Search form

Lúkkaa 13

Súpítat kipeskiigarúu wala ɗú saŋkuꞌ

1Ga wahtaama, laakka ɓuwaa hay ga Yéesu kiɓéestíꞌti ɓuwaa Pílaat aplukee ee boksee ga ɓu-Gëlílée, lak ɓa en na kitumiꞌ Kooh sarahɗa. 2Yéesu taassaɓa an:

- Ɗú fooŋ an binaa ɓuwaa bok ga Gëlílée ɓaama apu fodaamanaa, iñaama waaꞌ kiteewoh an ɓa enee haꞌ-baakaaꞌcaa wëñ kiyak ga ɓu-Gëlíléeɗa tóohe? 3Mi woꞌꞌúu man óꞌóo. Wayee binaa ɗú súpíttii kipeskiigarúunaa, ɗú hay kisaŋkuꞌ ɓéeɓpúu fodaama. 4Haa ɓuwaa ɓidaaŋkaah na ɓiyitnaɓaahayɓaa tawahaa wihooꞌtawaa ga Sílowee+ keenee ga ɗookɓa, appaɓaɗa; ɗú fooŋ an ɓërí wëñee kitum baakaaꞌ ga ɓu-Yéerúsaleem ɓéeɓɓane? 5Mi woꞌꞌúu man óꞌóo. Wayee, binaa ɗú súpíttii kipeskiigarúunaa, ɓéeɓpúu ɗú hay kisaŋkuꞌ fodaama.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo eenaa laakoo towuɗa

6Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌaɓa liiwukii wii:

- Enee ɓoꞌ, yaa laakee bos een ga ɗuuƴ yoonci. Ya kaꞌta kiɓeennee ga towutaa, wayee ya hottii dara ga. 7Ya woꞌꞌa súrgaagari an: «Tíkíis taahay tee, taa mi hayi kiheel towu ga eenii wii, ee mi hotoo dara ga. Gúraawa! Iñii tahan ya wa ñami kakayfii sooƴ?» 8Wayee súrgaa woꞌꞌari an: «Kiyaakii, íissisaawa kíiskii wíis bi mi ac bosii bi wíil, lëehíraa mi tum kotol ga. 9Heƴna fayuuraa wa hay kitum towu. Límmbiinaa, fu gúꞌlukwa.»

Yéesu wëkíꞌta ɓetifaa túurukin ga bes Sabat

10Ga bes Sabat, Yéesu enee na kijëgíroh ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌ. 11Laakeera daama ɓetifaa raɓ am, ekkari ɗúukool iñaa leꞌ tíkíis tidaaŋkaah na tiyitnataahay; ya ñogukka ee mínissii kiyoloh. 12Daa Yéesu hotee ɓetifaa, ya ɓayyari, woꞌꞌari an:

- Ɓetifii, fu múcin ga ɗúukooliigaraa.

13Lëehíꞌta, Yéesu tíkka ɓetifaa yahcaagari; ga saasi ɓetifaa yolohha, ee ya ennda ga kikañ Kooh. 14Wayee, ɓaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa, keeñci tammba lool ga daa Yéesu wëkíree ɓoꞌ ga bes Sabatɗa, ya dalla ɓuwaa kiwoꞌ an:

- Bes ciyitniinoo cii ga, caa ɓoꞌ jom ga kilëgëy. Hayat kon kiwëkɗu ga bescaama wayee hanat kiꞌen ga bes Sabat!

15Haꞌmudii loffari an:

- Ɗú jófjófɗuki hen ga fíkíi ɓuwii! Ɓii yiida garúu, en ga bes Sabataa, pëkísoo enohfaagari wala baamaagari ga daa ya sawoheeriɗa, ya ɓayyi kiꞌëníꞌnee? 16Haa ɓetifii fii bok ga níilaa Abaraham ee Seytaani ɓageeri iñaa leꞌin tíkíis tidaaŋkaah na tiyitnataahayɗa, ya joméeríi kiɓëgísu ga bes Sabat hene?

