Search form

Lúkkaa 16

Enee tuukukoh-alal

1Yéesu woꞌissa tëelíbéecaagari an:

- Enee haꞌ-alalaa laakee ɓaa tuukɗiri ga iñaa ya laakɗa. Tuukukohaama ëpírohussa ga haꞌ-alalaa an ya yaa yasoh alalaagari. 2Haꞌ-alalaa ɓaylukka tuukkohaagari, woꞌꞌari an: «Iñii mi keloh woꞌu garaaɗa ya ya? Teewaaroo iñum fu tum ga lëgëyiigaraaɗa, ndaga diimaɗa, fu ƴahissii kituukuk alaliigoo.» 3Tuukukohaa woꞌꞌa ga helci an: «Mi tuman na ga dii kiyaakii ƴahhoo kinís ga kituukuk alaliigariɗa? Hanaa kilín kakayfii, wayee mi laakoo doolaa gawa, ee kisarahtuk, mi rúusinka. 4Mi ínohin iñaa mi ƴah kitum bi laak ɓuwaa ɓewussoo ga kaanɓa, binaa mi kaalu ga lëgëyiigoonaa!» 5Waa ennda ɗa, ya ɓaylukka yíinoo yíinoo, ɓéeɓ ɓuwaa ɓayɗee haꞌ-kaanci kobotɗa. Ya woꞌꞌa yaa ɗeɓɗa an: «Fu laakiꞌ haꞌ-kaanndoo hín na?» 6Yaama taassa an: «Hëndíraan dúuleen citéeméeꞌ.» Ya woꞌꞌari an: «Ɓewaa këyít-kobotfiigaraa, fu gaaw kiyuŋ, fu bín cidaaŋkaah-yëtúus.» 7Lëehíꞌta ya woꞌꞌa yaa tík gaɗa an: «Haa fu, fu laakiꞌ haꞌ-kaanndoo hín na?» Yaama taassa an: «Saaku citéeméeꞌ ga beli.» Tuukukohaa woꞌꞌari an: «Këyít-kobotfiigaraa fee, bídaa cidaaŋkaah-yitnakaahay.» 8Haꞌ-alalaa kañnja tuukukohaagari júɓpiiɗa ndaga kiñaañkaa ya tumɗa. Ndaga ɓuwii waaꞌ ëldúna doŋɗa wëñ kiyúuduku ga iñcaa ɓa tumi ga díkaantiɓaɗa loo ɓuwii boku ga leeꞌlaataa meyoh ga Kooh.

9Yéesu tíkka ga an:

- Ee mi, mi woꞌꞌúu an: pokat kifiiliimun na alal ëldúna, en ɗanaa, bëríinaa ɗú laakissii daranaa, ɗú ɗapu ga kaancaa dëkohsan bi taaꞌɗa. 10Ɓaa fu en goꞌ ga enaama cijutuut, fu hay kiꞌen goꞌ ɓan ga enaama ciyewin; ee ɓaa fu júɓpii ga enaama cijutuut, fu júwoo ɓan ga enaama ciyewin. 11Kon binaa ɗú júɓpii ga kituukuk alal ëldúnanaa, ɓii díŋkaananndúu alalaa wiwóoríꞌwaa ɓa? 12Ee binaa ɗú enndii goꞌ ga iñaa enndii yuurúunaa, ɓii ƴahhúu kiꞌeꞌ iñaa en yuurúu ɓa?

13Ken mínoo kiꞌen súrga haꞌ-kaan ɓanak. Faw fu saŋ yíinoo, fu waaꞌ yaa tesɗa; fu taabuk yíinoo, fu foñluk yaa tesɗa. Ɗú mínoo kiꞌatukoh kitop Kooh na kitop hëelís.

Yéesu taassa Fërísiyeeŋcaa ga loo Waasaa Móyíis

(Mëccëe 23: 23-28; 5: 17-20)

14Fërísiyeeŋcaa, na waareen hëelísaagaɓa, súkúrukussa tóoh iñcaa Yéesu woꞌɗa, ee ɓa ɓaa ƴensirukohhi. 15Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓërí en ɓuwii tíksi hafɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga hascii ɓuwiiɗa, wayee Kooh ínohin iñii en ga keeñciigarúuɗa. Ndaga iñcii ɓuwii tík fodii iñaa yakinɗa, sepiꞌin ga fíkíi Kooh.

