Search form

Lúkkaa 9

Yéesu wossa apotaaꞌcaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa

(Mëccëe 10: 5-15; Marka 6: 7-13)

1Yéesu nëgírohha tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, ya eꞌtaɓa dooli na kimín kikaal raɓcaa ɓéeɓɓa ga ɓuwaa, na kiwëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa. 2Lëehíꞌta ya wossaɓa kiyéegaloh Nguuraa Kooh na kiwëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa. 3Ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú en na kiƴahaa, kaa ɓaydohat dara; hanat kiꞌen dooꞌ wala hëmbu, wala ñamah, wala kopaꞌ. Ee kaa ɓayat yaa en ɓéeɓ kúltí kanak. 4Túuyaa ɗú aasoh ɓéeɓ, tesat da bi ga daa ɗú kolkohan daama. 5Ee binaa ɓuwaa sagussúu kitook ga kaancaagaɓanaa, meyat dëkaa waama, yëekírukat pëndëlaa ga kotcaagarúuɗa. Iñaama hay kiteewoh kimúuƴkaagaɓa.

6Tëelíbéecaa karussa, ɓa kooꞌta ga dëk na dëk, ɓa ɓaa yéegaloh Hewhewaa winéwíꞌwaa ee ɓaa wëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa ga daa en ɓéeɓ.

Eroot jaahliꞌꞌa ga iñaa woꞌu ga Yéesuɗa

(Mëccëe 14: 1-12; Marka 6: 14-29)

7Eroot, buuraa gohaa Gëlílée, yéeŋnga iñaa heweeɗa tóoh. Ya jaahliꞌꞌa ga ndaga laakeera ɓuwaa woꞌee an:

- Saŋ yërí mílís ga ɓuwaa kaanɗa.

8Ɓíinoo an:

- Ili yërí hay.

Ɓíinooɓaa an:

- Yíinoo ga sëldíiga-Koohcaa waama yërí mílís.

9Wayee Eroot woꞌꞌa an:

- Saŋ, mi gúꞌlukka hafaa. Kon ɓii mi keloh ya woꞌɗu iñcuma ɓéeɓcaɗa ya ɓa?

Ga iñaama ya aawwa kiheel kihot Yéesu.

Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak

(Mëccëe 14: 13-21; Marka 6: 30-44; Saŋ 6: 1-14)

10Apotaaꞌcaa ɓoƴkussa, ɓa ɓéestíꞌta Yéesu tóoh iñcaa ɓa tumeeɗa. Ya woꞌꞌaɓa ɓa taam nari, ya kaꞌta naɓa daa wéetin, ga ɓak teeraa woꞌu Betsaydaa. 11Daa ɓuwaa yéegeeka, ɓa taabukkari. Yéesu íissaɓa ɓa hay, lëehíꞌta ya yaa woꞌɓa ga iñaa aaw ga Nguuraa Kooh, ee ya yaa wëkíꞌ ɓuwaa sooluk kipayuɗa.

12Tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa deeyussa ga Yéesu lak Kooh yaa hooɓ, woꞌussari an:

- Íisaa ɓuwii ɓa aas dëk-kawcii na yopcii ga yahaaniiɗa, ɓa heelnee daa ɓa neehan na iñaa ɓa ñaman ndaga ɗekatii ɗu enohɗa laakoo dara.

13Wayee Yéesu loffaɓa an:

- Eratɓa na kihaffúu iñaa ɓa ñaman.

Wayee ɓa taassa an:

- Ɗí laakkii iñaa wëñ mbúurú ciyëtúus na jën kanak. Hanaa ɗí kaꞌ kilomnee ñamahcaa kap ɓuwii ɓii ɓéeɓɓa.

14En kiꞌenaa, laakeera daama iñaa leꞌ ƴaal ɓijúnni-yëtúus. Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Yuŋɗatɓa, ɓa nëgírukoh kom kom, ɓuwaa leꞌ ɓidaaŋkaah-yëtúus.

