Search form

Mëccëe 22

Liiwukaa woꞌ ga loo ɓuwaa ɓaysee kiñamɗa

(Lúkkaa 14: 15-24)

1Waa ennda ɗa, Yéesu liiwukissa ɓuwaa an:

2- Nguurii ga ɗookɗa mëdírohu anee: Enee buuꞌ, ya tíklukka cuunoh ga sëycaa kowukaagari. 3Ya wossa súrgacaagari kiɓaynee ɓuwaa ya nakee sëgílookfaaɗa. Wayee ɓaama waarussii kihay. 4Buuraa wosissa súrga ɓiliis ga ɓuwaa ya nakee sëgílookfaaɗa an: «Woꞌat ɓuwaa an: ñamahii tíkuunun, mi apin naalciigoo na júuꞌ ɓidúufíꞌ. Tóoh sekɓa, ɓa hayat, ɓa ñam!» 5Wayee ɓuwaa naksee ɓaama abussii faali ga ɓëytohaa. Yaa en ɓéeɓ yaa ƴah soolici: yii ga yoonci, yii ga toonaagari. 6Ɓaa tesɗa abussa súrgacaa buuraa, tóróhírussaɓa, apussaɓa. 7Buuraa kelohhaka, dalla kiꞌayluk. Ya ebilla soldaaꞌcaagari ɓa apnee lagoh-kumuuncaa ɓaama, ɓa tëkíꞌ teeraa ɓa dëkohɗa. 8Lëehíꞌta ya woꞌꞌa súrgacaagari an: «ñamahii sëgílookfii pariꞌin, wayee fa joobeera ɓuwaa nakseefaɗa. 9Kon nak karat ga mbedicii ga dëkiiɗa, ee ɓaa ɗú hot ɓéeɓ, nakatti ya hay ga sëgílookfii.» 10Súrgacaa karussa ga mbedicaa. Ɓaa ɓa hotin ɓéeɓ, ennda yijófíꞌ ennda yibóníꞌ, ɓa woꞌꞌari. Ɓa nëgírohhaɓa, bi túuyaa ñamahaa tofohuɗa líiffa muut na ɓiɓoꞌ.

11Buuraa aassa túuyaa kihëeɓɗúk ɓuwaa en na kiñamɗa. Ya hotta daama ɓoꞌ, yaa ɓayyii kúltí feet. 12Ya meekissari an: «Ƴaal, tum na fu aassa dii ee fu ɓayyii kúltí hew»? Wayee ɓaa laakkii iñaa ya woꞌan. 13Waa ennda ɗa, buuraa woꞌꞌa súrgacaagari an: «Ɓaa yay, ɓagat yahcaagari na kotcaa, ɗú jaffi ga ñúusaa ga foohɗa: daama kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah da kilaak+

14Yéesu tíkka ga an:

- En kiꞌenaa, ɓuwii ɓayuɗa yewinin, wayee ɓuwii tanuɗa caakkii.

Kifay lempu

(Marka 12: 13-17; Lúkkaa 20: 20-26)

15Waa ennda ɗa, Fërísiyeeŋcaa karussa kihotoh ga ɗuuƴɓa, kimalak daa ɓa tuman bi ɓa fíꞌ Yéesu ga ɗuuƴ woꞌeen. 16Lëehíꞌta, ɓa wossa ɓiɓoꞌ ga tëelíbéecaagaɓa, ɓa taammba na ɓiɓoꞌ ɓan ga ɓuwaa faꞌ na buuꞌ Erootɗa, kimeekis Yéesu an:

- Jëgírohii, ɗí ínohin an fu woꞌi kayoh: fu jëgíroh iñaa Kooh nakoh kayoh-kayohɗa. Fu niikkii ken, ee fu malkirii ɓoꞌ ga daa ya man ga hascii ɓuwiiɗa. 17Kërí tah, woꞌaaríi halaatfu ga iñii yii: Waasii onohin kifay lempaa Sesaaꞌ, buuraa yiyaakyaa ga Roomɗanoo, onohhii ka?

18Wayee Yéesu ínohha nof-moroonaa ɓa naꞌɗa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓii ɗú jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa! Iñii tah ya ɗú heelloo kifíꞌ? 19Teewattoo hanjaꞌ wíinoo ga koparum fayohsi lempuɗa.

Ɓa haydohiꞌtari hanjaꞌ wíinoo.

20Yéesu nak meekissaɓa an:

- Nataalii wii wuu ɓa na teekii en gaɗa?

21Ɓa taassa an:

- Cuu Sesaaꞌ, buuraa yiyaakyaa.

Daama Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Kon erat Sesaaꞌ iñaa en yuu Sesaaꞌ ee erat Kooh iñaa en yuu Kooh.

22Daa ɓa kelohee iñaa Yéesu lofɓa yaama, ɓa waaruꞌꞌa lool, ɓa foñnjari da, ɓa ɓaa ƴah.

