Search form

Tumeen 25

Pool kíimmba ya ɓayu ga buuraa Room

1Waa ennda ɗa, Festus, gúwernëeraa hayya gohaa ya ƴah kinguurukohɗa. Ya tummba daama bes kaahay, ya meyohha gohaa Sesaree ya kaꞌta Yéerúsaleem. 2Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, 3hayussa kikalaamiꞌ Pool gari. Ɓa kíimmbari, ya dímalɓa, ya haydoh Pool Yéerúsaleem. En kiꞌenaa, ɓa pokohee nof kitërëwuk Pool ga waas, ɓa appi. 4Wayee Festus, gúwernëeraa taassaɓa an Pool yaa lagussa ga kasaa Sesaree, ee ya ga kihafci ya en na kiɓoyuk daama ga iñaa maañnjii. 5Ya tíkiꞌtaɓa an:

- Laakin garúu ɓuwaa mín kituukuk iñaamanaa, ɓa taabat naroo, ɓa kalaamiꞌ Pool en lak ya tumin iñaa moroonaa.

6Festus, gúwernëeraa tum ga Yéerúsaleem bes ciyitnakaahay aawwa cidaaŋkaah doŋ, lëehíꞌta ya ɓoyukka Sesaree. Ga kooh-wíisfaa, ya kaꞌta paanaa attiꞌohsiɗa, ya nakohha kihaydoh Pool. 7Daa Pool hay hen, yaawúuꞌcaa meyohee Yéerúsaleemɗa wíilussari, ɓa yammbari enaama cibóníꞌ ciyewin. Wayee ɓa mínéeríi ga kiwoꞌ iñaa leeꞌ. 8Pool nak layohiꞌta hafci, woꞌꞌa an:

- Mi tooñnjii ken: enndii ga Waasii yaawúuꞌcii; enndii ga Kaanfaa Kooh; enndii ga Sesaaꞌ.

9Festus nak waaree kitum iñaa neɓ yaawúuꞌcaa, ya dalla kiwoꞌ Pool an:

- Fu waarin kiɓoyuk Yéerúsaleem fu attiꞌu ga fíkíiroo ga iñcii fu yabuɗane?

10Pool dallari kitaas an:

- Múk, mi yii tuukka dii ga fíkíi paanii buuꞌ Sesaaꞌ jommboo kiꞌattiꞌɗa, ee mi attiꞌohsan dii. En yaawúuꞌciinaa, mi tummbiiɓa dara yibóníꞌ, ee fu ga kihaffu, fu ínohinka ga moos. 11Enee an mi tooñ hen wala mi tum iñaa cal mi tíku kikaanaa, eneenaa mi sagoo kikaan. Wayee en lak iñcii ɓuwii ɓii yammbooɗa enndii kayohaa, waas onndii ken kitíkkoo ga yahɓa. Mi kíim kipaafdohu ga buuꞌ Sesaaꞌ.

12Waa ennda ɗa, Festus, gúwernëeraa kaꞌta, hotohha na ɓuwaa taabi nariɗa, lëehíꞌta ya woꞌꞌa Pool an:

- Fu waaꞌ kipaafdohu ga buuꞌ Sesaaꞌ, kon fu hay kikaꞌ ga buuꞌ Sesaaꞌ.

Festus ɓéestíꞌta buuꞌ Agírípaa loo Pool

13Ga besaa tík gaɗa, buuꞌ Agírípaa na Berenís, këmëeŋkíci yiɓeti hayussa gohaa Sesaree kikëñíꞌ Festus, gúwernëeraa. 14Ee lak ɓa hay kiꞌen daama bes ciyewin, Festus nak ɓéestíꞌta buuraa loo Pool, woꞌꞌari an:

- Laakin ɓaa en dii, gúwernëeꞌ Filiksi yërí foñeeri ga kasu. 15Ga waa mi kaꞌ Yéerúsaleemɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa, hayussa kikalaamiꞌꞌi garoo, ɓa kíimmbaroo an mi tíkatti kikaan. 16Mi taassaɓa an kiꞌeroh ɓoꞌ ya apu ee lak ɓaa tuukkii na ɓuwaa yammbiɗa, ya layoh ga iñcaa ya yabuɗa, iñaama taammbii na iñaa ɓu-Room meeꞌ kitumɗa. 17Waa ennda ɗa, ɓa taammba naroo ɗí hayya dii ga Sesaree. Mi nak, mi sekkii iñaa maañ. Kooh yaa wíis rek, mi kaꞌta paanaa attiꞌohsiɗa, mi nakohha kihaydoh ɓaa yaama abu ga kasaaɗa. 18Ɓuwaa kalamiꞌeeriɗa, ga waa ɓa hayya, ɓa yammbiiri wíinoo ga iñcaa mi halaateeɗa. 19Ɓa nookoh iñaa aaw ga loo waasiigaɓa na loo ɓaa teeku Yéesu ee kaaninɗa, Pool nak yëgísin ga an Yéesu yaa pes. 20Mi nak, mi laakkii iñaa mi woꞌan ga iñaama. Kërí tah mi woꞌꞌa Pool kikaꞌ Yéerúsaleem ya attiꞌunee daama. 21Wayee Pool kíimmba ya paafdohu ga buuꞌ Sesaaꞌ ndaga ya bok ga ɓu-Room. Waa ennda ɗa, mi ebilohha ya ɗaaku ga kasu bi ga daa mi mínanndi kiwosoh ga buuꞌ Sesaaꞌ.

22Agírípaa dalla kiwoꞌ Festus an:

- Mi ɓan mi waarinndi kisúkúruk, ya woꞌ mi keloh. Festus taassari an:

- Kuwis-kuwisɗa, fu hayyi kisúkúruk, ya woꞌ fu keloh.

Pool ga fíkíi Agírípaa na ga fíkíi Berenís

23Ga kooh-wíisfaa nak, Agírípaa na Berenís, këmëeŋkíci hayussa na sañsi ciyaak, ɓa taam na ɓiɓoꞌ ɓilëekíꞌ-teek. Ɓa aassa ga taahaa attiꞌohsiɗa na soldaaꞌcaa ɓiyaakɓaa na ɓuwaa kuliyuk ga teeraaɗa. Festus ebilohha Pool haydohu. 24Lëehíꞌta, Festus woꞌꞌa an:

- Buuꞌ Agírípaa, na ɓéeɓpúu ɗú ɓii ɗú en diiɗa, ɓii ɗú hot yii, ɓéeɓ heetii yaawúuꞌcii hayuunun garoo kiñaꞌsukoh iñaa aaw gari. Ɓa hayin garoo ga Yéerúsaleem, ɓa hayin dii ɓan, ɓa ɓaa fiip ga ɗookkoo an ya jomissii kipes. 25Mi ga kihaffoo nak, mi hotin an ya tummbii enaama yíinoo yibóníꞌ, yaa cal ya tíku kikaan. Diimaɗa, ya nak ya kíim kipaafdohu ga buuraa ɓu-Room, kërí tah mi abin an mi hayyi kiwosoh gari. 26Mi nak mi laakkii dara yiléeríꞌ ga looci yaa mi mínan kibín buuꞌ Sesaaꞌ. Mi haydohhari ga fíkíirúu, ee wëñaa ga fíkíifu, buuꞌ Agírípaa; en ɗanaa, ya meekisunaa, heƴna mi laak kimma iñaa mi bídanndi. 27En kiꞌenaa, mi halaat an kiwosoh Room ɓaa abu ga kasu, ee ken mínoo kiwoꞌ yiléeríꞌ ga iñcaa ya yabuɗa, iñaama enndii halaat.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index