Search form

Marka 3

Yéesu wëkíꞌta ɓaa yahaa ɗooƴkin

(Mëccëe 12: 9-14; Lúkkaa 6: 6-11)

1Laakka bes, Yéesu karissa jaangu-yaawúuraa. Lak laakin ɓaa en daama, ɓay yahaa ɗooƴkin. 2Ɓuwaa ensee daɗa ɓaa malak ga Yéesu, ati ya hay kiwëkíꞌ ɓoꞌ ga bes Sabat, doonaa ɓa mínndi kiyam. 3Yéesu woꞌꞌa ɓaa laak yahaa ɗooƴkinɗa an:

- Kolka! Hayaa dii ga fíkíi ɓéeɓ!

4Lëehíꞌta ya woꞌꞌa ɓuwaa ensee daɗa an:

- Iñii onohu kitum ga bes Sabat ya? Iñaa jofin wala iñaa moroo? Kisom kumuun ɓoꞌ wala kilaŋ kumuun?

Ɓa ennda tiiꞌ. 5Yéesu malakkaɓa ɓéeɓɓa na keeñ-tam, iñaama mesikkari ga daa ɓa súɓ ga keeñɗa. Ya woꞌꞌa haꞌ-yahaa an:

- Lërísaa yahii!

Ɓaa lëríssa, yahaa wakka, mannda ga daa wa eneeɗa. 6Fërísiyeeŋcaa meyussa, ɓa dalla kihídoh na ɓuwaa faꞌ na buuꞌ Erootɗa+ , kimalak ga daa ɓa tuman bi ɓa apluk Yéesu.

Ɓoꞌ ɓiyewin taabukussa Yéesu

(Mëccëe 12: 15-21; Ísayíi 42: 1-4)

7Yéesu aawwa ɓak giiyaa Gëlílée na tëelíbéecaagari. Mbooloomaa waa meyoh gohaa Gëlílée na waa Yúudée, wa waa taabukki. 8Ɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis, daa ɓa kelohsee iñaa ya tumɗa, ɓa ɓaa hay gari ɓan; ɓa meyohsee gohaa Yúudée na dëkaa Yéerúsaleem, na gohaa Ídúmée+ , na gohcaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa, na iñaa wíil dëkcaa Tíiꞌ na Sídoŋ. 9Ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari ɓa heeliꞌti gaal-looci en ɗanaa ya míni ga kiꞌaas, doonaa ɓuwaa ñaakoo ga ɗookci. 10En kiꞌenaa, daa ya enee na kiwëkíꞌ ɓoꞌ ɓiyewinɗa tahha ɓéeɓ ɓaa ɗúukoolin yaa ɓociroh kiꞌam gari. 11Ee daa raɓcaa hotohussi ɓéeɓ, ɓa ƴíꞌɗiri, ɓa fiipi an: «Fu yërí en Kowukii Kooh12Wayee Yéesu ɗígiɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ, kihoonohɓa kiwoꞌ ɓaa ya enɗa.

Yéesu tanukka ɓoꞌ ɓidaaŋkaah na ɓanak

(Mëccëe 10: 1-4; Lúkkaa 6: 12-16; Tumeen 1: 13)

13Lëehíꞌta, Yéesu lappa ga ɗook jaŋjagaa, ya ɓayya ɓuwaa ya waaꞌɗa; ɓa hayya gari. 14Ya tanukka ɓidaaŋkaah na ɓanak, ɓaa ya teek apotaaꞌ: ɓa tes nari ee ya wosiɓa kijangatnee; 15ya eꞌdohhaɓa dooli kikaal raɓ ga ɓuwaa. 16Ɓuwii ɓii ɓërí en ɓidaaŋkaah na ɓanakɓii ya falɗa: Simoŋ (yërí ya teek Peeꞌ)+ ; 17Saak na këmëeŋkíci Saŋ, towu Sebedee, (ɓaa ya eꞌ teek Boanergesɗa, wërí en «towu íníŋ»)+ ; 18Andari; Filiip; Bartulëmíi; Mëccëe; Toomaa; Saak, kowu Alfee; Tadee; Simoŋ selootaa, 19na Yúdaa Iskariyot ennda yaa toonan Yéesuɗa.

Ɓuwaa pokiꞌ Helaa yiselaꞌíꞌyaa yenɗa

(Mëccëe 12: 22-32; Lúkkaa 11: 14-23)

20Yéesu ɓoyukka kaan. Ɓoꞌ ɓiyewin nëgírukohissa daama, bi tahha Yéesu na tëelíbéecaagari mínséeríi sah kiñam. 21Mbokcaa Yéesu kelohuka hen, ɓa ɓaa hayyi kiꞌamnee, ndaga ɓa woꞌee an hafaagari múuyin.

22Laakka jëgíroh-waascaa meyohsee Yéerúsaleem, ɓaa woꞌ an:

- Belsebul+ , buurii raɓcii yërí nari! Doolii buurii raɓcii eꞌtiɗa, wërí tahhi kimín kikaal raɓcii ga ɓuwii!

23Yéesu ɓayyaɓa, liiwukkaɓa anee:

- Seytaani mín na kikaal Seytaani? 24Binaa nguuꞌ hëgískoh ga ɗuuƴwanaa, nguuraama mínoo kituuk. 25Ee binaa kaan hëgískoh ga ɗuuƴfanaa, kaanfaama mínoo kituuk. 26Kon binaa Seytaani heñoh na hafci, ee ya hëgískohaa, ya mínoo kilís, ya dal kiɗúm. 27Binaa ɓoꞌ hay kiꞌaas ga kaan ɓaa yaa na doolaagari gík, ya ɓeɓ iñaa yaama laakɗanaa, ya jommbi kiɓaŋ hen paaƴ, doonaa ya han kimín kipook kaanfaa. 28Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓoꞌ mínin kibayalu iñaa en tóoh: baakaaꞌcaagari na woꞌeen-ɓaseecaa ya mínin kiꞌek Kooh tóoh. 29Wayee ɓaa fu woꞌ iñaa moroo ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓéeɓ, fu bayalsoo bi taaꞌ, fu koorukan baakaaraama bi taaꞌ.

30Yéesu woꞌeeɓa fodaama, ndaga ɓa woꞌee gari an raɓ nari.

Eew Yéesu na ɓikëmëeŋkí Yéesu

(Mëccëe 12: 46-50; Lúkkaa 8: 19-21)

31Eew Yéesu na ɓikëmëeŋkíci leꞌussa. Ɓa eemmba fooh, ɓa wosohha kiɓaynee Yéesu. 32Lak ɓoꞌ ɓiyewin yuguunun daama, wíiluununndi. Ɓa woꞌꞌari an:

- Taasa, eefu na ɓikëmëeŋkífu ɓaa day ga fooh, soolukussaa.

33Ya taassa an:

- Ɓii en eewwoo ɓa? Ɓuwii en ɓikëmëeŋkírooɗa ɓa?

34Ya weessa has ga ɓuwaa wíilliɗa, ya ennda an:

- Malkat, eewwoo na ɓikëmëeŋkíroo ɓeema. 35Ɓaa tumi iñaa Kooh waaꞌɗa, ɓaama yërí en këmëeŋkíroo yiƴaal wala yiɓeti, wala eewwoo.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index