17Daa Yéesu woꞌee fodaama, ɓuwaa eneeri na kiheñohɗa líifussa na kaci. Wayee mbooloomaa ɓéeɓwa neɓlukka lool ga tumeencaa Yéesu laakoo ga fenɗa.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo kowu-fúdankaaɗa

(Mëccëe 13: 31-32; Marka 4: 30-32)

18Yéesu woꞌꞌa an:

- Iñii Nguurii Kooh man nawaɗa ya? Iñii mi mín nawa kimëdírohɗa ya? 19Wa man na kowu-fúdankaa ɓoꞌ ɓeɓ, sokka ga dëraagari; ka paalla, ka ennda kedik kiyaak bi selcaa taalussa ga toytaa ka laakɗa.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo kuuncaa kaañohinɗa

(Mëccëe 13: 33)

20Yéesu woꞌissaɓa an:

- Iñii mi mëdírohan Nguurii Kooh nawaɗa ya? 21Wa man na moloŋ-kuunaa ɓeti ɓeɓ, tumwa ga ɗuuƴ kanu kuun, íiswa ga bi ga daa kuuncaa ɓéeɓ kaañohan.

Kuhalkaa jiƴínjaa jërí aaw ga Nguuraa Kooh

(Mëccëe 7: 13-14,21-23)

22Yéesu kooree ga dëk-teerucaa na ga dëk-kawcaa, ya jëgírohi, lak ya aawee ɓak Yéerúsaleem. 23Laakka ɓaa meekissi an:

- Kiyaakii, ɓoꞌ ɓijutuut rek ɓërí ƴah kimúc ga ɓuwiine?

Yéesu taassari an:

24- Guuꞌguulukat, ɗú aasoh halaa wiƴínwaa, ndaga mi woꞌꞌúuka, ɓiɓoꞌ ɓiyewin hay kiheelu kiꞌaas ee mínsanndiika. 25Bëríinaa haꞌ-kaanfii kolukan, ya laŋ halaagari ee ɗú en ga fooh, ɗú aaw kifëekíꞌ halaa na kiwoꞌ an: «Kiyaakii, lëgísɗaaríi.» Ya hayyúu kitaas an: «Mi ínohoo dii ɗú meyohɗa!» 26Daama, ɗú hayyi kiwoꞌ an: «Ɗí bokin naraa kiñam na kiꞌan ee fu jëgírohin ga mbedicaa teerucaagaríi.» 27Wayee ya hayyúu kiwoꞌis an: «Mi ínohoo dii ɗú meyohɗa. Úsaayattoo ɓéeɓpúu, ɗú ɓii, ɗú meerin kitum iñaa joffiiɗa!» 28Daama kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah kilaak. Ɗú hot Abaraham na Ísaak na Yakoop na sëldíiga-Koohcaa ɓéeɓɓa ga ɗuuƴ Nguuraa Kooh, ee lak ɗú faanuunun ga fooh. 29Ɓiɓoꞌ hay kimeyohu ga ɓakcii ga ëldúnaɗa tóoh, ɓa bok kanu ga Nguuraa Kooh. 30Ee fodaama, ɓíinoo ga ɓuwii mëeñdohu watiɗa, ƴahu ga fíkíi ee ɓuwii ɓíinoo kuliyuku watiɗa, ƴahu ga fenoo.

Yéesu yéegalohha kipookkaa Yéerúsaleem

(Mëccëe 23: 37-39)

31Ga wahtaama, laakka Fërísiyeeŋcaa hayu ga Yéesu woꞌussari an:

- Kolkohaa dii fu ƴee ɗekat wiliis ndaga buuꞌ Eroot waaꞌtaa kiꞌapluk.

32Ya taassaɓa an:

- Tíidat, ɗú woꞌ ɓaama ñaañ bi fan bodaaɗa an: «Mi yii ga kikaal raɓ ga ɓuwii na kiwëkíꞌ ɗúukoolíꞌ wati na kuwis ee besaa wukaahaywaanaa, mi hay kilëehíꞌ.» 33Wayee mi jomin kitíin waasiigoo wati, kuwis na paaf-kuwis, ndaga sëldíiga-Kooh jomoo kiꞌapu ga daa enndii Yéerúsaleem.

34- Éeƴ, ɗú ɓu-Yéerúsaleem, ɗú ɓii ɗú lagi tumuuntii sëldíiga-Koohcii, ee ɗú tapisohi na atoh bi ɗú ap ɓuwii Kooh wos garúuɗa! Waas cera cërí mi heellúu kinëgíroh fodaa daa pabu nëgírohi towutaagari ga fíldoo paɓcaagariɗa, ee ɗú tookkiika? 35Kon nak, Kooh hay kifoñluk dëkumgarúu. Ee mi woꞌꞌúu man ɗú hotsisanndiiroo bi ga besaa bëríi ɗú woꞌan: «Fu yii fu hay ga teekii Haꞌmudiiɗa, fu barkeelin.»

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index