16Móyíis na këyítcaa sëldíiga-Koohcaa bínseeɗa cërí teewohee Waasaa Kooh bi ga jamaanaa Saŋ hayohɗa. Iñaa aboh ga hayaa Saŋ waama, Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguurii Koohɗa yéegalohuunun, ee ɓaa en ɓéeɓ yaa tum doolici ga kiheel kiꞌaas ga Nguuraa Kooh. 17Ee kiɓewoh dii asamaanii na kakayfii wëñ kiyooɓ kinís kufíis jíinoo rek ga Bíncii Waasii.

18Ɓéeɓ ɓaa fu kaal ɓetifu, fu pañ ɓeti filiisaa, fu ɗeegin waas fu yaa faanuk na ɓeti filiis, ee ɓaa fu pañ ɓetifaa ƴaalaa kaalli henaa, fu ɗeegin waas fu yaa faanuk na ɓeti mooroomfu.

Haꞌ-alalaa na nduulaa teeku Lasaaꞌɗa

19Enee ɓoꞌ yilëekíꞌ-alal, yaa daanee kiꞌekuk kúltí cimóríꞌ caa seerin, ee besaa en ɓéeɓ ya tumi ga kaanci mbúumbaay ciyaak. 20Laakeera ɓoꞌ, enee nduul ee teeksee Lasaaꞌ, ya daanee kifaanuk ga hal-kaadaa haꞌ-alalaa, faanfaagari tóoh líifee na puus. 21Helci teseera lool ga kiñam iñcaa wúunee ga kankaa haꞌ-alalaa ñamoheeɗa; ee wëñaa ga baaycaa hayunaa ɗeewsi puuscaagari. 22Ga waa nduulaa kaannda, malaakacaa Kooh ɓayussari ga yahaa Abaraham. Haꞌ-alalaa ɓan kaannda, acussa. 23Haꞌ-alalaa enee ga coonu ciyaak ga ɗekataa ɓuwaa kaanin ɗaakuɗa. Ya ɓëwíꞌta hascaagari, ya hotta Abaraham diꞌúsaayíꞌ na Lasaaꞌ ga yahaaci. 24Ya yaa ɓayyi didóolíꞌ an: «Cica Abaraham, yërëmaaroo, fu wos Lasaaꞌ ya ñoon siñdaa jokonjiigari ga músú ee ya tóoyíriꞌtoo perimpiigoo ndaga mi yii kaanan ga kiwiikii.» 25Wayee Abaraham taassari an: «Kowuroo, níindískaa an fu laasin neɓlaatfu ga kipeskaagaraa ga ëldúnaɗa ee Lasaaꞌ enee ga iñaa meskin ɓan. Diimaɗa nak, ya yii dii kilaas jamiigari, wayee fu, fu yii ga coonu. 26Ee ɓaatta ga, ga díkaantiríi narúu laakin noŋ wiyaak, doonaa fodaama, ɓuwaa waaran kikolkoh dii karu garúu mínsanndiika ee ɓan ken mínoo kikolkoh garúu hay dii.» 27Haꞌ-alalaa woꞌꞌari an: «Kon, mi kíimmbaa, cica Abaraham, fu wos Lasaaꞌ kaan paammboo, 28ndaga mi laakin këmëeŋkímun ɓiyëtúus. Eneenaa ya karaa, ya woꞌɓa an ɓa hanat kiman ga daa mi madeeɗa, en ɗanaa ɓa ɓan, ɓa hayoo ga ɗekatii wii líif na coonuɗa.» 29Abaraham taassari an: «woꞌeencaa Móyíis na caa sëldíiga-Koohcaa caa na këmëeŋkímuncaagaraa, ɓa súkúrukatca!» 30Haꞌ-alalaa woꞌꞌari an: «Iñaama dooyoo, cica Abaraham. Wayee binaa enee an ɓaa mílís ga kikaan yërí kaꞌ gaɓanaa, eneenaa ɓa hay kisúpít kipeskaagaɓa.» 31Wayee Abaraham loffari an: «Binaa ɓa súkúrukkii Móyíis na sëldíiga-Koohcaanaa, luu enee an ɓaa mílís ga kikaan yërí kaꞌ gaɓa, tahoo bi ɓa took iñaa yaama woꞌanɓaɗa.»

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index