Yéesu meekisohussa ga loo kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa

(Marka 12: 18-27; Lúkkaa 20: 27-40)

23Ga besaa bëríi, laakka Saduseyeeŋcaa hayu ga Yéesu. Ɓa nak, ɓa gëm an kimílís laakoo. 24Ɓa meekissa Yéesu an:

- Jëgírohii, Móyíis woꞌ an: «Binaa ɓoꞌ kaan ee laakkii kowu na ɓeticinaa, këmëeŋkíci jomin kilam ɓetifaama, ya laakiꞌ yaakci kowu ga»+ . 25Waama, laakee dii garíi ƴaal ɓiyitnaɓanak ɓaa bok paamun na eemun. Yaakkaa pañnja ɓeti, ya kaannda ee laakkii kowu. Ee fodaama këmëeŋkímunaa lammba ɓetifaa. 26Ennda ɗa ga yukanakyaa, na yukaahayyaa bi ga yuyitnakanakyaa. 27Ga waa ɓa kaannda ɓéeɓɓa, ɓetifaa ɓan tíkka ga. 28Diimaɗa woꞌaaríi bëríinaa ɓuwii mílísan ga kikaanɗa, ɓetifaama ƴah kiꞌen yuuɓa ga ɓiyitnaɓanakɓaa? Ndaga yaa en ɓéeɓ ga ɓiyitnaɓanakɓaa ɓeweerari ɓeti!

29Yéesu taassaɓa an:

- Ɗú woꞌin kimúuƴcúu, ndaga ɗú ínohoo iñaa bídu ga Këyítfaaɗa ee ɗú ínohoo daa doolaa Kooh hín kiyakɗa. 30Binaa ɓuwaa kaanɗa mílísunaa, ƴaal pajoo ee ɓeti pajukoo, wayee ɓa pesan madu na malaakacii Kooh enu ga ɗookɗa. 31En iñaa aaw ga kimílískaa ɓuwaa kaanɗanaa, hanaa ɗú mosoo kijaŋ ga Këyítfaa iñaa Kooh woꞌeerúu an: 32«Mi yërí en Koohyii Abaraham, Koohyii Ísaak, Koohyii Yakoop»+ .

Yéesu tíkka ga an:

- Kooh yuu ɓuwaa en na kipesɗa, enndii yuu ɓuwaa kaanɗa.

33Ɓéeɓ ɓuwaa kelohsee iñcaa ya woꞌ caama, waaruꞌussa ga jëgírohaagari.

Iñii wëñ kiyak ga iñcii Kooh nakohɗa

(Marka 12: 24-34; Lúkkaa 10: 25-28)

34Daa Fërísiyeeŋcaa yéegee an Yéesu ɓúlin Saduseyeeŋcaa, ɓa dalla kihídoh ga ɗekataama. 35Laakka jëgíroh-waasaa bok gaɓa, ya waaree kimalaksukoh Yéesu, ya meekissari an:

36- Jëgírohii, iñii yiida kuliyuk ga iñcii Waasii Móyíis nakohɗa?

37Yéesu taassari an:

- «Fu waaran Haꞌmudii, Koohyiigaraa na keeñaagaraa tóoh, na kipeskaagaraa tóoh, na helaagaraa tóohwa.» 38Wuma wërí wëñ kiyak ee wërí kuliyuk ga iñcii Kooh nakohɗa. 39Ee wii wërí en wukanakwii man nawaɗa: «Fu waaran mooroomfu fodaa daa fu waaꞌ haffuɗa.» 40Ɓéeɓ Waasaa Móyíis na ɓéeɓ iñcaa sëldíiga-Koohcaa jëgírohɗa kúꞌuk ga iñcii kanakcii cii nakohuɗa.

Iñaa Kiristaanii jom ga buuꞌ Dëwítɗa

(Marka 12: 35-37; Lúkkaa 20: 41-44)

41Wiima lak Fërísiyeeŋcaa hídírukohuunun daama, Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú ínoh ya ga Kiristaanii? Ya kucaasamun ɓa?

42Ɓa taassa an:

- Ya kucaasamun buuꞌ Dëwít!

43Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Kon tum na Dëwít, ga waa ya líif na Helaa yiselaꞌíꞌyaaɗa, ɓayyari “Haꞌmudii”? En kiꞌenaa, Dëwít ga kihafci woꞌin an: 44«Kooh, Haꞌmudii woꞌꞌa Haꞌmudiigoo an: “Yugohaaroo yah-ñaam bi ga daa mi tuman ɓuwii saŋngaaɗa ditogaaꞌ kotfu+ ”.» 45Waa Dëwít ɓay Kiristaanii “Haꞌmudii”, kon tum na bi Kiristaanii mín kiꞌen kucaasamun Dëwít?

46Laakkii gaɓa yíinoo yaa mínndi kitaas woꞌeen wíinoo sah. Ee aboh ga besaa bëríi, ken kaañissiiri kimeekisohis yen.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index