15Ɓa tummba fodaama. Ɓa yugiꞌtaɓa ɓéeɓɓa. 16Yéesu ɓeɓpa mbúurúcaa ciyëtúuscaa na jëncaa kanakcaa, ya taaginukka ɗook, ya gërëmmba Kooh gaca. Lëehíꞌta ya gúꞌsohhaca, ya eꞌta tëelíbéecaa ɓa waroh ɓuwaa. 17Ɓuwaa ɓéeɓɓa ñammba bi ɓa kappa pút, ee pañi cidaaŋkaah na kanak wookussa ga iñaa teseeɗa.

Peeꞌ woꞌꞌa an Yéesu yërí en Kiristaanii

(Mëccëe 16: 13-19; Marka 8: 27-29)

18Laakka bes, lak Yéesu enee na kikíim Kooh haŋci ee tëelíbéecaagari ensee nari daama. Ya meekissaɓa an:

- Ɓuwii woꞌu an mi yërí en ɓa?

19Ɓa taassa an:

- Laakin ɓuwaa woꞌ an fu yërí en Saŋ-Bëtís, ɓíinoo an fu yërí en Ili, ɓíinooɓaa ɓan an fu sëldíigaa mílís hen ee bok ga sëldíiga-Koohcaa waama.

20Ya meekissaɓa an:

- Haa ɗú, ɗú woꞌ an mi yërí en ɓa?

Peeꞌ taassa an:

- Fu yërí en Kiristaanii Kooh wosɗa.

Yéesu yéegalohha an ya hay kikaan ee ya mílís

(Mëccëe 16: 20-28; Marka 8: 30–9: 1)

21Yéesu ɗíŋngaɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ an ken hanat kiwoꞌ iñaa aaw ga. 22Doo ya hanndaɓa kiwoꞌ an:

- Kowukii ɓii jomin kikooroh ga mesiklaat ciyewin. Haꞌ-kaancaa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa, na jëgíroh-waascaa waaꞌsanndii gari kihot, ya hay kiꞌapu ee besaa wukaahaywaa tíkan ga kikaankaagariɗa, ya hay kimílís.

Kitaabuk Yéesu

23Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa ɓéeɓɓa an:

- Binaa ɓoꞌ waaꞌ kitaam ga fenooroonaa, ya alat hafci, ya kooruk kuraanaagari besaa en ɓéeɓ, ya taabukkoo. 24Ndaga ɓaa fu waaꞌ kisom kumuunfunaa fu hayka kiñak bi taaꞌ; wayee ɓaa mi tahhaa kiñak kumuunfunaa, fu hay kipes bi taaꞌ. 25Ee kilaak iñcii ga ëldúnaɗa tóoh jeriñan ɓoꞌ ya, en lak ya ñak hafcinaa wala ya saŋkuꞌaa? 26Ndaga ɓaa mi enndaa kaci mi na woꞌeeniigoonaa, fu hay kiꞌen kaci ga Kowukii ɓii bëríinaa ya hayan ga ndamaagari na waa paamci na waa malaakacaa ɓiselaꞌíꞌɓaa. 27Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓiɓoꞌ ga ɓuwii ɓii kaansoo ee ɓa hottii Nguurii Kooh.

Ndamaa Kooh yoosukka ga Yéesu

(Mëccëe 17: 1-8; Marka 9: 2-8)

