Search form

Marka 8

Yéesu ñëmíꞌta ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis

(Mëccëe 15: 32-39)

1Waama ɓoꞌ ɓiyewin nëgírukohisee daama ee ɓa laakéeríi iñaa ɓa ñaman. Yéesu ɓayya tëelíbéecaagari, woꞌꞌaɓa an:

2- Mi laakin yërmaandi wiyaak ga mbooloomii, ndaga malkat, bes kaahay cee, caa wëeꞌtaa ga an cii, ɓa ɓii naroo, ee diima deŋ ɓa laakoo iñaa ɓa ñaman. 3Binaa mi woꞌɓa ɓa ɓoyuk kaanɓa na kiyaawaa, ɓa mínin kitëehlíꞌ ga waas, ndaga ɓíinoo, dii ɓa meyohɗa úsaayin.

4Tëelíbéecaagari taasussari an:

- Mbúurúcaa ƴah kikëpíꞌ ɓuwii ɓii meyohan gada, ga ɗekatii wii laakoo daraɗa?

5Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú laak mbúurú cera?

Ɓa taassa an:

- Ciyitnakanak.

6Waa ennda ɗa, ya nakka ɓuwaa kiyuŋ kakay. Ya ɓeɓpa mbúurúcaa ciyitnakanakcaa. Ya gërëmmba Kooh, ya weellaca, ya eꞌta tëelíbéecaagari ɓa warohca ɓuwaa. Ɓa warohhaca ɓuwaa tóoh. 7Ɓa laakeera ɓan tujën. Ya gërëmmba Kooh gaca, lëehíꞌta ya nakohhaca kiwaroh ɓan. 8Ɓaa en ɓéeɓ ñammba bi kappa pút, bi tessa. Iñaa teseeɗa ɓa wookkari: ennda ɗaba ciyitnakanak ga mbúurú na jën. 9Ɓuwaa leꞌseera ɓijúnni-nikiis (4.000). Ga waa iñaama leehha, Yéesu tagohha naɓa. 10Ya dalla kiꞌaas ga loocaa na tëelíbéecaagari, ɓa ɓaa ƴah ɓak gohaa Dalmanutaa+ .

Fërísiyeeŋcaa waaꞌ kihotu kíntaan

(Mëccëe 16: 1-4)

11Fërísiyeeŋcaa leꞌussa, ɓa ɓaa coowoh na Yéesu. Ɓa eneeri na kifíꞌ. Ɓa meekissari ya tumiꞌɓa kíntaanaa teewoh an ya meyoh ga Kooh. 12Yéesu íikka hëes, woꞌꞌa an:

- Iñii tah ya ɓuwii wati waaru kihot kíntaan? Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓuwii wati, ken teewooɓa kíntaan.

13Lëehíꞌta Yéesu tagohha naɓa, yaa ƴah. Ya aasissa loocaa kipaaf ɓakaa giiyaa wíinoowaa.

Lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Eroot

(Mëccëe 16: 5-12)

14Tëelíbéecaa Yéesu alussa kiɓaydohu mbúurú. Ɓa laakee mbúurú wíinoo doŋ naɓa, ga loocaa. 15Yéesu ɗíŋngaɓa an:

- Watukat, ee abukat ga lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na caa ɓuwaa faꞌ na Erootɗa!

16Tëelíbéecaa enussa ga kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:

- Dii ɗu laakoo mbúurúɗa kërí tah ya woꞌ iñaama.

17Yéesu ínohha iñaa ɓa en kiwoꞌ ga díkaantiɓaɗa, woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tah ya ɗú woꞌ an: dii ɗú laakoo mbúurúɗa kërí tah? Bi wati helciirúu hayyiine? Helciirúu aboo darane? Ɗú yëgísíꞌ keeñciirúu ya? 18Man ɗú laakin has, ati ɗú hotoo? Ɗú laakin nof, ati ɗú kelohoo?+ Ee hanaa ɗú níindísukoo: 19ga waa mi weeliꞌ ɓuwaa ɓijúnni-yëtúusɓaa mbúurúcaa ciyëtúuscaaɗa, ɗú wookee pañi cera, caa ɗú líifɗee na mbúurúcaa teseeɗa?

Ɓa taassa an:

- Cidaaŋkaah na kanak+ .

20Yéesu meekisissaɓa an:

- Haa ga waa mi weeliꞌ ɓuwaa ɓijúnni-nikiisɓaa (4.000) mbúurúcaa ciyitnakanakcaaɗa, ɗú wookee ɗaba cera, caa ɗú líifɗee na mbúurúcaa teseeɗa?

