Search form

Saŋ 20

Loyaa en wiɓuucuuc

(Mëccëe 28: 1-18; Marka 16: 1-8; Lúkkaa 24: 1-12)

1Dímaasaa ga kímaa cuut, lak Kooh wíissii duum, Mërí-Malleen kaꞌta loyaa Yéesu. Ya hotta atohaa lagohsee loyaaɗa, nísuunun. 2Ya dalla kiꞌíisuk na jaaꞌ, yaa ƴah ga Simoŋ-Peeꞌ na tëelíbéenaa yíinoo Yéesu keeñukeeɗa. Ya woꞌꞌaɓa an:

- Haꞌmudii ɓewohuunun ga loyaagari ee ɗí ínohoo ga daa ya ɓayuɗa.

3Peeꞌ bëtta na tëelíbéenaa yíinooyaa, ɓaa fool kimalaknee loyaa. 4Ɓa ɓanak ɓéeɓɓa ɓaa fool, wayee tëelíbéenaa yíinooyaa wëñnja Peeꞌ kigaaw, ya ɗeɓpa Peeꞌ kileꞌ loyaa. 5Daa ya hëeɓɗuk hen ya hotta lëmíicaa faanuunun ga kakay, wayee ya aassii. 6Simoŋ-Peeꞌ yaa taabee ga fenoociɗa hannda kileꞌ. Daa Peeꞌ aas hen, hotta lëmíicaa faanuunun kakay, 7na lëmíinaa baanuꞌsee ga hafaa Yéesuɗa. Lëmíinaama, lak atukohussii na cíinoocaa, wa ponsee hen, faanussa haŋ ga ɗekat wíinoo daama. 8Waa ennda ɗa, tëelíbéenaa yíinoo yaa ɗewee kileꞌ loyaaɗa hannda kiꞌaas ɓan. Ya hotta, ya gëmmba. 9[En kiꞌenaa, iñaa Këyítfaa yéegalohee an Yéesu jomin kimílís ga ɓuwaa kaaninɗa leeréeríi ga hafcaa tëelíbéecaa duum]. 10Lëehíꞌta tëelíbéecaa ɓoƴkussa kaanɓa.

Yéesu feeñukka ga Mërí-Malleen

(Mëccëe 28: 9-10; Marka 16: 9-11)

11Mërí nak tuukka ga yahaa loyaa ga fooh, ya yaa koduk. Daa ya enee na kikodukɗa, ya híilla kihëeɓɗúk loyaa, 12ya hotta malaaka ɓanak ɓaa ekkuunun kúltí ciyaanaaw ɗer, yuguunun ga daa faraaffaa Yéesu faanseeɗa: yíinoo ga daa hafaa hanoheeɗa, yíinoo ga daa kotcaa hanoheeɗa. 13Malaakacaa meekissari an:

- Ɓetifii, fu koduk ya?

Ya taassaɓa an:

- Ɓa ɓewin faraaffii Haꞌmudiigoo ee mi ínohoo ga daa ɓa faanndiɗa.

14Daa ya enee na kiwoꞌ iñaama, ya heelukka, ya hotta Yéesu tuukin, wayee ya ínohsohhiiri. 15Yéesu meekissari an:

- Ɓetifii, fu koduk ya? Fu raas ɓa?

Mërí fooŋnga an ɓaa watuki yoon-dëraaɗa yërí, ya woꞌꞌari an:

- Kiyaakii, en lak fu yërí ɓeɓpinaa, woꞌaaroo ga daa fu faanndiɗa, mi kaꞌ, mi kooꞌneeri.

16Yéesu woꞌꞌari an:

- Mërée!

Mërí mëeñsukka, dalla kiwoꞌ ga kiꞌEbërëe an:

- Rabúní! (Wërí en Jëgírohii).

17Yéesu woꞌꞌari an:

- Kaa tëhdohhoo+ ndaga mi kaꞌtii ɗook ga Paamudii duum. Wayee kara, fu woꞌnee tëelíbéecaagoo an mi yii ƴah ɗook ga Paammboo, yii en Paammbúuɗa, ga Koohyiigoo, yii en Koohyiigarúuɗa.

18Waa ennda ɗa, Mërí-Malleen kaꞌta ga tëelíbéecaa, woꞌꞌaɓa an:

- Mi hotin Haꞌmudii!

Lëehíꞌta ya ɓéestíꞌtaɓa iñaa Yéesu woꞌeeriɗa.

Yéesu feeñukka ga tëelíbéecagari

19Ga noh-soosaa dímaasaa ya mílíseeɗa, tëelíbéecaa tëcukussa ga túuyaa ɓa hídírukoheeɗa, ndaga ɓa niikee ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa. Daama, Yéesu hayya, tuukka ga leelooɓa, këñíꞌtaɓa an:

- Jam namohat narúu!

20Ga waa ya woꞌꞌa fodaama, ya teeɓpaɓa yahcaagari na hëbúusaagari. Keeñaa tëelíbéecaa soossa bi ndaga daa ɓa hotin Haꞌmudiiɗa.

21Yéesu woꞌissaɓa an:

- Jam namohat narúu! Fodii dii Paamudii wossooɗa, mi ɓan mi wossúuɗa.

22Ga waa ya woꞌꞌa fodaama, ya fúrissa ga ɗookɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Teꞌat Helii yiselaꞌíꞌyii. 23Ɓéeɓ ɓuwaa ɗú bayalan baakaaꞌcaagaɓaɗa, ɓa hay kibayalu; wayee ɓuwaa ɗú bayalanndii baakaaꞌcaagaɓaɗa, ɓa bayalsanndii.

Yéesu feeñukka ga Toomaa

24Toomaa, yaa ɓaysi Dídímɗa+ ee ya bok ga apotaaꞌcaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaaɗa, maaséeríi ga waa Yéesu hay gaɓaɗa. 25Tëelíbéecaa tesɗa woꞌussari an:

- Ɗí hotin Haꞌmudii.

Wayee Toomaa loffaɓa an:

- Enndii an mi tík kuhassoo ga mëegée-poontucaa ga yahcaagariɗa, ee mi jiip jokonndoo ga, mi ek yahhoo ga hëbúusaagarinaa, mi gëmoo.

26Tíkka ga bes ciyitnakaahay, tëelíbéecaa hídírukohissa ga ɗuuƴ kaanfaa ee Toomaa enee naɓa. Lak halcaa tëcuunun wayee Yéesu hayya tuukka ga leelooɓa këñíꞌtaɓa an:

- Jam namohat narúu!

27Lëehíꞌta, ya woꞌꞌa Toomaa an:

- Tíkaa jokonjiigaraa, dii, ga yahciigoo, fu malak. Ekaa yahiigaraa ga hëbúusiigoo. Íisaa kiwediꞌ, fu gëm!

28Toomaa dalla kiwoꞌ anee:

- Haꞌmudiigoo ee Koohyiigoo!

29Yéesu woꞌꞌari an:

- Dii fu hottooɗa tahhaa kigëm. Ɓa yewinin múuꞌ ɓuwii gëmin ee hotussiirooɗa!

30Yéesu tummba ga fíkíi tëelíbéecaagari kíntaan ciyewin ciliis, caa bídussii ga Këyítfii fii. 31Kíntaancii en ga Këyítfii fiiɗa nak, ca bídu ga doonaa ɗú gëm an Yéesu yërí en Kiristaanii, Kowukii Kooh; ee ɗú gëm garinaa, ɗú hay kilaak kipes ga teekci.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index