yaawúuꞌcaa ɓíinoo, ɓa hídírohha ga wílíilkohcaa ga mbedicaaɗa, ɓa nëgírohha mbooloo wiyaak, ɓa hícísohha teeraa, ɓa íisukka kaan Saasoon kiꞌamnee Pool na Sílaas, ɓa ɓayɓa ga fíkíi ɓu-teeraa. 6Ɓa hottiiɓa daama, ɓa nammba kiꞌam Saasoon na ɓimbok-kerceen ɓiliis, ɓayussaɓa ga attiꞌohcaa ga teeraaɗa, ɓa ɓaa fiip an:

- Ɓuwaama hícísohuunun ëldúna tóohwa ee diima nak ɓa leꞌin dii. 7Saasoon ɗapinɓa ga kaanci. Ɓa ɓéeɓɓa nak, ɓa tumi iñcii saafaadukoh na iñii buuꞌ Sesaaꞌ nakohɗa ee ɓa woꞌ an laakin buuꞌ yiliis yaa teeku Yéesu.

8Woꞌeencaama púdíꞌta faancaa ɓuwaa na caa attiꞌohcaa ga teeraaɗa. 9Saasoon, ya na ɓuwaa ɓaysee nariɗa, ɓa tíkussa kifay kopaꞌ doonaa ɓaa han kiꞌíisu.

Pool na Sílaas karussa teeraa Beree

10Daa wekaa leꞌee, mbok-kerceencaa amɗohha Pool na Sílaas, ɓa kaꞌ teeraa Beree. Ga waa ɓa leꞌ teeraa Bereeɗa, ɓa kaꞌta jaangu-yaawúuraa. 11Yaawúuꞌcaa ga teeraa Bereeɗa wëñussa ɓaa ga teeraa Tesaloníkɗa kiwaaꞌ ɓoꞌ. Ɓa safaꞌta ga kiteꞌ Woꞌeenaa Kooh ga keeñɓa, ee besaa en ɓéeɓ ɓa jagi Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa kiheel kiꞌínoh ati iñaa Pool jëgírohɗa taabin naca. 12Ɓoꞌ ɓiyewin gaɓa gëmussa ga Yéesu, ee ga Gerekcaa laakka ɓeti ɓilëekíꞌ-teek ɓiyewin na ƴaal ɓiyewin ɓan ɓaa gëm ga Yéesu. 13Daa yaawúuꞌcaa Tesaloník kelohsee an Pool yaa yéegaloh Woꞌeenii Kooh ga teeraa Beree, ɓa kaꞌta daama ɓan, ɓa aawwa kiheel coow na kihícisoh helcaa ɓuwaa. 14Ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa gaawussa kiɓay Pool giiyaa, ya aas gaal-giiƴ daama, ya ƴeeꞌ. Sílaas na Tímotée nak tesussa ga Beree. 15Ɓuwaa naksee kiɓay Poolɗa ɓedussari bi ga Ateen, lëehíꞌta ɓaa ɓoyuk Beree. Pool ɓëyrohhaɓa kiwoꞌ Sílaas na Tímotée, ɓa dawukki ga iñaa wëñ kigaaw.

Pool ga teeraa Ateen

16Ga waa Pool en na kisek Sílaas na Tímotée ga teeraa Ateenɗa, keeñci leehha ga daa ya hot dëkaa líifin na nataalcaa ɓa tík koohɓaɗa. 17Ya kaꞌta jaangu-yaawúuraa, ya yaa saawal na yaawúuꞌcaa na ɓuwaa ɓíinoo enussii ɓiyaawúuꞌ, ee niikuunun Koohɗa. Ee besaa en ɓéeɓ, ya yaa saawal na ɓuwaa ya hídohi naɓa ga paanaa dëkaa. 18Laakeera daama ɓijëgíroh ɓaa woꞌu ɓiꞌÉpíkuriyeŋ na ɓiꞌEstóyísiyeŋ+ , ɓaa daanee kisaawal na Pool. Ɓii woꞌee an:

- Moo jawulii yii, ya waaꞌ ya kiwoꞌ?

Ɓíinoo an:

- Man na ya en na kiyéegaloh koohcaa ɗú ínohoo!

