Search form

Lúkkaa 24

Yéesu mílíssa

(Mëccëe 28: 1-10; Marka 16: 1-8; Saŋ 20: 1-10)

1Teel ga kímaa besaa tík ga besaa Sabatɗa, ɓeticaa karussa loycaa, ɓa ɓaydohha cúuraaycaa na laꞌkoleñcaa ɓa hëwíreeɗa. 2Ɓa laak atohaa lagohsee loyaaɗa pírgínuunun diꞌúsaayíꞌ. 3Ɓa aassa ɗuuƴ loyaa wayee ɓa laakkii faraaffaa Yéesu, Haꞌmudii, daama. 4Ga dii ɓa enee daama na kijaahliꞌɓaɗa, laakka ƴaal ɓanak ɓaa ekuk kúltí cimélícíꞌ, meyussa gaɓa jalañ. 5Ɓeticaa tíitussa lool, híilussa kakay. Ɓuwaa ɓanak ɓaa woꞌussaɓa an:

- Ɗú raas ɓaa en na kipes ya ga leeloo ɓuwaa kaaninɗa? 6Ya gaa dii; mílísin. Níindísukat iñaa ya woꞌeerúu lak ya lís ga Gëlíléeɗa. 7Ya woꞌeerarúu an: «*Kowukii ɓii, jomin tíku ga yah haꞌ-baakaaꞌcaa, ya daayu ga kuraa, ya kaan, ya mílís ga besaa wukaahaywaa+

8Daama, ɓa níindísukka woꞌeencaa Yéesu. 9Ɓa kolkohha loycaa, ɓa ɓéestíꞌneera tóoh iñaama tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na yíinooyaa, na ɓéeɓ ɓuwaa tesɗa. 10Ɓeticaa ensee Mërí yaa dëk Makdalaaɗa, Saan na Mërí eew Saak. Ɓeticaa ɓíinoo taamsee naɓaɗa ɓéestírussa apotaaꞌcaa fodaama ɓan. 11Wayee ɓa ammba woꞌeencaama fodii woꞌeen heeyoh, ee ɓa saŋnga kigëm iñaa ɓeticaa woꞌɗa. 12Peeꞌ nak, kolukka yaa fool bi ga loyaa; ga waa ya leꞌꞌa, ya hëeɓɗukka, ya hotta daama lëmíicaa múulsee ga faraaffaaɗa. Ya jaahliꞌꞌa ga iñaa laakee yaama, ya yaa ɓoyuk kaanci.

Yéesu feeñukka ga tëelíbée ɓanak ga waas Emayus

(Marka 16: 12-13)

13Ga besaa bëríi, laakka ɓoꞌ ɓanak ga tëelíbéecaa Yéesu ɓaa enee na kiƴah dëk-kawaa teeku Emayus. Wa úsaayohin na Yéerúsaleem iñaa hín na wahtu kanak ga kitíin. 14Ɓa ɓaa saawal ga loo ɓéeɓ iñcaa laakee ga bescaamaɗa. 15Ee ga dii ɓa enee na kiwoꞌ, na kisaawalɗa, Yéesu sah-sah daɓpaɓa, taammba naɓa. 16Wayee ɓa ínohsohhiiri ndaga lak man na hascaagaɓa kúnuk hen. 17Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú en na kisaawalukoh ya ga waasii?

Daama ɓa tuukka, keeñɓa leehha tak. 18Yíinoo gaɓa ee teeku Kelewopaas, loffari an:

- Hanaa fu doŋ fu dëk Yéerúsaleem ee fu yéeŋngii iñcii hewee ga bescii ciiɗa!

19Yéesu meekissaɓa an:

- Iñii hewee ya?

Ɓa taassari an:

- Hanaa iñaa aaw ga Yéesu Nasareet! Ya enee sëldíiga-Kooh yiyaak ga fíkíi Kooh na ga fíkíi ɓuwii ɓéeɓɓa: tumeencaagari yakeera ee woꞌeencaagari laakeera dooli. 20Wayee sarahohciigaríi ɓiyaakɓii na ɓuwii kuliyuk garíiɗa ɓayussari waas doo ya attiꞌu kikaan, ee ɓa daayinndi ga kuraa. 21Ɗí yaakaareera an yërí en ɓaa ƴah kilaas ɓu-Isarayeelɗa. Wayee ɓaatta ga iñaama, wati wërí en besii wukaahaywii, iñaa iñcaama laakee bi wati. 22En kiꞌenaa, laakin ɓeticaa boku garíi, ee ɓa tahin hafciigaríi kikúnuk. Ga kím cuut, ɓa karin bi ga loyaa 23ee ɓa hottii faraaffaa Yéesu daama. Ɓa ɓoyukka, kiwoꞌꞌíi an ɓa hotin sah malaakacaa feeñukɓa, woꞌussaɓa an Yéesu yaa pes+ . 24Laakka ɓiɓoꞌ ga ɓuwaa ensee naríiɗa ɓaa kaꞌ bi ga loyaa, ɓa laakka tóoh fodaa daa ɓeticaa woꞌeekaɗa, wayee Yéesu ga kihafci, ɓa hottiiri.

25Yéesu dallaɓa kiwoꞌ an:

- Ɗú daal, ɗú ɓërí lohoƴ hel ee ɗú ɓërí yéeh ga kigëm iñcaa sëldíiga-Koohcaa yéegaloheeɗa! 26Hanaa Kiristaanii joméeríiɗa kison, balaa ya aas ga ndamaagarine?