Ɓa taassa an:

- Ciyitnakanak+ .

21Ya woꞌꞌaɓa an:

- Ee helciirúu hayyii bi watine?

Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ga Betsaydaa

(Marka 10: 46-52; Saŋ 9: 1-11)

22Yéesu na tëelíbéecaagari karussa Betsaydaa. Ɓuwaa haydohha búumíꞌ ga Yéesu, ɓa kíimmbari kileꞌ ga ɓaa. 23Yéesu ammba búumíraa ga yahaa, ya meƴca dëkaa nari. Lëehíꞌta ya tumiꞌtari mitoos ga hascaa, ya tíkkari yahcaagari, ya meekissari an:

- Fu yii hot yene?

24Ɓaa malakka hascaa, woꞌꞌa an:

- Mi hot ɓiɓoꞌ; iñcii man na tedik, ee cii tíin.

25Yéesu leꞌissa yahaagari ga hascaa ɓaa. Búumíraa malakka ƴiic, ya wakka, ya yaa hot weceŋ. 26Waa ennda ɗa, Yéesu ebilla ɓaa kaanci, ya woꞌꞌari an:

- Kaa aas sah dëkii.

Peeꞌ woꞌꞌa an Yéesu en Kiristaanii

(Mëccëe 16: 13-20; Lúkkaa 9: 18-21; Saŋ 6: 67-71)

27Yéesu kaꞌta na tëelíbéecaagari ga dëkcaa wíil teeraa Sesaree-Filiipɗa+ . Ga waasaa, ya meekissa tëelíbéecaa an:

- Ɓuwii woꞌu an mi yërí en ɓa?

28Ɓa taassari an:

- Laakin ɓuwaa woꞌ an fu yërí en Saŋ-Bëtís. Ɓíinoo an fu yërí en sëldíiga Ili. Ɓíinooɓaa an fu bok ga sëldíiga-Koohcii .

29Ya meekissaɓa an:

- Haa ɗú, ɗú woꞌ an mi yërí en ɓa?

Peeꞌ taassari an:

- Fu yërí en Kiristaanii .

30Yéesu ɗíŋngaɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ an ɓa hanat kiwoꞌ na ken ga loo iñaa aaw gari.

Yéesu yéegalohha kikaankaagari na kimílískaagari

(Mëccëe 16: 21-28; Lúkkaa 9: 22-27)

31Lëehíꞌta Yéesu yaa ínohlukohɓa an:

- Kowukii ɓii jom kikooroh ga mesiklaat ciyewin. Haꞌ-kaancaa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa, na jëgíroh-waascaa waaꞌsanndii kihotu gari. Ya hay kiꞌapu ee bes kaahay tík ganaa, ya hay kimílís.

32Iñaama Yéesu woꞌeeri faŋ, ɗaakéeríi dara ga. Peeꞌ nak nookka Yéesu ga yahaanaa, ya yaa ñaꞌti. 33Wayee Yéesu mëeñsukka, malakka tëelíbéecaagari, gëtta Peeꞌ an:

- Úsaayaaroo, Seytaani! Halaatciigaraa enndii halaatcaa meyoh ga Kooh wayee ca meyoh ga ɓoꞌ.

Kitaabuk Yéesu

(Lúkkaa 14: 25-33; Mëccëe 16: 24-28; Lúkkaa 12: 8-9)

34Lëehíꞌta, Yéesu ɓayya mbooloomaa na tëelíbéecaagari, woꞌꞌaɓa an:

- Ɓaa waaꞌ kitaam ga fenooroonaa, ya alat hafci, ya tíkat hafci kuraanaagari, ya taabukkoo. 35Ndaga ɓaa fu waaꞌ kisom kumuunfunaa, fu hayka kiñak, wayee ɓaa mi tahhaa kiñak kumuunfu ga ëldúna, mi na Hewhewii winéwíꞌwiinaa, fu hay kipes bi taaꞌ. 36Ɓoꞌ enoh kilaak iñcii ga ëldúna tóohɗa ya, binaa ya naꞌ kiñak kipesci bi taaraa? 37Ati laakin iñaa ɓoꞌ mín nawa kilaasoh kipeskaagari? 38Ɓuwii wati dëku ga kiꞌooꞌ Kooh na kitum baakaaꞌ. Ga ɗuuƴɓa, ɓaa mi enndaa kaci ga, mi na woꞌeenndoonaa, fu hay kiꞌen kaci ɓan ga Kowukii ɓii, besaa ya hayan bëríi ga ndamaa Paamci, ya na malaakacaa ɓiselaꞌíꞌɓaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index