Search form

Saŋ 21

Yéesu tummba kíntaan ga kimbaal jën

1Ga waa iñaama paaffa, Yéesu feeñukissa tëelíbéecaagari ga seereenaa giiyaa Tíbéeríyaat+ . Ya feeñukeeɓa fodii dii: 2Simoŋ-Peeꞌ na Toomaa yaa ɓaysi Dídímɗa+ na Natanayeel yaa meyoh Kanaa ga gohaa Gëlíléeɗa na towutaa Sebedee na tëelíbée Yéesu ɓanak ɓiliis ensee daa díinoo. 3Simoŋ-Peeꞌ woꞌꞌaɓa an:

- Mi yii ƴah kimbaalnee jën.

Ɓa taassari an:

- Ɗí ɓan ɗí hay naraa kitaam.

Ɓa kaꞌta, ɓa aassa ga gaal-loocaa, wayee wekaa bëríi, ɓa ammbii dara. 4Lak Kooh yaa ƴah kiwíis, Yéesu tuukka ga tewisaa giiyaa, wayee tëelíbéecaa ínohsohussiiri. 5Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ɓiƴaay, mbaa ɗú abin yen?

Ɓa taassari an:

- Óꞌóo!

6Ya woꞌꞌaɓa an:

- Weesat mbaalii ga ɓakii hanoh gaal-loocii yah-ñaamɗa, ɗú hay kiꞌam jën.

Waa ennda ɗa, ɓa weessa mbaalaa, mbaalaa líiffa muut na jën bi ɓa mínissiiwa kimeƴdoh músúmaa. 7Tëelíbéenaa Yéesu keeñukeeɗa, woꞌꞌa Peeꞌ an:

- Haꞌmudii yërí!

Daa Simoŋ-Peeꞌ kelohee woꞌeenaa an: «Haꞌmudii yërí», ya ekukka kúltífaagari ndaga ya tesee faan fút, ya jafukka ga músúmaa. 8Tëelíbéecaa ɓíinooɓaa ɓaa hay na gaal-loocaa, ɓaa nook mbaalaa líifin na jënɗa. Ɓa úsaayéeríi, ndaga díkaanti daa ɓa eneeɗa na tewisaa jom meetaꞌ citéeméeꞌ. 9Ga waa ɓa yoosukka ga tewisaaɗa, ɓa hotta daama kiwiikaa taaluunun, tíkuunun jën ga ɗookgaa, na mbúurú ga yahaanaa.

10Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Haydohat ga jëncii ɗú han kiꞌamɗa.

11Peeꞌ dalla kiꞌaas ga gaal-loocaa, kinook mbaalaa bi ga tewisaa, lak wa líifin na jën. Jëncaa enee citéeméeꞌ na cidaaŋkaah-yëtúus na kaahay, ciyaak. Ee ga daa jëncaa hín kiyewinɗa tóoh, mbaalaa ɗaꞌtii.

12Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Deeyat ɗú ñëkítuk!

Wayee yíinoo ga tëelíbéecaa kaañnjiiri kimeekis, «fu yërí en ɓa?» Ndaga ɓa ínoheera an Haꞌmudii yërí. 13Yéesu deeƴca, ɓeɓpa mbúuraa, warohhaɓawa. Ya tumissa fodaama na jënaa.

14Ennda kotaa wukaahaywaa, waa Yéesu feeñuk tëelíbéecaagari ga iñaa ya mílísee ga ɓuwaa kaaninɗa.

Yéesu na Peeꞌ: Peeꞌ fu waarinndoone?

15Ga waa ɓa lëehíꞌta kiñëkítuk, Yéesu meekissa Simoŋ-Peeꞌ an:

- Simoŋ, kowu Saŋ, fu wëñ ɓuwii ɓii kikeeñukkoone?

Simoŋ taassari an:

- Ee, Haꞌmudii, fu ínohin an mi waarinndaa.

Yéesu woꞌꞌari an:

- Níiraa tubaaltiigoo+ .

16Kotaa wukanakwaa, Yéesu meekissari an:

- Simoŋ, kowu Saŋ, fu keeñukinndoone?

Peeꞌ taassari an:

- Ee, Haꞌmudii, fu ínohin an mi waarinndaa.

Yéesu woꞌꞌari an:

- Enaa níirohii baalciigoo.

17Kotaa wukaahaywaa Yéesu meekissari an:

- Simoŋ, kowu Saŋ, fu waarinndoone?

Keeñaa Peeꞌ neɓpii ga daa Yéesu meekissi bi ennda waas kaahay an «fu waarinndoone?»

Ya taassari an:

- Haꞌmudii, fu yii fu ínohin iñaa en ɓéeɓɗa, fu ínohin an mi waarinndaa!

Yéesu woꞌꞌari an:

- Níiraa baalciigoo. 18Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: ga kifiilfu, fu pokɗee haffu geñu, fu kari daa neɓpaa, wayee binaa fu guꞌgiꞌaa, fu hay kiɓëwíꞌ yahciigaraa, ɓoꞌ yiliis pokiꞌtaa geñu, ɓayyaa ga daa fu waaꞌtii kikaꞌ.

19Yéesu woꞌee iñaama kiteewoh daa kikaankaa Peeꞌ ƴah kiman, ee Kooh eru ndam gaɗa. Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa Peeꞌ an:

- Taabukaaroo!

Yéesu woꞌꞌa yen ga tëelíbéenaa ya keeñukɗa

20Peeꞌ heeluk hen, ya hotta tëelíbéenaa Yéesu keeñukɗa, yii hay ga fenooɓa. Tëelíbéenaama yërí tobinukee ga fasaafaa Yéesu, ga waa ɓa ñam cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaaɗa ee yërí meekiseeri an: «Haꞌmudii, ɓii ƴahhaa kiꞌon bíiŋɗa, ya ɓa?». 21Daa Peeꞌ hotti hen, ya meekissa Yéesu an:

- Haꞌmudii, haa yii fu ínoh ya gari?

22Yéesu taassari an:

- Mi waaꞌ ya pes bi ga daa mi haysanaa, waasfu ya ga? Fu kay, taabukaaroo rek!

23Woꞌeenaama síwwa ga ɗuuƴ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa an tëelíbéenaama kaananndii bi taaꞌ. En kiꞌenaa, Yéesu woꞌéeríi Peeꞌ an: «tëelíbéenaama kaananndii», wayee ya woꞌeeri an: «Mi waaꞌ ya pes bi ga daa mi haysanaa, waasfu ya ga?»

24Tëelíbéenaama yërí seediꞌ iñcuma, ya bínndaca, ee ɗí ínohin an iñii ya seediꞌɗa kayoh.

25Yéesu tumin enaama ciyewin ciliis. Enee an ca ɓéestíru hen wíinoo wíinoo ga këyítaa, mi foogin an, eneenaa ɓéeɓ këyítcaa bínsan caama hawanndii sah ga ëldúna.

16-Jun-2009@12: 22, Backup Description=16-Jun-2009@12: 14, Bagne - Correction Lecture AP par Bagne.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index