En kiꞌenaa, Pool yéegalohee loo Hewhewii woꞌ ga loo Yéesu na loo kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa.

19Waa ennda ɗa, ɓa taammba nari, ɓa ɓayyari ga paanaagaɓa woꞌsi Ayeropaasɗa+ , ɓa woꞌꞌari an:

- Ɗí waaꞌ fu woꞌꞌíi iñaa leeꞌ ga iñii yiꞌasyii fu jëgírohɗa, 20ndaga fu tangalinndíi na woꞌeencaa ken ínohoo, ee ɗí waaꞌ kiꞌínoh iñii ca woꞌɗa.

21En kiꞌenaa, ɓu-Ateen na sagaccaa dëku teeraaɗa tumsee rek lëgëy kisúkúruk na kiɓéestíꞌ hewhew.

22Pool nak dalla kituuk ga fíkíi ɓuwaa enee ga paanaa Ayeropaas, woꞌꞌa an:

- Ɗú, ɓu-Ateen, mi hotin an en ngëmaa ɗú laakinwa lool sah. 23En kiꞌenaa, wii mi tíidísuk ga teeriigarúu, mi yaa malaksukoh iñcii ɗú jaamukiɗa, mi hotin wíinoo gaca waa bídu an: «wuu Koohyii ɗí ínohooɗa.» Iñaa ɗú jaamuki yaama ee ɗú ínohooriɗa, yërí mi hayyúu kiyéegal. 24Kooh yii sak ëldúnaɗa na ɓéeɓ iñcii gaɗa, yii en Haꞌmudii asamaanii na kakayfiiɗa, dëkoo ga kaanfaa yah ɓoꞌ-súusúus hëwíꞌ. 25Ya soolukkii ɓan ɓoꞌ-súusúus tumiꞌti yen. En kiꞌenaa, yërí oni ɓéeɓ ɓuwii kumuun, kiꞌíik na ɓéeɓ iñcaa tík gaɗa. 26Ya kooroh ga ɓoꞌ yíinoo, ya sakka ɓéeɓ heetcii, ya onndaɓa kidëk daa en ɓéeɓ ga ëldúna, ya hëgísohiꞌtaɓa jamaanucii laakiɗa, ya fíisiꞌtaɓa tekiꞌtii dii ɓa jom kidëkohɗa. 27Ya tummba iñaama, doonaa fodii ɓaa en na kisëmëemíꞌ, ɓuwii aawwi kiheel kihot; ee en kiꞌenaa, ya úsaayyii yíinoo garuu.

28En kiꞌenaa, yërí onnduu kipes, kikaꞌ, na kihay na kiꞌen ga ëldúna, ee bídohciigaruu woꞌuunun an ɗu ɓitowuci ɓan 29Kon, waa ɗu ɓërí en towutiigari, ɗu jomoo kifooŋ an Kooh man na nataal wúrúus, wuhëelís, wala atoh, waa ɓoꞌ-súusúus pes bi morin ga kineɓ helci. 30Kooh malakissii kiñak kiꞌínohkaa ɓuwii kuɗewaa. Diimaɗa ɓaa en ɓéeɓ daa ya enoh tóoh ya yii ɓayyi, ya súpít kipeskaagari. 31En kiꞌenaa, ya abin bes, waa ya ƴah kiꞌattiꞌ ɓéeɓ ɓu-ëldúna ee kooran waas. Ya tanukin ɓaa ƴah kiꞌattiꞌɗa. Iñaama ya teewinwa ɓéeɓ ga waa ya mílísiꞌ ɓaa yaama ga kikaanɗa.

32Daa ɓa kelohee Pool meƴdohha ga kúuwci loo kimílís ga kikaan, ɓa aawwari kiñaawal. Ɓíinoo woꞌussari an:

- Bes kiliisaa, ɗí súkúrukkaa ga iñum fu woꞌ yuma.

33Waa ennda ɗa, Pool meƴca yaa ƴah. 34Moona, laakka gaɓa ɓuwaa gëm iñaa ya woꞌɗa, ɓa taabukkari: ennda fodii Dëníis yaa bokee ga ɓu-paanaa woꞌsi Ayeropaasɗa na ɓetifaa teeku Damaríis na ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓaa taabee naɓa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index