28Ga waa Yéesu woꞌꞌa woꞌeencaama bi tíkka ga iñaa leꞌ bes ciyitnakaahay, ya woꞌꞌa Peeꞌ, Saŋ na Saak ɓa taam nari, ya lappa naɓa ga ɗook jaŋjagaa kikíim Kooh. 29Ga daa Yéesu enee na kikíim Koohɗa, fíkíifaagari ennda filiis ee kúltícaagari yaanaawwa ɗer bi caa melic. 30Ga ɗekataama, laakka ɓoꞌ ɓanak ɓaa meƴ ga ɗuuƴ ndamaa Kooh ee ɓa ɓaa saawal nari: enee Móyíis na Ili. 31Ɓa ɓaa saawal nari ga iñaa aaw ga kikaankaagari ƴah kilaak ga Yéerúsaleemɗa. 32Lak Peeꞌ na ɓuwaa ya taam naɓaɗa ɓaa ga pëní fiyaak. Wayee ga waa ɓa yúudukɗa, ɓa hotta ndamaa Yéesu na ɓuwaa ɓanakɓaa tuuksee nariɗa. 33Ga wahtaa ɓuwaama enu na kitagohu na Yéesuɗa, Peeꞌ woꞌꞌa Yéesu an:

- Jëgírohii, dii newin garuu. Ɗu yípat dii taal kaahay: wíinoo wuufu, wíinoo wuu Móyíis ee wíinoo wuu Ili.

Peeꞌ ínohéeríi iñcaa ya woꞌɗa.

34Lak Peeꞌ yaa lís kiwoꞌ fodaama, laakka yaayeelaa hay, úullaɓa. Tëelíbéecaa tíitussa ga waa ɓa en na kiꞌaas ga ɗuuƴ yaayeelaaɗa. 35Ee ga ɗuuƴ yaayeelaa laakka koonaakaa woꞌ an:

- Ɓii yii yërí en Kowukiigoo mi tanukɗa. Súkúrukatti.

36Ga waa koonaakaa lëehíꞌ kiwoꞌɗa, tëelíbéecaa hotsee Yéesu rek daama. Ɓa ɗekohussa na iñaama, ee ga wahtaama ɓa ɓéestíꞌtii ken iñaa ɓa hoteeɗa.

Yéesu wëkíꞌta oomaanaa laak raɓ

(Mëccëe 17: 14-18; Marka 9: 14-27)

37Ga besaa tík gaɗa, Yéesu na tëelíbéecaa yoosukussa ga jaŋjagaa, mbooloo wiyaak hayyari kitëebíluknee. 38Ga ɗuuƴ mbooloomaa laakka ɓaa en na kifiip an:

- Kiyaakii, mi kíimmbaa, malakɗaaroo kowukiigoo ndaga mi laakka doŋ! 39Leekleek raɓ ɓúukki, ya aawi kifiip. Rawii saylukohiri, kúuwkaa kúuwi; ya sodalli lool ee ya gaawoori kiꞌíis. 40Mi kíimin tëelíbéeciigaraa ɓa kaal rawii wayee ɓa mínndii.

41Yéesu taassa an:

- Ɗú, ɓuwii wati, ɗú ɓii ɗú laakoo ngëm ee ɗú tumi iñaa joffiiɗa, mi enan narúu bi kera? Mi múuñɗanndúu bi kera? Haydohaa kowukiigaraa dii.

42Daa oomaanaa deeyee, rawaa fetallari kakay, yaa saylukohhi didóolíꞌ. Wayee Yéesu gëtta rawaa, wëkíꞌta oomaanaa. Lëehíꞌta ya íkkari paamci. 43Ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga yaklaataa doolaa Kooh.

Yéesu yéegalohissa an ya hay kikaan ee ya mílís

(Mëccëe 17: 22-23; Marka 9: 30-32)

Ɓuwaa ɓéeɓ waaruꞌussa ga tóoh iñcaa Yéesu tumeeɗa, ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

44- Súkúrukat dijófíꞌ iñii mi ƴahhúu kiwoꞌ yii: Kowukii ɓii hay kitíku ga yah ɓuwii.

45Wayee ɓa ínohhii iñaa woꞌeenaama waaꞌ kiwoꞌɗa, ndaga woꞌeenaa man na cah gaɓa, bi ɓa mínndii kiꞌínoh iñaa wa waaꞌ kiwoꞌɗa ee ɓa kaañnjiiri kimeekisoh iñaa aaw ga woꞌeenaama.

