Search form

Marka int

Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa

Wii wërí en Hewhewii Marka bínɗa. Marka nak bokéeríi ga apotaaꞌcaa Yéesu, wayee ya taabeera na Pool ee ya bokin ɓan kilëgëy na Peeꞌ. En kiꞌenaa, iñcii ya bín ga këyítfiiɗa ya kelohca ga Peeꞌ ga wii yaama en na kijangat ɓuwaa loo kipeskaa Yéesu ga ëldúnaɗa.

Hewhewii wiima, Marka bídíꞌwa ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa kiteeɓɓa an kayoh-kayohɗa Yéesu yërí en Kowukii Kooh. Kooh woꞌin ga Këyítfaa fiselaꞌíꞌfaa an hay kilaak ɓaa ya wos kimúsal ɓu-Isarayeel, heetaagari. Ga wii Yéesu hay ëldúnaɗa lak ɓu-Room teꞌin kúlkaa Isarayeel ɓaa nguuruk ga ɗookɓa. Ɓu-Isarayeel nak foogee an Kiristaanii Kooh dígeeɓaɗa hayaa, ya hay kikaal ɓu-Room. Wayee enéeríi kikaal ɓu-Room tahee Yéesu kihay. Kimúsal ɓuwaa took kiꞌon Seytaani bíiŋ, ɓa took kirécuk baakaaꞌcaagaɓa, ɓa taabukkiɗa ɓërí tahhi kihay.

Marka bín ga këyítfii fii iñcaa Yéesu tum ga ëldúnaɗa na caa ya jëgíꞌ ɓuwaa, na ɓan iñaa aaw ga kikaankaa na kimílískaa Yéesu. Yéesu jangatee ɓuwaa ee yërëméeríi woꞌeenci; ya yaa wëkíꞌ ɓuwaa ga ɗúukoolcaagaɓa, ya yaa kaal raɓcaa ga ɓuwaa, ya yaa tum enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ. Wayee ya mosoo kiɓëwíꞌ hafci hidaa ga daa ya enee Kowu Koohɗa. Ndaga «Kowukii ɓii» hayéeríi ëldúna kiꞌam ɓuwii súrga wayee ya hayee kitum hafci súrga ɓuwii, ya erohha kumuunkaagari en ɗanaa ɓiyewin múc (Marka 10: 45).

Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa sagussari, ɓa appari. Ɓéeɓ ɓaa taabuk Yéesu jomin kon kitook kidaƴ coonucaa en tóoh, ee ya bok kinguuruk nari bes.

Fu yiima fu jaŋ këyítfii fiiɗa, fu hay took an Yéesu ya Kowu Kooh kayoh-kayohɗane, fodaa soldaaraa yiyaakyaa woꞌeeka an: «Kayoh-kayohɗa, ɓii yii enee Kowu Kooh!» (15: 39).

Këyítfii Marka bín ga loo Yéesuɗa tíidoh anee:

1 - Jangataa Saŋ-Bëtís (1: 1-8)

2 - Seytaani fíꞌta Yéesu (1: 9-13)

3 - Yéesu tessa ga gohaa Gëlílée (1: 14–9: 50)

4 - Yéesu meyohha gohaa Gëlílée kaꞌta Yéerúsaleem (10: 1-52)

5 - Bescaa mëeñjoh ga kipeskaa Yéesuɗa (11: 1–15: 47)

6 - Yéesu mílíssa ga kikaan (16: 1-8)

7 - Yéesu teewukohha ga tëelíbéecaagari (16: 9-20)

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index