Search form

Mëccëe 2

Ɓiɓoꞌ ɓilëekíꞌ-hamham ga loo ol hayussa kimalak Yéesu

1Ga waa Yéesu límu ga teeraa Betleeꞌem ga kúlkaa Yúudée, lakanaa Eroot en buuꞌ daamaɗa, laakka ɓiɓoꞌ ɓilëekíꞌ-hamham ga loo ol, ɓa meyoh Peŋku hayussa Yéerúsaleem, 2ɓa meekisohha an:

- Yada buurii yaawúuꞌcii han kilímuɗa? Ɗí hotin kuꞌolkaagari ga Peŋku ee ɗí hay kijaamukki.

3Ga waa Eroot buuraa kelohkaɗa, ya jaahliꞌꞌa lool, ya na ɓu-Yéerúsaleem ɓéeɓɓa. 4Ya hídírohha sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa ɓu-dëkaa. Ya meekissaɓa ɗekataa Kiristaanaa jom kilímohuɗa. 5Ɓa taassari an:

- Ya jom kilímohu Betleeꞌem ga kúlkaa Yúudée, ndaga iñii yii yërí sëldíiga-Koohaa bídee:

6«Ee fu, Betleeꞌem, ga kúlkii Yúudée,

enndii an kay fu wëñ kijutuut ga dëkcii Yúudée,

ndaga haꞌ-kúlkii ƴah kiníiꞌ ɓu-Isarayeel, heetiigooɗa, meyohan garaa.»

7Waa ennda ɗa, Eroot ɓayya haꞌ-hamhamcaa ga pet, meekissaɓa wahtaa olaa meƴ siiƴɗa. 8Lëehíꞌta, ya wossaɓa Betleeꞌem, woꞌꞌaɓa an:

- Karat, ɗú meekisoh dijófíꞌ ga loo kuꞌoomaakaa. Ɗú hotjanaa, yéegalattoo doonaa mi ɓan mi kaꞌja kijaamuknee.

9-10Ga waa buuraa woꞌꞌa naɓa bi lëehíꞌta, ɓa ammba waas. Ee ga waa ɓa en ga waasɗa, ɓa hotissa kuꞌolkaa ɓa séenee ga Peŋkuɗa. Daa ɓa hotja hen keeñɓa soossa lool. Kuꞌolkaa kuliyukka ga fíkíiɓa bi ga ɗekataa oomaanaa enohɗa, ja tuukka da. 11Fodaama, ɓa aassa ɗuuƴ kaanfaa. Ɓa hotta kuꞌoomaakaa na eeci, Mariyaama. Ɓa ƴíꞌꞌa, jaamukussa kuꞌoomaakaa. Lëehíꞌta ɓa pëkíssa hëmbúcaagaɓa, ɓa eꞌtari cikëñíꞌcaa: enee wúrúus, cúuraay, na míiꞌ+ . 12Waa ennda ɗa, Kooh yéegallaɓa ga heeƴ an ɓa hanat kiɓoyukoh ga Eroot. Ɓa ɓoƴkohha waas wiliis ɓaa ƴah kúlɓa.

Yéesu núpídohussa kúlkaa Esípti

13Laakka malaakaaHaꞌmudii feeñuk Yoseef ga heeƴ, lak haꞌ-hamhamcaa karuunun, woꞌꞌari an:

- Kolka, ɓewaa oomaanii na eeci, núpaa kúlkaa Esípti, ndaga buuꞌ Eroot hay kiraasluk oomaanii kiꞌaplukki. Tesaa daama bi ga daa mi woꞌsanndaa yen yiliis.

14Yoseef kolukka ga wek, ɓeɓpa oomaanaa na eeci, kaꞌneera naɓa kúlkaa Esípti. 15Ya tessa daama bi ga daa Eroot kaanɗa. Fodaama iñaa Haꞌmudii woꞌee, koorohha ga kúuwkaa sëldíiga-Koohaaɗa matta. Ya woꞌee an: «Mi ɓayya kowukaagoo ka meyoh kúlkaa Esípti.»

Buuꞌ Eroot aplukka tuꞌoomaa ga Betleeꞌem

16Eroot ínohha an ɓuwaa ɓilëekíꞌ-hamhamɓaa ga loo olɗa ɗúkuununndi, ya aylukka lool. Ya dalla kiꞌebil ɓisoldaaꞌ Betleeꞌem na dëkcaa wíilwaɗa, ɓa ap ɓéeɓ tuꞌoomaa-ƴaaltaa laakin tíkíis tanak aawwa taahay. Ndaga tíkíistaama méeŋngoh na jamaanaa haꞌ-hamhamcaama woꞌseeriɗa. 17Fodaama, iñii yii ee Yérémíi sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an:

18«Laakin koonaakaa kelohuk ga teeraa Ramaa,

tikodukoh na tilooyoh timéeskíꞌ taa da.

Rasel yërí en na kikoduk towutaagari,

ee ya waaꞌtii ken ɗékóhíꞌti, ndaga ta lísissii.»+

Yoseef na Mariyaama na Yéesu kúlkohussa Esípti

19Waama, lak buuꞌ Eroot kaanin. Laakka malaakaa Haꞌmudii feeñuk Yoseef ga heeƴ, ga kúlkaa Esípti, 20woꞌꞌari an:

- Ɓuwaa heelsee kiꞌap oomaaniiɗa kaanuunun. Kolka, ɓewaa oomaanii na eeci, ɓoƴkaa kúlkaa Isarayeel.

21Yoseef kolukka, ɓeɓpa oomaanaa na eeci, ya ɓoyukka kúlkaa Isarayeel. 22Ee daa Yoseef kelohee an Arkelawoos yërí lam Eroot, paamci ga kibuuꞌkaa kúlkaa Yúudée, ya niikka da kikaꞌ. Kooh woꞌꞌa nari ga heeƴ, ya kaꞌneera gohaa Gëlílée. 23Ya dëkka ga teeraa woꞌu Nasareetɗa. Fodaama iñaa sëldíiga-Koohcaa woꞌee ga Kiristaaniiɗa matta. Ɓa woꞌee an: «Ya dakantilohsan ga Nasareet.»+

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index