Search form

Saŋ 2

Sëgílookfaa enee ga Kanaaɗa

1Bes kanak tíkka ga hewhewcaama, sëgílook laakka ga teeraa Kanaa, ga gohaa Gëlílée. Eew Yéesu enee daama. 2Yéesu ɓan nakseera sëgílookfaa, ya na tëelíbéecaagari. 3Ga ɗuuƴ hewaa, biiñaa leehha, eeci woꞌꞌari an:

- Ɓa laakissii biiñ!

4Yéesu taassari an:

- Yaꞌɓu, mi naraa ga ya, ee wahtiigoo leꞌꞌii duum?

5Eew Yéesu woꞌꞌa súrgacaa ga kaanfaaɗa an:

- Iñaa ya woꞌꞌúunaa, tumatti!

6Laakeera daama tataa-atoh tiyitniinoo tiyaak, taa yaawúuꞌcaa tumee músú ga, kisétíꞌsirukoh+ ga fíkíi Kooh. Ee kaa en ɓéeɓ míneera kitum iñaa leꞌ líitaꞌ citéeméeꞌ ga músú. 7Yéesu woꞌꞌa súrgacaa an:

- Neꞌat músú ga tataatii bi ta líif!

Ɓa neꞌꞌata bi ta líiffa muut. 8Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Diimaɗa, hafat ɗú ɓayiꞌ ɓaa tuukuk sëgílookfiiɗa.

Ɓa ɓayiꞌtari ga. 9Ɓaa tuukuk sëgílookfaaɗa ƴoohha músúmaa súpítu biiñɗa. Ya ínohéeríi daa biiñaa meyohɗa, wayee súrgacaa hafee músúmaaɗa ínohseera iñaa laakɗa. Ɓaa tuukuk sëgílookfaaɗa ɓayya haꞌ-sëgílookfaa, 10woꞌꞌari an:

- Ɓuwii ɗewi kihafoh biiñii wineɓlaatwii, binaa ɓuwaa an bi faancaa tamohaa, ɓa mëeñdoh kihafoh waa tesohin kineɓɗa. Fu nak, fu ɗaakin biiñii wëñ kineɓɗa bi ga wahtii wii.

11Kíntaanaama wërí Yéesu ɗeɓ kitum, ee enee ga Kanaa ga gohaa Gëlílée. Fodaama ya teewohha ndamaagari ee tëelíbéecaa gëmussa gari.

12Waa ennda ɗa, Yéesu kaꞌta teeraa Kafarnawom, ya na eeci na këmëeŋkímuncaagari ɓiƴaalɓaa na tëelíbéecaagari. Ɓa tessa daama bi sammba kimaañ.

Yéesu ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh

(Mëccëe 21: 12-13; Marka 11: 15-17; Lúkkaa 19: 45-46)

13Lakanaa Paakaa yaawúuꞌcaa deeyin, Yéesu kaꞌta Yéerúsaleem. 14Ya laakka ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh ɓuwaa enu na kitoon enoh, kitoon baal na kitoon hoꞌ. Ya laakka weciꞌoh-kopaꞌcaa daama ɓan, laruunun. 15Ya ɓeɓpa níꞌ, ya hëwíꞌta leraw ga, ya kaallaɓa ɓéeɓɓa ɓa meƴ Kaanfaa Kooh, ɓa na baalcaagaɓa na enohcaagaɓa. Ya tasarsohha koparaa weciꞌohcaa, ya petisohha laꞌcaagaɓa. 16Ya woꞌꞌa toonoh hoꞌcaa an:

- Meƴdohat iñcii cii dii! Kaa tumat kaanfii Paammboo ditoonaaꞌ!

17Tëelíbéecaagari dalla kiníindísuku iñaa bídu ga Këyítfaaɗa an: «Éeƴ Kooh, waarii mi waaꞌ kaanfiigaraaɗa. Ee kiwaaꞌkiima kii ëbíꞌtoo fodii kiwii.»+

18Waa ennda ɗa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa woꞌussari an:

- Tumaa Kíntaan, fu teeɓpíi an fu ga kayoh ga iñii fu tum yii!

19Yéesu loffaɓa an:

- Ɓúrat Kaanfii Kooh, tík ga bes kaahayaa mi ɓëwíꞌfa.

20Yaawúuꞌcaa woꞌussari an:

- Kitawah Kaanfii Kooh fii tumin tíkíis tidaaŋkaah-nikiis na tiyitniinoo ee fu, an fu ƴahfa kiɓëwíris ga bes kaahaye?

21Wayee nak Kaanfaa Kooh Yéesu woꞌeeɗa, faanfaagari fërí. 22Kërí tah ga waa Yéesu mílíssa ga ɓuwaa kaanɗa, tëelíbéecaagari níindísukussa an ya woꞌeera iñaa yaama. Ɓa gëmmba kon iñaa bídu ga Këyítfaaɗa na woꞌeencaa Yéesu woꞌeeɓaɗa.

Yéesu ínohin ɓéeɓ iñaa en ga keeñ ɓoꞌɗa

23Ga feetaa Paakaa Yaawúuꞌcaa, Yéesu enee ga Yéerúsaleem. Daa ɓiɓoꞌ ɓiyewin hotsee kíntaancaa ya tumeeɗa, ɓa gëmmba gari. 24Wayee Yéesu, ya ga kihafci, óolukéeríiɓa ndaga ɓéeɓɓa ya ínoheeraɓa dijófíꞌ. 25En kiꞌenaa, Yéesu soolukéeríi ɓoꞌ woꞌꞌi yen ga ɓoꞌ-súusúus, ndaga ya ga kihafci, ya ínohin iñaa en ga keeñ ɓaa en ɓéeɓ.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index