Search form

Marka 7

Yéesu woꞌ na Fërísiyeeŋcaa ga loo baahcaagaɓa

(Mëccëe 15: 1-9; Lúkkaa 11: 37-41)

1Fërísiyeeŋcaa na ɓijëgíroh-waas, ɓaa meyoh Yéerúsaleem, ɓa hídírukohha ga yahaa Yéesu. 2Ɓa hotta ga tëelíbéecaagari ɓaa en na kiñam na yahcaa settii, waaꞌ kiwoꞌ an ɓa tísukkii fodaa daa baahcaagaɓa nakohkaɗa.

3Waama Fërísiyeeŋcaa na iñaa enin yaawúuꞌ ɓéeɓ, ɓa ñamoo ee ɓa tíssii yahcaa bi jof+ , fodaama ɓa taabukee baahcaa caasamuncaa. 4Ee binaa ɓa meyoh toonaaraanaa, ɓa ñamoo ee ɓa tísukkii paaƴ. Ɓa laakin ɓan baah ciliis caa ɓa taabuk fodii tísaa kaascaa, na tataataa, na këwdíiꞌcaa.

5Fodaama, Fërísiyeeŋcaa na jëgíroh-waascaa meekisohussari an:

- Iñii tah ya tëelíbéeciigaraa taabukussii baahcii caasamuncii, ɓa ñami na yahcaa settii?

6Yéesu taassaɓa an:

- Ɗú, ɗú jófjófɗuk ga hascii ɓuwii! Ísayíi, sëldíiga-Koohaa hoteerúu moos ee ya woꞌee kayoh ga waa ya bín ga teek Kooh an:

«Ɓuwii ɓii, kañii ɓa kañirooɗa, eem túuwtii doŋ,

ɓa ekkiiroo ga keeñɓa.

7Ɓa ɓay teekkoo sooƴ

ndaga iñcii ɓa jëgíroh ga teekiigooɗa meyoh ga iñaa ɓoꞌ nakoh.»+

8Lëehíꞌta, ya tíkka ga an:

- Ɗú íisin kitum iñaa Kooh nakoh, ɗú taabuk baah ɓoꞌ!

9Ya enissa an:

- Ɗú laakin hel ga kikoom day iñaa Kooh nakoh ee ɗú taabuki baahciigarúu. 10Ndaga Móyíis woꞌee an: «Kelohɗaa paapu na eefu.» Ya tíkka ga an: «Ɓaa fu ɓas paapu wala eefunaa, fu jom kiꞌapu hen+11Wayee ɗú, ɗú jëgíroh an binaa ɓoꞌ woꞌ paamci wala eeci an «Iñaa mi jomeerúu kitoputuꞌohɗa enin Korban+ » (wërí en an wa sarahuunun Kooh), 12ɗú nak ɓaama kitumɗoo paamci dara, wala eeci. 13Fodaama, baahciigarúu ɗú lamɗa cërí níslukohhúu woꞌeenaa Kooh. Ee yewinin iñcaa ɗú tumi man fodaama.

Iñii líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Koohɗa

(Mëccëe 15: 10-20)

14Waa ennda ɗa, Yéesu ɓaysissa ɓuwaa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Súkúꞌkattoo ɓéeɓpúu, ee ɗú ínoh iñii yii bi jof: 15laakkii iñaa kúlkoh fooh, aas ga ɓoꞌ, bi tah ya líiɓ ga fíkíi Kooh, wayee iñaa meyoh ga keeñci yërí líiɓɗi ɓoꞌ. [ 16Ɓaa fu laakin nof kikelohaa, súkúruka!]

17Ya foñnja ɓuwaa, ya aassa kaan. Tëelíbéecaagari meekisohussari ya lëegísohɓa woꞌeenaa ya nataal waama. 18Ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓan, ɗú laakoo hel hene? Ɗú ínohoo an laakkii iñaa kúlkoh fooh, aas ga ɓoꞌ, bi tah ya líiɓ ga fíkíi Kooh? 19Ndaga fu ñam yenaa iñaama aasirii ga keeñaagaraa, wayee aawi ɗuuƴ lookaagaraa, lëehíraa, wa kaꞌ fenoo kaan.

