Search form

Tumeen 8

Ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa Sóol hatallaɓa ga kipesɓa

1-2Kaanaa Iceen waama, Sóol fareera ga. Laakka ɓiɓoꞌ ɓigëmíꞌ Kooh ɓaa ɓeɓ faraaffaa Iceen, ɓa accafa, ee ɓa kodukka lool kaanaa Iceen. Ga besaa bëríi Iceen apuɗa, ɓuwaa gëmu ga Yéesu ee enu ga Yéerúsaleemɗa dalussa kihatalu ga kipesɓa, hatal wiméeskíꞌ. Ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa tasaarukohussa ga gohcaa Yúudée na caa Samaríi bi tessa apotaaꞌcaa doŋ. 3Wayee Sóol ga kihafci, keennda ga ɗook ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, kiꞌíslukohɓa ngëmaagaɓa. Ya yaa aas ga kaancaa, ya yaa am ɓuwaa gëminɗa, ɓetoo ƴaaloo, ya yaa laŋɓa ga kasu.

4Ɓéeɓ ɓuwaa tasaarukohseeɗa nak, ɓaa wíil ga ɗuuƴ kúlkaa, ɓa ɓaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii.

Filiip yéegalohha Hewhewii winéwíꞌwii ga gohaa Samaríi

5Fodaama Filiip kaꞌta gohaa Samaríi, ga teeru wíinoo daama, ya yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Kiristaa, Músalkaatii dígohseeɗa. 6Ɓuwaa ga dëkaaɗa tóohɓa aawussa kisúkúruk Filiip ndaga kíntaancaa ɓa keloh ee ɓa hot ya tumiɗa, ɓa gëmmbari. 7En kiꞌenaa, raɓ ɓiyewin meyohussa na tifiip tiyaak ga ɓuwaa ɗúukoolinɗa, ee lafañ ɓiyewin na ɓeedukíꞌ ɓiyewin wëkɗussa ɓan. 8Fodaama keeñ-soos wiyaak laakka ga teeraama.

9Wiima lak ga teeraama, laakin ɓaa ɗeɓ da kiꞌen, ya teeku Simoŋ ee ya enee luhusoh. Ɓu-Samaríi waaruꞌeera ga iñcaa ya tumeeɗa. Ya tíkee hafci ɓoꞌ yilëekíꞌ-solu, 10ee ɓéeɓ, oomaanoo, yaakoo súkúrukeera iñcaa ya woꞌiɗa. Ɓa woꞌee gari an:

- Ɓii yii yërí en doolii Kooh, wii woꞌu an wa doŋ wa mínɗa.

11Ɓa ɓaa súkúrukki dijófíꞌ ndaga ya maañinɓa kiwaaruꞌi ga luhuscaa ya tumiɗa. 12Wayee daa Filiip yéegalohee Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa Kooh na ga loo Yéesu Kiristaaɗa, ɓéeɓ ɓuwaa, ɓetoo ƴaaloo gëmmba, ɓa awwa kibëtísiꞌuk; 13bi ga Simoŋ luhusohaa sah gëmmba, ya bëtísiꞌussa. Ya aawwa kitaabuk Filiip rek. Ya waaruꞌꞌa lool ga kíntaancaa na enaamacaa cidóoyíꞌ-waaꞌcaa ya hot Filiip tumiɗa.

14Apotaaꞌcaa ga Yéerúsaleemɗa nak, kelohussa an ɓu-gohaa Samaríi teꞌuunun Woꞌeenaa Kooh ga keeñɓa. Ɓa wossa Peeꞌ na Saŋ daama. 15Daa Peeꞌ na Saŋ leꞌsee da, ɓa kíimiꞌta ɓuwaama Kooh, ɓa laas ga Helii yiselaꞌíꞌyii. 16En kiꞌenaa, lak Helii yiselaꞌíꞌyii yoosukkii ga yíinoo gaɓa duum, ɓa eemee ga kibëtísiꞌu ga teekii Yéesu, Haꞌmudii. 17Waa ennda ɗa, Peeꞌ na Saŋ tíkussaɓa, yaa en ɓéeɓ yah ga haf, doo ɓa ɓaa han kilaas ga Helii yiselaꞌíꞌyii. 18Simoŋ hotta an Helii yiselaꞌíꞌyii yoosukin ga ɗook ɓuwaa ga waa apotaaꞌcaa tíkɓa yah ga hafɗa. Ya waaꞌta kineehal Peeꞌ na Saŋ hëelís, 19woꞌꞌa an:

- Onattoo ɓan kimín iñuma ɗú tumiɗa, doonaa ɓaa mi tík yah ga haf ɓéeɓ ya laas ga Helii yiselaꞌíꞌyii.