27Lëehíꞌta, Yéesu lëegísohiꞌtaɓa iñaa woꞌsee gari ga Këyítfaaɗa tóoh, daloh ga këyítcaa Móyíis bídeeɗa bi ga caa sëldíiga-Koohcaa ɓéeɓɓa.

28Ga waa ɓa hayya bi ɓa deeƴca dëkaa ɓa ƴahoheeɗa, Yéesu tummba en fan ɓaa ƴah kipaaf fíkíi. 29Wayee ɓa tëhdohhari, ɓa woꞌꞌari an:

- Tesaa naríi ndaga nohii soosin ee wekii wii hay.

Ya aassa kon, ya tessa naɓa. 30Ya yuŋnga naɓa kiñam, ya ɓeɓpa mbúuraa, ya gërëmmba Kooh ga; lëehíꞌta, ya weellawa, eꞌtaɓawa. 31Waa ennda ɗa, hascaagaɓa kúnísukka, ɓa hanndari kiꞌínohsoh; wayee ga saasi, Yéesu ennda meles ga fíkíiɓa, ɓa hotissiiri. 32Ɓa ɓaa woꞌ kon ga díkaantiɓa an:

- Laakéeríi fodii keeñ-soos wiyaak ga ɗuuƴcuu, ga wii ya en na kiwoꞌ naruu ga waasaaɗa, ee ya yaa lëegísohiꞌtuu iñcaa bídu ga Këyítfaaɗane?

33Ɓa dalla kikoluk, ɓaa soof Yéerúsaleem. Ɓa laakka daama tëelíbéecaa ɓidaaŋkaahɓaa na yíinooyaa, lakanaa hídírukohuunun na ɓuwaa ɓíinoo taamsee naɓaɗa, ɓaa woꞌɓa an:

34- Haꞌmudii mílísin kayoh-kayohɗa! Simoŋ hotinndi!

35Ee tëelíbéecaa ɓanakɓaa ɓaa ɓéestíꞌ ɓuwaa iñaa hewee ga waasaaɗa na daa ɓa ínohsohee Yéesu ga waa ya weel mbúuraa kiñamɗa.

Yéesu feeñukka ga tëelíbéecaagari

(Mëccëe 28: 16-20; Marka 16: 14-18; Saŋ 20: 19-23; Tumeen 1: 6-8)

36Lak ɓa ɓaa lís kiwoꞌ, Yéesu ga kihafci meƴca jalañ ga leelooɓa, këñíꞌtaɓa an:

- Jam enat narúu.

37Ɓa yëecírukka, tíitussa lool ndaga ɓa foogee an ɓa hot raɓ. 38Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tah hafciirúu kimúuƴ ya bi ɗú laaki hel kanak ga iñii ɗú hotɗa? 39Malkat yahciigoo na kotciigoo: ɓii mi sah-sah! Leꞌat garoo ɗú malak, ndaga raɓ ɓayoo faan ɓayoo ƴoh fodii dii ɗú hot mi ɓayɗa.

40Ga waa ya woꞌꞌa iñaama, ya teeɓpaɓa kotcaagari na yahcaa. 41Wayee ga daa keeñɓa sooseeɗa ee ɓa jaahliꞌaɗa ammbaɓa bi ɓa mínndii kigëm bi wati. Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú laakin iñaa ɓoꞌ ñaman diine?

42Ɓa eꞌtari jën wiꞌútu 43Ya ɓeɓpawa, ñammbawa ga fíkíiɓa. 44Lëehíꞌta ya woꞌꞌaɓa an:

- Ga wii mi en narúuɗa, mi woꞌeerúu an ɓéeɓ iñaa woꞌuunun garoo ee bíduunun ga këyítfaa Waasaa Móyíis, na këyítfaa sëldíiga-Koohcaa, na këyítfaa Kañcaa jomeera kilaak.

45Waa ennda ɗa, Yéesu lëgísiꞌtaɓa helcaagaɓa doonaa ɓa ínoh iñaa bídu ga Këyítfaaɗa, 46ya woꞌꞌa ɓa an:

- Iñii yii yërí bídu: Kiristaanii hay kiꞌen ga coonu, lëehíraa ya mílís ga ɓuwaa kaanɗa, ga besaa wukaahaywaa, 47ee daloh ga Yéerúsaleem, ɓuwii ga ëldúnaɗa tóoh jomin kijangatu, bi ɓa súpít kipeskaagaɓa, ɓa bayalu baakaaꞌcaagaɓa ga teekii Kiristaanii. 48Ɗú ɓërí en seedi ga iñcuma ɓéeɓca. 49Ee mi, mi hay kiwosoh garúu iñaa Paammboo dígoheeɗa; wayee ɗú, tesat ga dëkii bi ga daa ɗú úulsan na doolaa meyoh ɗook-Koohɗa.

Yéesu ɓoyukka ga Kooh

(Marka 16: 19-20; Tumeen 1: 9-11)

50Lëehíꞌta Yéesu meƴdohha tëelíbéecaagari teeraa, ɓa kaꞌta bi ga ɓak dëkaa Bétaníi. Daama, ya ɓëwíꞌta yahcaagari, ya barkeellaɓa. 51Ee ga dii ya enee naɓa kibarkeelɗa, ya yaa tagoh naɓa, ya ɓëwírussa aawwa ɗook-Kooh. 52Tëelíbéecaa nak, ƴíꞌussa ga fíkíici ɓaa gërëm Kooh, lëehíꞌta ɓa ɓoyukka Yéerúsaleem na keeñ wisóosíꞌ. 53Ee besaa en ɓéeɓ, ɓa eni ga Kaanfaa Kooh, ɓa kañi Kooh.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index