(Fodaama, Yéesu teewohee an ñamahaa en ɓéeɓ onohuunun kiñam.)+

20Ya woꞌissa an:

- Iñaa meyoh ga keeñ yërí tah ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh. 21Halaatcii cibóníꞌcii meyoh ɗuuƴ, ga keeñ ɓoꞌ: cërí haydoh kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ, kilok, kiꞌap ɓoꞌ, 22kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis, kiwaaꞌ kihëpíꞌ, kiɓay nof-moroo, kiñaañukoh mooroomfu, kiŋalaañuk, kiꞌiñaan, kiɗooɓ ɓoꞌ, kimaruk na kidófdófɗuk. 23Iñcii cimoroocii ciima tóoh kúlkoh ɗuuƴ ɓoꞌ, ee cërí tah ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh.

Ngëmaa ɓetifaa enndii yaawúuꞌɗa

(Mëccëe 15: 21-28)

24Yéesu meyohha daama, kaꞌta ɓak dëkaa Tíiꞌ. Ya ennda ga kaan fíinoo daama, ee ya waaréeríi ɓoꞌ yéeŋka. Wayee ya mínéeríi kiɗaakuk iñaa maañ. 25Laakka ɓoꞌ yiɓeti, kowukaagari kiɓetikaa laakee raɓ. Daa ya kelohha ɓuwaa ɓaa woꞌ ga loo Yéesu, ya yaa hay, ya leꞌꞌa, keennda ga kotcaagari. 26Ɓetifaa faama enee Gerek, baahkohee Fenísíi ga Síríi. Ya kíimmba Yéesu ya meƴdoh rawaa ga kowukaagari. 27Yéesu woꞌꞌari:

- Íisa paaƴ bi oomaacaa kapu. Kiɓeɓ ñamah oomaa, fu jafiꞌ tubaaytaa,iñaama moroo.

28Ɓetifaa taassari an:

- Iñaama kayoh, Haꞌmudii. Wayee tubaaytaa ga yahaa kankaaɗa, ɓa ñam wúunée-mbúurúcaa oomaacaa ɓúukɗa.

29Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌari an:

- Woꞌeenum fu woꞌ wuma tahin bi, kara, rawaa meyohin ga kowukaagaraa.

30Ee ga waa ya leꞌꞌa kaanci, ya laakka oomaanaa leemukin ga ɗook fayaaŋfaa, rawaa meyohin gari.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa ɗekin, luuwin

(Mëccëe 15: 29-31)

31Yéesu kolkohha ɓak dëkaa Tíiꞌ, meƴca dëkaa Sídoŋ. Ya koorohha ga ɗuuƴ gohaa teerucaa cidaaŋkaahcaa, ya sooffa ɓak giiyaa Gëlílée. 32Ya haydohɗussa ɓaa ɗekin ee luuwin. Ɓuwaa kíimmbari ya tíkki yahcaagari. 33Ya wéetneera nari, úsaayya ɓuwaa, ya ekka tujokontaagari ga ɗuuƴ nofcaa ɓaa, ya toossa, tumiꞌtari mitoosmaa ga perimpaa. 34Lëehíꞌta ya taaginukka ɗook, ya údíꞌta yen ga kakay, ya woꞌꞌa an:

- Effata!+ (wërí en: «Lëgíska!»)

35Haat nofcaa ɓaa lëgísukka, perimpaa lógískohha, ya yaa woꞌ dijófíꞌ. 36Yéesu ɗíŋnga ɓuwaa an ɓa hanatka kiɓéestíroh. Wayee ya wëñi ɓuwaa kiɗígaa, ɓuwaa wëñi ɗa kiyéegaloh. 37Ɓuwaa waaruꞌseera bi hëppa ee ɓaa woꞌ an:

- Iñaa ya tum ɓéeɓ jekin, ee ya onin sah ɗekcii kikeloh na luuɓcii, ɓa woꞌ!

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index