Search form

Saŋ 15

Kedik na toytaagari

Yéesu tíkka ga an:

1- Mi yërí en kedik-biiñkii kukayohkii, ee Paammboo yërí en yii líni kedik-biiñkiiɗa. 2Koykaa jok garoo, ee límmbii tóoh, ya hayka kigúꞌ. Wayee koykaa lím towaa, ya hayka kipaas bi set doonaa ka wëñ ɗa kilím. 3Ɗú nak, ɗú sétíruunun haat ndaga iñcii mi jëgíꞌtúuɗa. 4Enat naroo wíinoo fodii dii mi en narúu wíinooɗa. Fodaa daa koy kedik, ka jokukkii ga kedikkaa, ka haŋka doŋ, ka mínoo kilím towuɗa, ɗú ɓan, ɗú madan fodaama binaa ɗú enndii wíinoo naroonaa.

5Mi yërí en kedik-biiñkii, ɗú ɓërí en toytii. Ɓaa en wíinoo naroo ee mi en wíinoo nariɗa man na kedikkaa lím towu tiyewin; wayee ɗú enndii naroonaa ɗú mínoo dara kitum. 6Ɓaa enndii naroo wíinoonaa, hay kijafu ga fooh fodii toy tiƴowuu, ta súɓ. Lëehíraa, ta nëgírohu, ta jafu ga kiwii, ta aaw kitak. 7Binaa ɗú en wíinoo naroo ee woꞌeenciigoo yëgís ga ɗuuƴcúunaa, kíimat iñaa neɓpúu, ɗú hayyi kiꞌonu. 8Iñaa en ndam ga Paammbooɗa wërí en an ɗú man na kedikkaa lím towu tiyewin ee iñaama yërí teewohan an ɗú ɓitëelíbéeroo. 9Fodaa daa Paammboo waaꞌtooɗa, mi ɓan mi waaꞌtúuɗa. Dëkat ga kiwaarohkii mi teeɓpúuɗa. 10Binaa ɗú am iñcii mi nakkúuɗanaa, ɗú hay kidëk ga kiwaarohkii mi teeɓpúuɗa, fodaa daa mi abee iñaa Paammboo nakeeroo ee mi yii dëkka ga kiwaarohkii ya teeɓpooɗa.

11Mi woꞌꞌúu iñcuma doonaa keeñ-soosii en narooɗa en garúu ee ɗú líif na keeñ-soos. 12Iñii yii yërí mi nakkúu: Waarohat ga díkaantirúu fodii dii mi waaꞌtúuɗa. 13Laakkii kiwaarohkaa yak bi leꞌ ga kiꞌonoh kumuunfu ndaga ɓifiiliifu. 14Ɗú ɓifiiliiroo binaa ɗú tum iñii mi nakkúuɗanaa. 15Mi ɓaysisoorúu ga teekii súrga, ndaga súrga ínohoo dara ga iñaa haꞌ-kaanci tumi. Mi ɓayyúu ga teekii fiilii, ndaga mi oninndúu kiꞌínoh ɓéeɓ iñaa mi ɓewoh ga Paammbooɗa. 16Enndii ɗú ɓërí tanndoo, wayee mi, mi tanndúu. Mi fallarúu, mi wossarúu ɗú kaꞌ ee ɗú tum fodii kedikkaa lími towu, towutaa leehoo. Kërí tahan bi ɓéeɓ iñaa ɗú kíim Paamudii ga teekiigoonaa, ya hayyúuri kiꞌon. 17Iñii mi nakkúuɗa yërí en kiwaaroh ga díkaantirúu.

Ɓu-ëldúna hay kisagu ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa

18Yéesu tíkka ga an:

- Binaa ɓu-ëldúna sagussúunaa, ínohat an ɓa saginndoo balaa ɗúnaa. 19Enee an ɗú bok ga ëldúnanaa, eneenaa ëldúna hayyúu kiwaaꞌ ndaga ya waarin iñaa en yuuci. Wayee ɗú, ɗú bokkii ga ëldúna. Mi, mi tanukinndúu ga ɗuuƴɓa. Kërí tah ɓu-ëldúna saŋngúu. 20Níindísukat iñii mi woꞌeerúuɗa: «Súrga wëñoo kilaak solu haꞌ-kaanci». En an mi, ɓa hatalinndoo ga kipesaa, ɗú ɓan, ɓa hayyúu kihatal ga kipes. En an ɓa abin iñii mi jëgírohɗanaa, ɓa hay kiꞌam iñcaa ɗú ƴahɓa kijëgíꞌɗa ɓan. 21Mi hay kitah, ɓa tíkkúu iñcuma tóoh ndaga ɓa ínohoo ɓii wossooɗa. 22Enee an mi hayyii, enee an mi woꞌꞌii naɓanaa, eneenaa baakaaꞌ tíkkoo gaɓa. Wayee diima, baakaaꞌciigaɓa laakoo lay. 23Ɓaa saŋngoonaa, sagin Paammboo ɓan. 24Enee an mi tummbii ga ɗuuƴɓa iñaa ken mosoo kitumaa, eneenaa ɓa, baakaaꞌ tíkkoo gaɓa. Wayee diima, ɓa hotin iñcii mi tumɗa, ee ɓa saginndíi, mi na Paammboo. 25Wayee iñaama laakin ee fodaama iñii yii bídu ga Këyítfaa Waasaa Móyíisɗa matin: «Ɓa saginndoo ee ɓa tíkkiika ga fen.»

26Mi hayyúu kiwosoh ga teekii Paamudii ɓaa amɗohanndúu. Yërí en Helaa teewohi kayoh ee kúlkoh ga Paamudiiɗa. Ya hayaa, ya hay kiseediꞌ iñaa aaw garoo. 27Ee ɗú ɓan, ɗú hay kiꞌen seediroo ndaga ɗú enee naroo aboh ga dalaaraa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index