Search form

Marka 1

Jangataa Saŋ-Bëtís

(Mëccëe 3: 1-12; Lúkkaa 3: 1-18; Saŋ 1: 6-9,15-30)

1*Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesu Kiristaa, Kowukii Koohɗa, daloh anee:

2Fodaa daa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa bín ga Këyítfaaɗa; Kooh woꞌ da an:

«Mi yii wos ɓoꞌꞌoo, yaa ɗëwrukanndaa, kiwaayuk waasumgaraa.

3Laakin koonaa-ɓoꞌ, kaa en na kiwoꞌ didóolíꞌ ga ɗuuƴ ëgíꞌ-dúndagaa an:

Waayukɗat Haꞌmudii waasii, júwíꞌɗatti tuwaas-waastii!»+

4Ɓaama ennda Saŋ. Ya hayya, yaa bëtísiꞌ ɓuwaa ga ëgíꞌ-dúndagaa. Ya yaa jangat an ɓuwaa súpítat kipeskaagaɓa, ɓa bëtísiꞌu, en ɗanaa baakaaꞌcaagaɓa bayalu.

5Kúlkaa Yúudée tóoh na ɓuwaa dëk Yéerúsaleemɗa ɓaa meƴ ɓaa aaw gari. Ɓa ɓaa récuk baakaaꞌcaagaɓa ga fíkíi ɓéeɓ ee Saŋ yaa bëtísiꞌɓa ga húlúwaa Yúrdeŋ.

6Saŋ ekukee kúltífaa terohu na fënúf geeleem, ya pokukka liiɓ-on ga kenohkaa+ . Ya daanee kiñam paƴ na kúum. 7Ya jangatee an:

- Laakin ɓaa en na kihay ga fenooroo ee yërí wëñnjoo kiyak fúuf. Mi jutuutin sah ga kiɗaal kipëkís liiɓcaa ñafaꞌcaagari. 8Mi, mi bëtísiꞌinndúu ga músú; ya nak, ya bëtísiꞌanndúu ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa.

Saŋ bëtísiꞌꞌa Yéesu ga músúmaa

9Waa ennda ɗa, Yéesu meyohha dëkaa Nasareet ga gohaa Gëlílée, ya hayya, Saŋ bëtísiꞌꞌari ga húlúwaa Yúrdeŋ. 10Ga daa Yéesu en na kimeƴ ga músúmaaɗa, ya hotta asamaan lëgísukka. Helaa Kooh, fodii hoꞌ, yaa yoosuk ga ɗookci. 11Laakka koonaakaa meyoh ɗook Kooh, woꞌꞌa an:

- Fu yërí en Kowukiigoo mi keeñukɗa. Keeñnjoo soosin garaa+ .

Fíraa Seytaani na Yéesu

(Mëccëe 4: 1-11; Lúkkaa 4: 1-13)

12Ga saasi, Helaa yiselaꞌíꞌyaa woocca Yéesu, ɓayyari ɗekat, ëgíꞌ-dúndaŋ. Ya ennda da bes cidaaŋkaah-nikiis. 13Waa ya en daama, Seytaani íiséeríiri kifíꞌ. Yéesu enee daama na rapcaa ee malaakacaa ɓaa toputuꞌꞌi.

Yéesu dalla kijangat ga gohaa Gëlílée

(Mëccëe 4: 12-17; Lúkkaa 4: 14-15)

14Yéesu kaꞌta gohaa Gëlílée, wiima lak Saŋ abuunun ga kasu+ . Ya yaa jangat ga gohaama Hewhewaa winéwíꞌwaa meyoh ga Koohɗa. 15Ya woꞌee an:

- Wahtii leꞌin ee Nguuraa Kooh deeyin. Súpítat kipeskiigarúu, ɗú gëm Hewhewii winéwíꞌwii!

Yéesu ɓayya mbaaloh ɓinikiis

(Mëccëe 4: 18-22; Lúkkaa 5: 1-11; Saŋ 1: 35-43)

16Daa Yéesu kooree ga seereenaa giiyaa Gëlíléeɗa, ya hotta mbaaloh ɓanak: Simoŋ na Andari këmëeŋkíci, ɓa ɓaa wees mbaal ga giiyaa. 17Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Taabukattoo, mi hayyúu kitum ɓimbaaloh ɓoꞌ.

18Ga saasi, ɓa foñnja mbaalcaagaɓa, ɓa ɓaa taabukki. 19Ya kaꞌta bi ga fíkíi, ya hotta towutaa Sebedee: Saak na Saŋ, këmëeŋkíci. Ɓa enee ga gaal-loocaagaɓa, ɓaa hëwíraat mbaalcaa. 20Yéesu dallaɓa kiɓay; ɓa foñnja Sebedee, paamɓa na lëgëyohcaa ga gaal-loocaa, ɓaa taabukki.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa laak raɓ

(Lúkkaa 4: 31-37)

21Yéesu na tëelíbéecaagari leꞌussa dëkaa Kafarnawom. Ga besaa Sabat, Yéesu aassa jaangu-yaawúuraa, ya aawwa kijëgíroh. 22Ɓuwaa waaruꞌseera lool ga jëgírohaagari, ndaga ya en na kijëgírohaa, ya yërëmoo woꞌeenci fodaa jëgíroh-waascaa.