Ɓaa Yéesu woꞌ an yërí wëñ kiyak ga fíkíi Koohɗa

(Mëccëe 18: 1-5; Marka 9: 33-37)

46Tëelíbéecaa Yéesu enussa ga kinookoh ga ɗuuƴɓa kiꞌínoh ɓaa wëñ kiyak gaɓaɗa. 47Yéesu ínohha iñaa ɓa halaatɗa, ya ɓeɓpa kuꞌoomaa, tuukiꞌtaja ga yahaaci. 48Lëehíꞌta ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɓaa fu teꞌ oomaanii yii ga teekiigoonaa, lakanaa fu teꞌꞌoo, mi ga kihaffoo; ee ɓaa fu teꞌꞌoonaa, fu teꞌ ɓaa wossooɗa ɓan; ndaga ɓaa wëñ garúu kijutuut ɓéeɓpúuɗa yërí en yaa wëñ kiyakɗa.

49Saŋ ɓeɓpa woꞌeenaa, woꞌꞌa an:

- Kiyaakii, ɗí hotin ɓaa enee na kikaal raɓ ga ɓuwii ga teekiigaraa ee ɗí waaꞌtarika kihoonoh ndaga ya bokkii garuu.

50Yéesu loffari an:

- Kaa hoonohattika, ndaga ɓaa lebirohhii naruunaa, faꞌ naruu.

Ɓu-Samaríi sagussa Yéesu aas dëkaagaɓa

51Ga waa wahtaa Yéesu jomee kikolkoh ëldúna, ya lap ɗook-Kooh leꞌꞌa, ya tuukka tek ga kikaꞌ Yéerúsaleem. 52Ya wossa ɓiɓoꞌ ɓa ɗëwírukki. Ga waa ɓuwaa karussa, ɓa aassa dëk-kaw ga gohaa Samaríi, kiheeliꞌ Yéesu ga daa ya dalan. 53Wayee ɓu-dëkaa sagussa Yéesu aas da, ndaga ya aawee Yéerúsaleem. 54Daa tëelíbéecaa Yéesu, Saak na Saŋ hotee iñaama ɓa woꞌꞌa an:

- Haꞌmudii, fu waarin ɗí nak kiwii, ka yoosuk asamaan, ka ɗúbíꞌɓane?

55Wayee Yéesu mëeñsukka gaɓa, yaa ñaꞌɓa+ . 56Lëehíꞌta ɓa ɓaa ƴah dëk-kaw wiliis.

Ɓaa waaꞌ kitaabuk Yéesunaa

(Mëccëe 8: 19-22)

57Yéesu na tëelíbéecaagari ensee ga waas, laakka ɓaa woꞌꞌi an:

- Daa fu ƴah tóoh, mi hayyaa kitaabuk.

58Yéesu woꞌꞌari an:

- Tílcii laakuunun ɗúl ee selcii ga asamaanɗa laakuunun taal, wayee Kowukii ɓii laakoo daa ka leeman hafiigari.

59Yéesu woꞌꞌa ɓoꞌ yiliis an:

- Taabukaaroo.

Yaama taassari an:

- Haꞌmudii, onaaroo paaƴ mi acnee paammboo.

60Wayee Yéesu woꞌꞌari an:

- Íisaa ɓuwaa kaaninɗa ɓa ac ɓuwaagaɓa kaanɗa, ee fu, tíida fu yéegalohnee Nguuraa Kooh.

61Ɓoꞌ yiliis woꞌissari an:

- Haꞌmudii, mi hayyaa kitaabuk, wayee onaaroo paaƴ mi taŋkohnee na ɓu-kaanndoo.

62Yéesu loffari an:

- Ɓaa en na kilín, am mësíin, heeluki fenoocinaa, ɓaa yaama mínoo kilëgëy ga Nguuraa Kooh.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index