Search form

Mëccëe 4

Seytaani fíꞌta Yéesu

1Waa ennda ɗa, Helaa yiselaꞌíꞌyaa woocca Yéesu, ɓayyari ga ɗekat, ëgíꞌ-dúndaŋ doonaa Seytaani fíꞌti. 2Ga waa Yéesu ooꞌta noh-noh cidaaŋkaah-nikiis na wekcaagaca, faf kiyaaɓ ammbari. 3Waa ennda ɗa, Seytaani deeƴca Yéesu kifíꞌti. Ya woꞌꞌari an:

- En lak fu yërí en Kowukii Koohaa, nakaa atohcii ca súpítuk mbúurú.

4Wayee Yéesu loffari an:

- Këyítfaa woꞌ an: «Ɓoꞌ pesohanndii na mbúurú doŋ, wayee ɓan, na tóoh woꞌeenaa meyohin ga kúuw Kooh.»

5Waa ennda ɗa, Seytaani ɓayyari Yéerúsaleem, teeraa wiselaꞌíꞌwaa, yíppari ga ɗook Kaanfaa Kooh, 6woꞌꞌari an:

- En lak fu yërí en Kowukii Koohaa, yípukaa kakay, ndaga Këyítfaa woꞌ an:

«Kooh hayyaa kinakiꞌ malaakacaagari,

ɓa teeŋngaa ga yahcaagaɓa, doonaa kotfu këftukoo ga atoh.»+

7Yéesu loffari an:

- Bíduunun ɓan an: «Kaa jéematuk Haꞌmudii, Koohyiigaraa.»

8Waa ennda ɗa, Seytaani ɓayissa Yéesu ga ɗook jaŋjaŋ wihóoríꞌ, ya teeɓpari dëkcii ga ëldúnaɗa tóoh na ndamaa nguuraagaca, 9woꞌꞌari an:

- Mi hayyaa kiꞌon iñcuma tóohca binaa fu ƴíꞌ ga fíkíiroo, fu jaamukkoonaa.

10Wayee Yéesu woꞌꞌari an:

- Nískaa dii Seytaani! Ndaga Këyítfaa woꞌ an:

«Fu ƴíꞌɗan Haꞌmudii, Koohyiigaraa

ee fu jaamukanndi ya doŋ.»

11Waa ennda ɗa, Seytaani hannda Yéesu kiꞌíis kimma, laakka malaakacaa Kooh hayu ga Yéesu ɓa ɓaa toputuꞌꞌi.

Yéesu dalla lëgëyaagari ga gohaa Gëlílée

(Marka 1: 14-15; Lúkkaa 4: 14-15)

12Ga waa Yéesu kelohha an Saŋ-Bëtís abuunun ga kasu, ya kaꞌta gohaa Gëlílée. 13Ya yuŋngii ga Nasareet, ya kaꞌta kidëknee ga teeraa Kafarnawom en ga gohaa Sabulon na Neftalíi. Teeraama en ga yahaa giiyaa Gëlílée. 14Iñaama laakka fodaama doonaa iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa mat. Ya woꞌee an:

15«Ɗú ɓu-Sabulon, ɗú ɓu-Neftalíi;

Gohcii deeƴ ga giiyii bi ga ɓakaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa;

Fu Gëlílée, kúlkii ɓuwii enussii yaawúuꞌ dëkohɗa!

16Heetii dëkee ga ñúusɗa, hotin leeꞌlaat wiyaak,

ɓuwaa dëk ga kúlkaa kiñúusíꞌkaa kikaan enohɗa, leeꞌlaat hayin gaɓa!»

17Waa ennda ɗa, Yéesu aawwa kijangat an:

- Súpítat kipeskiigarúu, ndaga Nguurii ga ɗookɗa deeyin!

Yéesu ɓayya tëelíbée ɓinikiis

(Marka 1: 16-20; Lúkkaa 5: 1-11)

18Yéesu enee na kitíidisuk ga seereenaa giiyaa Gëlílée. Ya hotta ɓoꞌ ɓanak ɓaa bokoh. Enee Simoŋ yaa teeku Peeꞌɗa na Andari këmëeŋkíci. Ɓa ɓaa wees mbaal ga giiyaa Gëlílée. Ɓa enee ɓimbaaloh jën. 19Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Taabukattoo, mi hayyúu kitum ɓimbaaloh ɓoꞌ! 20Ga saasi ɓa foñnja mbaalcaagaɓa, ɓaa taabukki. 21Ga waa Yéesu kaꞌta bi ga fíkíi, ya hotta ɓoꞌ ɓanak ɓiliis ɓaa bokoh. Enee towutaa Sebedee: Saak na këmëeŋkíci Saŋ. Ɓa enee ga ɗuuƴ gaal-loocaa na Sebedee paamɓa, ɓaa hëwíraat mbaalcaagaɓa. 22Yéesu ɓayyaɓa; ga saasi, ɓa foñnja paamɓa na gaal-loocaa, ɓaa taabukki.

Yéesu yaa jëgíroh ee ya wëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa

23Yéesu yaa wíil gohaa Gëlílée ɓéeɓwa, yaa jëgíroh ga jaangu-yaawúuꞌcaa, yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa ga ɗookɗa, ee ya yaa wëkíꞌ ɗúukoolcaa ɓuwaa ɓéeɓca na ɓéeɓ iñcaa mesik ɓuwaaɗa. 24Teekaagari síwwa ga ɓéeɓ kúlkaa Síríi. Ya yaa komu ɓéeɓ ɓuwaa ɗúukool, ee ɗúukoolcaagaɓa na mesiklaatcaagaɓa bokkii. Ennda ɓuwaa raɓ abee na ɓaa laakee cikeen-keen, na lafañcaa, ya yaa wëkíꞌɓa. 25Mbooloo wiyaak waa taabukki: ɓuwaa meyohee gohaa Gëlílée na gohaa Teerucaa Cidaaŋkaahcaa, na teeraa Yéerúsaleem, na gohaa Yúudée, na gohaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index