Search form

Saŋ 17

Yéesu kíimmba Kooh

1Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ fodaama, ya taaginukka ɗook-Kooh, ya woꞌꞌa an:

- Paamudii wahtii leꞌin. Teewohaa ndamii Kowukiigaraa, en ɗanaa Kowukii ɓan teewoh ndamiigaraa. 2Ndaga fu oninndi dooli ga ɗook ɓuwii ɓéeɓɓa, doonaa ɓéeɓ ɓuwii fu tík ga yahciɗa ya onɓa kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 3Kipeskaa leehoo taaꞌɗa kërí en an ɓa ínohhaa, fu yii fu doŋ fu en Koohyii yukayohyiiɗa ee ɓa ínoh Yéesu Kiristaa, yii fu wosɗa. 4Mi teewohin ndamiigaraa ga ëldúnaɗa, ee mi lëehɗin lëgëyaa fu ereeroo kitumɗa. 5Diimaɗa nak, Paamudii, eraaroo ndam ga yahaafu, waa mi laakee ga yahaafu lakanaa ëldúna sakussii duumɗa.

Yéesu kíimiꞌta tëelíbéecaagari Kooh

Yéesu tíkka ga an:

6- Ɓuwii fu ɓewoh ga ɓu-ëldúna, fu tíkkaɓa ga yahhooɗa, mi ínohlukohinɓa teekiigaraa. Ɓa enee ɓuufu, fu tíkkaɓa ga yahhoo, ee ɓa abin woꞌeenfu. 7Ɓa ínohin diima an iñaa fu oninndoo tóoh meyoh garaa. 8Woꞌeencaa fu ereerooɗa, en kiꞌenaa mi erinɓaca ee ɓa teꞌinca. Wóorinɓa píŋ an mi kúlkoh garaa ee ɓa gëmin an fu yërí wossoo.

9Mi kíimiꞌɓa. Mi kíimiꞌtii ɓu-ëldúna, wayee mi kíimiꞌ ɓuwii fu tík ga yahhooɗa, ndaga ɓuufu. 10Ɓéeɓ iñaa mi laak, yuufu ee ɓéeɓ iñaa fu laak, yuuroo, ee ndamii mi laakɗa hotukin gaɓa. 11Mi bokissii ga ɓu-ëldúna, wayee ɓa, ɓa ɓii ga ëldúna, ee mi, mi yii hay garaa. Paamudii yiselaꞌíꞌyii, somaaɓa na doolum teekumgaraa, wum fu eꞌtooɗa, doonaa ɓa en wíinoo fodii dii mi naraa ɗu en wíinooɗa. 12Ga waa mi en naɓa ga ëldúnaɗa, mi someeɓa na dooliigoo en ga teekiigaraaɗa, teekii fu onndooɗa. Mi níirin ɓuwii fu onndooɗa ee yíinoo gaɓa múuƴcii, enndii yaa jomee kisaŋkuꞌɗanaa. Fodaama iñaa Këyítfaa woꞌeeɗa matta. 13Ee diimaɗa, mi yii ɓoyuk garaa. Iñcuma mi woꞌca, waa mi yii lís kiꞌen ga ëldúna, doonaa mi líifíꞌɓa na keeñ wisóosíꞌ, wii meyoh garooɗa. 14Mi erinɓa woꞌeenciigaraa ee ɓu-ëldúna saguununɓa, ndaga ɓa bokkii ga ëldúna, fodii dii mi ɓan mi bokkii ga ëldúnaɗa. 15Mi kíimmbiiraa fu ɓewohɓa ëldúna, wayee mi kíimmbaa fu músalɓa ga Seytaani. 16Ɓa bokkii ga ëldúna fodii dii mi ɓan, mi bokkii ga ëldúnaɗa. 17Sokaa kayohfiigaraa ga keeñciigaɓa doonaa ɓa eroh hafɓa garaa. Woꞌeeniigaraa wërí en kayoh. 18Fodii dii fu woseeroo ga ëldúnaɗa, mi ɓan mi wosɓa fodaama. 19Ɓërí tah mi eroh haffoo garaa bi matin sëk, doonaa ɓa eroh hafɓa garaa ndaga kayohfii.

20Mi kíimiꞌtii doŋ tëelíbéeciigoo wati, wayee mi kíimɗin ɓan bi ga ɓuwaa ƴah garoo kigëm ndaga woꞌeencaagaɓaɗa. 21Paamudii, mi kíim doonaa ɓéeɓ en wíinoo. Ɓa enat wíinoo naruu fodii dii fu en wíinoo naroo ee mi en wíinoo naraaɗa. Ɓa enat wíinoo doonaa ɓu-ëldúna gëm an fu yërí wossoo. 22Mi erinɓa ndamii fu eꞌtooɗa, doonaa ɓa en wíinoo fodii dii ɗu en wíinooɗa. 23Mi en ga ɗuuƴɓa fodii dii fu en ga ɗuuƴcooɗa, doonaa ɓa en wíinoo seŋis, en ɗanaa ɓu-ëldúna ínoh an fu yërí wossoo ee fu waarinɓa fodii dii fu waaꞌtooɗa.

24Paamudii, mi waaꞌ daa mi ƴahɗa, ɓuwii fu onndooɗa, ɓa en daama ɓan naroo, en ɗanaa ɓa hot ndamii mi laakɗa, wii fu eꞌtooɗa. Ndaga fu waarinndoo balaa ëldúna sakunaa. 25Paamudii, fu yii fu júwinɗa, ɓu-ëldúna ínohsooraa, wayee mi, mi ínohinndaa. Ɓuwii ɓii nak ínohuunun an fu yërí wossoo. 26Mi oninɓa kiꞌínohhaa ee mi hayyaa kiɓaat kiꞌínohlukoh gaɓa, en ɗanaa, kiwaaꞌkiigaraa narooɗa leꞌ bi gaɓa ee mi ga kihaffoo, mi en ga ɗuuƴɓa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index