Search form

Marka 11

Yéesu aassa teeraa Yéerúsaleem na ndam wiyaak

(Mëccëe 21: 1-11; Lúkkaa 19: 28-40; Saŋ 12: 12-19)

1Waa Yéesu na tëelíbéecaagari deeyussa Yéerúsaleem, ɓa enee ga yahaa dëkaa Betfasee na waa Bétaníi, en ga ɓak tëgëlaa Ólíwíyéecaaɗa, Yéesu wossa ɓoꞌ ɓanak ga tëelíbéecaagari, 2woꞌꞌaɓa an:

- Karat dëkum en ga fíkíirúuɗa. Ɗú aasi danaa, ɗú hoti cúmbúꞌ-baamaa ɓoꞌ lappii duum, pokuunun daama. Pëkísatti, ɗú haydohhi dii. 3Ee binaa ɓoꞌ meekissúu an: «Iñum ɗú tum yuma ya?», Taasatti an: «*Haꞌmudii yërí laak sooli ga. Ee ya hayyi kiwosoh dii diima-diima.»

4Tëelíbéecaa karussa, ɓa laakka cúmbúꞌ-baam ga mbedaa, pokuunun ga fooh ga yahaa hal-kaan daama. Ɓa pëkíssari. 5Ɓiɓoꞌ ga ɓuwaa ensee daamaɗa woꞌussa tëelíbéecaa an:

- Ɗú tum ya yuma? Iñii tah ya ɗú pëkís cúmbúrii?

6Ɓa taassa ɓuwaa fodaa daa Yéesu nakeeɓaɗa. Ɓuwaa íisussaɓa, ɓa ɓaa hay. 7Ɓa haydohiꞌta Yéesu cúmbúraa, ɓa tíkka paltucaagaɓa ga ɗookgaa, Yéesu lappa+ . 8Ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓewussa paltucaagaɓa, larussaca ga ɗook waasaa. Ɓíinoo, ɓaa gúꞌ toy ga tediktaa ga yooncaaɗa, ɓa ɓaa ɓool tuuꞌtaa, ɓaa laꞌta ga waasaa+ . 9Ɓuwaa hanohsee Yéesu fíkíi na ɓuwaa taamsee ga fenoociɗa, ɓéeɓɓa ɓaa woꞌ didóolíꞌ an:

- Óosaanaa! Kooh barkeelat yii hay ga teekii Haꞌmudiiɗa! 10Kooh barkeelat Nguurii en na kihayɗa, Nguurii caasammbíi Dëwít! Óosaanaa + aaw ga ɗookaa-ɗook+ !

11Yéesu leꞌꞌa Yéerúsaleem, ya aassa Kaanfaa Kooh. Ga waa ya malakka bi jof, tóoh iñaa laak daamaɗa, ya yaa ƴah Bétaníi na tëelíbéecaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, lak Kooh yaa hooɓ.

Yéesu coñnja kedikkaa

(Mëccëe 21: 18-19)

12Ga kooh-wíisfaa, Yéesu na tëelíbéecaa meyohussa Bétaníi, laak Yéesu yaawin. 13Ya séennda diꞌúsaayíꞌ eenaa kífin. Ya kaꞌta kimalak ati ya hay kihot towu ga. Wayee waa ya deeƴca kedikkaa, ya hottii dara ga, enndii tuuꞌtaanaa. Waama lak ñiidaa een laaki towuɗa leꞌꞌii.

14Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa kedikkaa an:

- Ken ñamsisoo kowukaa meyoh garaa, bi taaꞌ!

Tëelíbéecaa kelohussa ga iñaama.

