Search form

Mëccëe 7

Yéesu woꞌꞌa an ken hanat kiꞌattiꞌ mooroomci

(Lúkkaa 6: 37-38,41-42)

1- Kaa attiꞌat ken, en ɗanaa Kooh attiꞌoorúu. 2En kiꞌenaa, Kooh attiꞌanndúu fodaa ɗú attiꞌi ɓimooroommbúuɗa. Ee nataa ɗú natoh ɓuwiiɗa, wërí ɗú natohohsan. 3Iñii tah ya fu malaki ɓolaa en ga kuhaskaa mooroomfu, ee fu mínoo sah kimalaksukoh dúuñii ga kuhaskiigaraaɗa. 4Fu yii fu ɓay dúuñ ga kuhaskiigaraaɗa, fu mín na kiwoꞌ mooroomfu an: «Íisa mi nísíꞌtaa ɓolii en ga kuhaskiigaraaɗa»? 5Fu yii fu jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa, ɗewaa kinís dúuñii ga kuhaskiigaraaɗa, en ɗanaa fu hay kihot dijófíꞌ bi fu mín kinís ɓolaa ga kuhaskaa mooroomfuɗa.

6Kaa jafɗat baaycaa iñaa setin ga fíkíi Kooh enndiikanaa ɓa mínin kimëeñsuk ga ɗookkúu ɗowussúu. Ee ɓan kaa weesat siimii-pemiciigarúu ga fíkíi mbaamcii, enndiikanaa, ɓa ƴahca kitogisoh doŋ.

Kíimat, heelat, fëekírat, Kooh hayyúu kitaas

(Lúkkaa 11: 5-13)

7- Kíimat, Kooh hayyúu kiꞌon. Heelat, ɗú hay kihot. Fëekírat, ɗú hay kilëgísɗu. 8En kiꞌenaa, ɓaa kíim ɓéeɓ, onu; ɓaa heel ɓéeɓ, hot; ee ɓaa fëekíꞌ ɓéeɓ, hay kilëgísɗu. 9Ɓii yiida garúu eran kowukaagari atoh binaa ka kíimmbi mbúurúnaa? 10Wala ya eꞌka goŋ binaa ka kíimmbi jënaa? 11Kon dii ɗú hín kibonɗa, en lak ɗú ɓërí mín kiꞌon towutaagarúu enaama cijófíraa, wëñaa ga Paammbúu yii ga ɗookɗa. Ɓuwaa kíimmbi enaama cijófíꞌɗa, ya onooɓacane?

12Kon ɓéeɓ iñaa ɗú waaꞌ ɓimooroommbúu tumiꞌtúunaa, ɗú ɓan tumɗatɓari. Waasii Móyíis na iñcaa sëldíiga-Koohcaa woꞌɗa, nakohu iñaama.

Halcaa kanakcaa

(Lúkkaa 13: 24)

13- Aasohat halaa wiƴínwaa. En kiꞌenaa, halaa ëewdoh ɓoꞌ ga kisaŋkuꞌɗa agin, ee waasaa aaw gaɗa newin kitaaboh+ . Yewinin ɓuwaa taam ga waasaama. 14Wayee halaa ëewdoh ɓoꞌ ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa hatin, ee waasaa aaw gaɗa newoo kitaaboh. Yewinndii ɓuwaa mínwa kihot.

Kedik ínohsohsi ga towutaa ka límɗa

(Lúkkaa 6: 43-44)

15- Watukat haffúu ga ɓuwii tík hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak sabohɗa. Ɓa hay garúunaa, ɓa teewoh kiɗooy en fan baal, ee lak ga ɗuuƴ keeñcaagaɓa, ɓa iñcaa ɓigumuu ɓisóotíꞌ. 16Ɗú ínohsohanɓa ga tumeencaagaɓa. Ɓoꞌ mínan na kiɓeen kowu reseŋ ga pëegíi-ñaawaaɓ wala kowu een ga kaꞌkaꞌ? 17Kedik kijófíꞌkaa en ɓéeɓ lími towu timóríꞌ, wayee kedikkaa ɗúukoolin lími towutaa moroo. 18Kedikkaa jofin mínoo kilím towutaa moroo, ee kedikkaa ɗúukoolin mínoo kilím towu timóríꞌ. 19Kedikkaa límmbii towu tijófíꞌ ɓéeɓ, hay kigúru, jafu ga kiwii. 20Kon fodaama, ɓuwaa tík hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak sabohɗa, ɗú ínohsohanɓa ga tumeencaagaɓa.

Ɓuwaa en tëelíbée kayoh-kayohɗa

21- Enndii an ɓéeɓ ɓuwii ɓayiroo «*Haꞌmudii, Haꞌmudiiɗa» ɓërí aasan ga Nguuraa Kooh ga ɗookɗa; ɓii tumi iñii Paammboo yii ga ɗook waaꞌɗa ɓërí ƴah kiꞌaas. 22Besaa Kooh ƴah kiꞌattiꞌoh ɓuwii leꞌ bëríinaa, hay kiyewin ɓuwaa woꞌanndoo an: «Haꞌmudii, Haꞌmudii, man ɗí yéegalohee woꞌeenaa Kooh ga teekiigaraa. Ɗí kaalla raɓcaa abee ɓuwaaɗa ga teekiigaraa. Ɗí tummba kíntaan ciyewin ga teekiigaraa!»

23Wayee mi hayɓa kilof an:

- Mi mosoorúu kiꞌínoh, úsaayattoo, ɗú ɓii ɗú meerin kitum iñaa joffiiɗa.

Kaancaa kanakcaa

24- Kon ɓéeɓ ɓaa keloh woꞌeenii mi meyoh kiwoꞌɗa, ee ya taabukiwa ga tumeencaagarinaa, hay kimëdírohu na ɓoꞌ yiñëeñíꞌ yaa tawah kaanci ga atoh. 25Toɓ wiyewin keennda bi ɓaalcaa líiffa. Wambalaa na uurisaa tapukka ga kaanfaama, fa ɓúꞌtii ndaga fa yípsee ga atoh. 26Wayee ɓéeɓ ɓaa keloh woꞌeenii mi meyoh kiwoꞌɗa, ee ya taabukkiiwa ga tumeencaagarinaa, hay kimëdírohu na ɓoꞌ yiñëkíꞌ-hel yaa tawah kaanci ga ɗook koleñ. 27Toɓ wiyewin keennda bi ɓaalcaa líiffa, wambalaa na uurisaa tapukka ga kaanfaama, fa ɓúꞌta, ɓéeɓfa tassa tasar.

28Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ iñcaama, ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga jëgírohaagari. 29En kiꞌenaa, ya madéeríi na jëgíroh-waascaa. Ndaga ya en kijëgírohaa, ya yërëmoo woꞌeenci.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index