Search form

Saŋ 5

Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin

1Ga bescaa tík gaɗa, yaawúuꞌcaa laakussa feet ee Yéesu kaꞌta Yéerúsaleem. 2Ga teeraama nak, laakeera mbalka músú waa ɓookkohsi ga yahaa halaa teeku «halaa baalcaaɗa». Mbalkaama woꞌsi ga kiꞌEbërëe «Betsataa». Mbaaꞌ ciyëtúus cërí yípu, wíillawa. 3Ga fíldoo mbaaꞌcaama, ɗúukoolíꞌ ɓiyewin faanuksee daama: ɓibúumíꞌ, ɓiɓéedúkíꞌ na ɓilafañ. […]+ 5Laakeera daama ɓoꞌ yiƴaal, yaa iñaa ya ɗúukoolee tumin tíkíis tidaaŋkaah-kaahay na tiyitnataahay. 6Yéesu hottari lak ya faanukin ee ya ínohha an ɗúukoolaagari maañin lool, ya meekissari an:

- Fu waarin kiwake?

7Ɗúukoolíraa taassa Yéesu an:

- Kiyaakii, mi laakoo ken ɓaa ekanndoo ga mbalkii binaa músúmii yëngëlukaa. Wahtaa mi jéem kiꞌaas ga tóoh, ɓoꞌ yiliis ɗeɓpoo kiꞌaas.

8Yéesu woꞌꞌari an:

- Kolka, ɓewaa gataniigaraa fu tíin.

9Ga saasi ɓaa wakka. Ya ɓeɓpa gatanaagari, ya yaa tíin.

Yaawúuꞌcaa tapukohussa na lafañaa

Bëríinaa iñii laakohɗa nak enee bes Sabat. 10Yaawúuꞌcaa woꞌussa ɓaa wëkɗuseeɗa an:

- Wati bes Sabat ee Waas onndiiraa kikooruk gataniigaraa+ !

11Ɓaa taassaɓa an:

- Aaꞌ, ɓaa wëkíꞌtooɗa kat yërí woꞌꞌoo an: «Ɓewaa gataniigaraa, fu tíin.»

12Ɓa meekissari an:

- Haa, ɓaa yaama woꞌꞌaa an «ɓewaa gataniigaraa fu tíinɗa» ya ɓa?

13Wayee ɓaa wëkɗuseeɗa ínohéeríi ɓaa wëkíꞌtiɗa, ee lak Yéesu múuyin ga ɗuuƴ ɓuwaa enee daamaɗa.

Doolaa Yéesu ɓewoh ga Koohɗa

14Ga waa iñaama paaffa, Yéesu hídohha na ɓaa ya wëkɗeeɗa ga Kaanfaa Kooh, ya woꞌꞌari an:

- Man diima fu wakin. Kaa tumis baakaaꞌ, doonaa iñaa wëñ yii kiyiis dalooraa.

15Ɓaa kaꞌta, woꞌneera yaawúuꞌcaa an Yéesu yërí wëkíꞌti. 16Iñaama tahha bi yaawúuꞌcaa ekussa Yéesu peeꞌ ga kumuun ndaga daa ya wëkɗin ɓoꞌ ga bes Sabatɗa.

17Wayee Yéesu ñaassaɓa perem an:

- Paammboo yii lís kilëgëy, mi ɓan, mi yii lëgëy.

18Iñaa Yéesu woꞌ yaama wëñnja kitah bi yaawúuꞌcaa tuukka ga kiheelli kiꞌap. Ndaga ya eemmbii ga kikëldúk iñaa Waasaa onoh kitum ga bes Sabatɗa, wayee ya woꞌ ɓan an Kooh Paamci, ee ya tum Kooh mooroomun.

19Yéesu ɓaatta ga, woꞌꞌaɓa an:

- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: Kowukii mínoo dara kitum ka ga kihafci rek. Iñaa ka hot Paamudii tumiɗa doŋ yërí ya tumi. Ɓéeɓ iñaa Paamudii tumiɗa, Kowukii tumiri ɓan. 20En kiꞌenaa, Paamudii waarin Kowukii ee iñaa ya tum na kihafci tóoh, ya teeɓka. Ee sah, Paamudii hay kiteeɓ Kowukii enaama ciyaak ciliis caa ka ƴah kitum ee ɗú hay gaca kijaahli. 21En kiꞌenaa, fodaa daa Paamudii kolukɗi ɓuwii kaanin ee ya pésíꞌɓaɗa, fodaama deŋ Kowukii pésɗi ɓaa neɓpi. 22Paamudii nak attiꞌoo ken, wayee ya erin Kowukii kiꞌattiꞌ ga tóoh. 23En ɗanaa ɓéeɓ eꞌ Kowukii céeꞌ fodaa ɓa eꞌ Paamudii céeꞌɗa. Ɓéeɓ ɓaa eꞌtii Kowukii ɓii céeraa, lak eꞌtii Paamudii wos Kowukiiɗa céeꞌ.

24Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa súkúruk woꞌeenciigoo ee ya gëm ga ɓaa wossooɗanaa, ya laasin ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ɓaama attiꞌsoo, ya kolkohin ga kikaan ya aasin haat ga kipes. 25kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: wahtu waa hay ee sah wa leꞌin haat. Wahtaama wërí ɓuwii kaaninɗa ƴah kikelohu koonaakii Kowukii Kooh. Ee ɓuwaa kelohankaɗa hay kipesu bi taaꞌ. 26En kiꞌenaa, fodaa daa Paamudii laak kipeskii ya ga kihafciɗa, ya erin Kowukii ka laak kipeskii ga kihafka fodaama. 27Ee ya onin Kowukii kimín kiꞌattiꞌ ga tóoh ndaga ka kërí en Kowukii ɓii. 28Dara hanattúu ga kijaahal ndaga wahtu waa hay, waa ɓéeɓ ɓuwii kaninɗa hay kikelohu koonaakaagari. 29Ɓa meyoh ga daa ɓa enohɗa: ɓuwaa tumee iñaa jofinɗa, mílísu, ɓa laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ɓuwaa tumee iñaa joffiiɗa nak, ɓa mílís, ɓa attiꞌu kikaan bi taaꞌ.

30- Mi ga kihaffoo rek, mi mínoo dara kitum. Mi attiꞌi ga dii mi hot Paamudii teewirooɗa. Ee mi attiꞌaa, júwi hen, ndaga mi heellii kitum iñaa mi waaꞌ, wayee ɓaa wossooɗa, iñaa ya waaꞌɗa yërí mi heel kitum.

Iñcii seediꞌ doolaa Yéesu ɓayɗa

31Yéesu tíkka ga an:

- Binaa enee an mi yërí en seedi haffoonaa, eneenaa iñii mi seediꞌɗa tuukoo ga fen. 32Wayee laakin ɓoꞌ yiliis yaa seediꞌꞌoo ee mi ínohin an iñii ya seediꞌ garooɗa tuukin. 33Ɗú wosin ɓiɓoꞌ ga Saŋ-Bëtís, ya seediꞌꞌa kayohfii. 34Mi woꞌ iñuma doonaa Kooh músallúu, ndaga mi ga kihaffoo, enndii sah an mi laakin sooli ga iñaa ɓoꞌ-súusúus seediꞌan garoo. 35Saŋ enee fodii lampaa taaluunun, wa leeꞌɗi, ee ɗú tookka kineɓluk jutuut ga leeꞌlaataagariɗa. 36Mi nak, mi seediꞌɗuunun seedaa wëñ kiyak waa Saŋ: seedaama wërí en tumeenciigoo, cii Paamudii onndoo kitumɗa. Cërí seediꞌꞌoo ee ca teewoh an Paamudii yërí wossoo. 37Ee ɓan Paamudii wossooɗa, ya ga kihafci, ya seediꞌin yen garoo. Ɗú mosoo kikeloh koonaakaagari ee ɗú mosoo kihot fíkíifaagari. 38Ɗú ammbii woꞌeeniigari ga keeñnjúu ee iñaama yërí teewoh an ɗú gëmmbii ga ɓii ya wosɗa. 39Ɗú ɓii heel kiꞌínoh iñaa Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa woꞌɗa ndaga ɗú yaakaaꞌ an cërí ƴahhúu kiꞌon kipeskaa leehoo taaꞌɗa, ee sah Bíncii ciselaꞌíꞌcii ciima, ca woꞌ iñaa aaw garoo. 40Moona déy, ɗú waaꞌtii kihay garoo, ɗú laas kipeskaa leehoo taaꞌɗa.

41Mi heellii kilaak ndamaa meyoh ga ɓoꞌ-súusúus. 42Ee sah mi ínohinndúu: kiwaaꞌ Kooh gaa ga keeñciigarúu. 43Mi, mi hay ga teekii Paammboo ee ɗú tookkiiroo wayee ɓoꞌ yiliis hay ga teekcinaa, ɗú hayyi kitook. 44Ɗú wëñi kiwaaꞌ kindamoh ga ɗuuƴcúu ee ɗú heeloo ndamaa meyoh ga Kooh haŋci doŋɗa. Kon ɗú mínanndoo na kigëm? 45Kaa foogat an mi yërí ƴahhúu kiyam yen ga fíkíi Paammboo. Móyíis yii ɗú lík yaakaaꞌtúu gariɗa yërí ƴahhúu kiyam. 46En kiꞌenaa, ɗú gëmee Móyíis kayoh-kayohɗanaa, eneenaa ɗú hayyoo kigëm ɓan, ndaga ya seediꞌin garoo ga Këyítfaa. 47Wayee waa ɗú gëmmbii iñaa Móyíis bín yaama ga Këyítfaaɗa, ɗú tuman na bi ɗú gëm iñcii mi woꞌɗa?

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index