20Wayee, Peeꞌ loffari an:

- Koparumgaraa saŋkuꞌat ee fu saŋkuꞌuk nawa. Iñaa Kooh onoh, fu fooŋ an fu mínndi kilom na hëelíse? 21Fu laakoo waꞌ na ɓak ga iñii yii ndaga keeñiigaraa júɓpii ga fíkíi Kooh. 22Kon hebukaa jafaa halaatumgaraa wibóníꞌ wuma dúuƴ, fu aaw kikíim Haꞌmudii, en ɗanaa ya bayallaa halaatumgaraa wibóníꞌ wuma, en an mínukinaa! 23En kiꞌenaa, mi hotin an fu líif na kiꞌiñaan ee fu ñaam-baakaaꞌ. 24Simoŋ dalla kitaas an:

- Kíimɗattoo Haꞌmudii na kihaffúu, en ɗanaa iñcii ɗú woꞌɗa wíinoo gaca dalooroo. 25Peeꞌ na Saŋ, ga waa ɓa seediꞌꞌa, ɓa yéegalohha Woꞌeenii Haꞌmudii bi ɓa lëehíꞌta, ɓa ɓaa ɓoyuk Yéerúsaleem; ee ga waasaa, ɓa ɓaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii ga dëk ciyewin ga gohaa Samaríi.

Filiip bëtísiꞌꞌa ɓaa dëk Ecoopíi ga waas Gaasaa

26Laakka bes, malaakaa Haꞌmudii woꞌꞌa Filiip an:

- Koluka, fu kaꞌ ɓak iñaa hanoh meyaaꞌ-noh yah-seŋɗa, fu taam waasaa meyoh Yéerúsaleem aaw Gaasaaɗa. Waasaama koorohsussii diimaɗa.

27Filiip dalla kikoluk yaa ƴah. Ya hídohha na ɓoꞌ yiƴaal yaa meyoh kúlkaa Ecoopíi, ɓaa nak enee ɓaa yóomɗu hen. Ee ɓaa yërí en tuukkoh-alalaa buuraa Ecoopíi yiɓetiyaa woꞌsi Kaandaasɗa. Ya karee Yéerúsaleem kijaamuk Kooh, 28ee ya enee kiɓoyuk kaanɓa. Ɓaa, lak yugin ga sareetaagari yaa jaŋ Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa bínɗa. 29Helaa yiselaꞌíꞌyaa woꞌꞌa Filiip an:

- Gaawaa kitíin fu daɓ sareetaa waanee.

30Filiip foolla, daɓpa sareetaa, ya kelohha ɓaa yaa jaŋ ga Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa bínɗa, ya meekissari an:

- Iñii fu jaŋɗa, fu ínohin yen ga sahe?

31Ɓaa taassa an:

- Mi laakkii ɓaa lóogísohɗanndoowanaa, mi tuman na bi mi ínoh iñii wa waaꞌ kiwoꞌɗa?

Lëehíꞌta ya woꞌꞌa Filiip kilap ga sareetaa, ya yuŋ ga yahaaci. 32Kuɗekatkii ya enee na kijaŋ ga Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaaɗa enee kii:

«Fodii baal, ya ɓayussa kiꞌapunee,

fodii kubaalkaa fiippii ga fíkíi ɓaa enndi na kinenɗa,

fodaama, ya lëgíssii kúuwci.

33Ya torohɗussa ee ken onndiiri kayoh.

Kumuunci laguunun ee ya foñnjii lam.»

34Ɓaa kúlkoh Ecoopíiɗa, meekissa Filiip an:

- Woꞌaaroo en neɓpaanaa, sëldíiga-Koohaa woꞌ loo ɓa dii? Woꞌ na hafcinoo, woꞌ ga ɓoꞌ yiliis?

35Waa ennda ɗa, Filiip ɓeɓpa woꞌeenaa, ya abohha ga iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌ yaama, ya yaa lóogísohiꞌti Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesuɗa. 36Daa ɓa en na kiƴahɗa, ɓa leꞌꞌa ga ɗekataa taakin músú, lëehíꞌta ɓaa woꞌꞌa Filiip an:

- Man músú mee, iñii kokohan ya mi bëtísiꞌu?

[37Filiip woꞌꞌari an:

- En an fu gëmin ga keeñiigaraa ɓéeɓwanaa, fu mín kibëtísiꞌu.

Ɓaa woꞌꞌari an:

- Mi gëmin an Yéesu Kiristaa yërí en Kowukii Kooh.]

38Ga saasi, ɓaa dalla kinakoh sareetaa tuukiru, Filiip na ɓaa yoosukussa ga ɗuuƴ músúmaa, Filiip bëtísiꞌꞌari.

39Daa ɓa meƴ músúmaa hen, Helii Haꞌmudii bëffa Filiip, ɓaa kúlkoh Ecoopíiɗa hotissiiri. Wayee ɓaa yaa ƴah waasci na keeñ wisóosíꞌ. 40Filiip nak, meƴneera teeraa Asot, ya yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii; ya taammba teeru na teeru, bi ga daa ya leꞌoh teeraa Sesareeɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index