Yéesu kaalla toonohcaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh

(Mëccëe 21: 12-17; Lúkkaa 19: 45-48; Saŋ 2: 13-22)

15Yéesu na tëelíbéecaagari leꞌussa Yéerúsaleem. Daa Yéesu aasee Kaanfaa Kooh, ya yaa kaal ɓuwaa ensee na kitoon na ɓuwaa ensee na kilom daamaɗa. Ya yaa ɓúuk taabulcaa weciꞌoh-kopaꞌcaa, na yugaahcaa toonoh-hoꞌcaa+ . 16Ee ya íiséeríi ken kiɓay yen na kikooroh nawa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh. 17Lëehíꞌta ya yaa jëgíꞌɓa fodii dii:

- Bíduunun ga Këyítfaa Kooh an: «Kaanndoo teeksan kaanfaa heetcii tóoh kíimohohsan Kooh»? Wayee ɗú, ɗú tumwa ɗaakkaaꞌ lok!+

18Daa sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa yéeŋsee iñaa laakee yaama, ɓa niikkari ndaga lak ɓuwaa tóoh waaruꞌuunun ga jëgírohaagari. Fodaama, ɓa ɓaa heel daa ɓa tuman bi ɓa apluk Yéesu.

19Ga waa nohaa soossa, Yéesu na tëelíbéecaagari meyohussa teeraa.

Kedikkaa coñseeɗa súɓpa

(Mëccëe 21: 20-22; Saak 2: 16-18; 1 Saŋ 5: 14-15)

20Ga daa Yéesu na tëelíbéecaagari koorohsee ga kímaa cuutɗa, ɓa hotta eenaa Yéesu cojeeɗa súwin kaw bi ga níilcaa. 21Peeꞌ níindísukka iñaa laakeeɗa, ya woꞌꞌa Yéesu an:

- Jëgírohii, malka, eenii fu cojeeɗa súwin.

22Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Gëmat ga Kooh. 23Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; Binaa ɓoꞌ woꞌ jaŋjagii wii an: «Kolkohaa dii, fu jafuk ga ɗuuƴ giiƴ», ya hay kitookɗu iñaama, binaa ya laakkii hel kanak ga, ee ya gëm an iñaa ya woꞌɗa hay kilaakaa. 24Kërí tah mi woꞌꞌúu man: Ɗú en ga kikíim Kooh ya onndúu yenaa, gëmat an ɗú laasin ga, en ɗanaa ɗú hay kitookɗu iñaa ɗú kíimɗa. 25Ee bëríinaa ɗú tuuk kikíim Kooh ɓéeɓ, en lak ɗú abin mooroommbúu aylukaa, bayalatti, doonaa Paammbúu yii ga ɗookɗa bayallúu ɓan tooñciigarúu. [ 26]+

Yéesu meekisohussa ɓa onndi doolaa ya ɓayɗa

(Mëccëe 21: 23-27; Lúkkaa 20: 1-8)

27Yéesu na tëelíbéecaa soofussa Yéerúsaleem. Ee ga daa Yéesu enee na kitíidisuk ga Kaanfaa Koohɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa, jëgíroh-waascaa na yaakcaa hayussa gari. 28Ɓa meekissari an:

- Iñcii fu tumɗa, fu aƴca ga ɓa? Ɓii onndaa dooli kimínca kitum ɓa?

29Yéesu taassaɓa an:

- Mi hayyúu kimeekisoh enaama yíinoo ɓan. Ɗú taassoo ganaa, mi woꞌꞌúu iñcii mi tumɗa ati mi aƴca ga ɓa? 30Ɓii yiida wosee Saŋ kibëtísiꞌ ɓuwaa+ ? Kooh wala ɓoꞌ-súusúus? Taasattoo?

31Wayee ɓa ennda ga kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:

- Binaa ɗu taas an Kooh yërí woseerinaa, ya hay kiwoꞌ an «Iñii tah ya ɗú gëmmbii ga Saŋ?» 32Ee binaa ɗu woꞌ an ɓuwii ɓërí woseerinaa…

Ɓa niikeera mbooloomaa ndaga ɓéeɓɓa tíksee Saŋ sëldíigaa Kooh.

33Waa ennda ɗa, ɓa taassa Yéesu an:

- Ɗí ínohoo.

Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Haa, mi ɓan, mi woꞌoorúu iñcii mi tumiɗa ati mi aƴca ga ɓa?

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index