23Bëríi, laakka ɓaa aas jaangu-yaawúuraagaɓa, ee enee ɓaa laak raɓ. Ya yaa fiip an:

24- Yéesu Nasareet, fu naríi ya? Fu hayyíi kiɗúbíre? Mi ínohin ɓii fu enɗa. Fu yërí en ɓii yiselaꞌíꞌyii meyoh ga Koohɗa!

25Yéesu gëtta rawaa, woꞌꞌari an:

- Ɗekoha, fu meyoh ga ɓii!

26Fodaama, rawaa saylukohha ɓaa saylukoh ciméeskíꞌ, lessa koonaa kiyaak, meyohha gari. 27Ɓuwaa enee daamaɗa ɓéeɓɓa jaahliꞌussa ga iñaama, bi ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Iñii yii man na? Ati jëgíroh wiꞌas! Ɓii yii woꞌi woꞌeen wíinoo+ , ee bi ga raɓcii sah tumsi iñaa ya nakohɗa!

28Meyohha da, teekaa Yéesu dalla kisíw daa en ɓéeɓ ga gohaa Gëlílée.

Yéesu wëkíꞌta payam Peeꞌ na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis

(Mëccëe 8: 14-17; Lúkkaa 4: 38-41; Mëccëe 4: 23-25)

29Waa ɓa meyoh jaangu-yaawúuraa, ɓa kaꞌta kaan ɓiSimoŋ na Andari, taabussa na Saak na Saŋ. 30Lak payam Simoŋ yiɓeti faanukin, tamoh hen. Yéesu dallaka kiyéegalu. 31Daa ya leꞌ bi gari, ya ammba yahaa, ɓëwíꞌtari. Ga ɗekataama faanfaa ƴímmba. Lëehíꞌta ya yaa toputuꞌɓa. 32Ga noh-soosaa lak nohaa aasin+ , Yéesu haydohɗussa ɗúukoolíꞌcaa tóoh na haꞌ-raɓcaa. 33Ee ɓu-dëkaa tóoh nëgírukohusee ga hal-kaanfaama. 34Ya wëkíꞌta ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa laakin ɗúukoolcaa bokkii. Ya kaalla ɓan raɓ ɓiyewin ga ɓuwaa, ee ya onéeríi raɓcaama kiwoꞌ yen ndaga ɓa ínoheera ɓaa ya enɗa+ .

Yéesu wíilla Gëlílée

(Lúkkaa 4: 42-44)

35Ga kímaa cuut, lak Kooh lís kiñúus, Yéesu kolukka, ya meƴca yaa ƴah daa wéetin. Daama, yaa kíim Kooh. 36Simoŋ na ɓuwaa ensee nariɗa ɓaa raasussi. 37Daa ɓa hoteeri, ɓa woꞌꞌari an:

- Ɓéeɓ ɓuwii ɓii raassaa.

38Ya taassaɓa an:

- Ɗu ƴahat ɗekat wiliis, ga dëkcii ga yahaaniiɗa, doonaa mi mín kijangatnee ɓuwaa daamaɗa ɓan. Iñaama yërí tahhoo dii kimeƴ.

39Fodaama, ya wíilla Gëlílée tóoh, yaa jangat ɓuwaa ga jaangu-yaawúuꞌcaa, ee yaa kaal raɓcaa ga ɓuwaa.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa ɓay ɗúukool gaana

(Mëccëe 8: 1-4; Lúkkaa 5: 12-16; Lúkkaa 17: 12-19)

40Laakka ɓoꞌ yaa ɓay ɗúukool-gaana hayya ga Yéesu, ƴíꞌꞌa ga fíkíici, yaa kíimmbi an:

- Fu waaꞌkanaa, fu míninndoo kiwëkíꞌ+ .

41Yéesu laakka yërmaandi wiyaak gari. Ya lëríssa yahaagari, leꞌꞌa ga ɓaa, woꞌꞌari an:

- Mi waarinka, waka!

42Ga saasi, ɗúukool-gaanaa meyohha ga ɓaa, ɓaa wakka. 43Lëehíꞌta Yéesu dallari kiꞌebil, ɗíŋngari na woꞌeen ciyëgísíꞌ 44an:

- Abukaa ga kiwoꞌ ɓoꞌ iñii mi tumiꞌtaaɗa, wayee kara, fu teewohnee haffu ga sarahohaa ee fu tum sarahaa Móyíis nakoh ga kisetkiigaraaɗa. En ɗanaa iñaama hay kiteeɓ ɓéeɓ an fu setin+ .

45Ɓaa nak meyohha daama, ya ennda ga kiɓéestíꞌ na kilíbaacoh iñaa laakee yaama. Iñaama tahha bi Yéesu mínséeríi kiꞌaas dëk wíinoo ga fíkíi ɓéeɓ; ya nammba kites ga fooh, ga ɗekatcaa laakoo ken, wayee ɓuwaa ɓaa meyoh daa en ɓéeɓ ɓaa hay gari daama.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index