Search form

Mëccëe 8

Yéesu wëkíꞌta ɓaa ɓay ɗúukool-gaana

(Marka 1: 40-45; Lúkkaa 5: 12-16)

1Daa Yéesu yoosukee jaŋjagaa, mbooloo wiyaak taabukkari. 2Laakka ɓaa ɓay ɗúukool-gaana, ya deeƴca gari, ƴíꞌꞌa ga fíkíici, woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, fu waaꞌkanaa, fu míninndoo kiwëkíꞌ+ .

3Yéesu lëríssa yahaagari, leꞌꞌa ga ɓaa, woꞌꞌari an:

- Mi waarinka, waka! Ga saasi, ɓaa wakka ga ɗúukool-gaanaa. 4Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌari an:

- Abukaa ga kiwoꞌ ɓoꞌ iñii mi tumiꞌtaaɗa, wayee kara, fu teewohnee haffu ga sarahohaa, ee fu tum sarahaa Móyíis nakoh ga kisetkiigaraaɗa. En ɗanaa, iñaama hay kiteeɓ ɓéeɓ an fu setin+ .

Yéesu wëkíꞌta súrgaa soldaaraa yiyaakyaa

(Lúkkaa 7: 1-10)

5Lak Yéesu yaa aas teeraa Kafarnawom, soldaaꞌ, yaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñ, deeƴca gari, kíimmbari 6an:

- Kiyaakii, súrgaagoo ɗúukoolin bi mínoo kikoluk, yaa faanukka ga kaan ee sodin lool.

7Yéesu woꞌꞌari an:

- Mi hay kikaꞌ, mi wëkíꞌti.

8Ɓaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Haꞌmudii, joobinndoo fu aas Kaanndoo, wayee woꞌaa woꞌeen wíinoo rek, súrgaagoo wak. 9Mi ga kihaffoo, mi laakin ɓuwaa hanohhoo ɗook, ee mi laakin soldaaꞌcaa hanohussoo kakay. Binaa mi woꞌ yii an karanaa, ya kaꞌ; mi woꞌ yíinoo an hayanaa, ya hay; ee binaa mi woꞌ súrgaagoo an tumaa iñii yiinaa, ya tummbi.

10Daa Yéesu kelohee woꞌeencaama, ya waaruꞌꞌa ga soldaaraa yiyaakyaa. Ya woꞌꞌa ɓuwaa taabukeeriɗa an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ga ɓu-Isarayeel, mi mossii kihot ken ɓaa laak ngëmaa hín na wii garoo. 11Ee mi woꞌꞌúu an ɓoꞌ ɓiyewin hay kimeyohu meyaaꞌ-noh na aasaaꞌ-noh, ɓa bok kanu na Abaraham, Ísaak na Yakoop ga Nguurii yii ga ɗookɗa. 12Wayee ɓuwaa jomee kiꞌaas ga Nguurii yii ga ɗookɗa hay kijafu ga fooh ga ñúusaa, daa kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah kilaakɗa.

13Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa soldaaraa yiyaakyaa an:

- Tíida fu ƴee kaanfu, ka laakohat fodum fu gëmkaɗa. Ga wahtaama siiƴ, súrgaa soldaaraa wakka peleŋ.

Yéesu wëkíꞌta payam Simoŋ na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis

(Marka 1: 29-34; Lúkkaa 4: 38-41)

14Waa ennda ɗa, Yéesu kaꞌta kaan Peeꞌ, ya laak payam Peeꞌ yiɓeti yii ga ɗook fayaaŋ, ɗúukoolin ee faanfaa tamin jír. 15Yéesu ammbari ga yah, tamohlaataa faanfaa dalla kiƴím, lëehíꞌta ya kolukka, ya aawwa kitoputuꞌ Yéesu.

16Ga noh-soosaa, Yéesu haydohɗussa ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓaa raɓ am. Ya kaalla raɓcaa na doolaa woꞌeenaagari ee ya wëkíꞌta ɗúukoolíꞌcaa ɓéeɓɓa. 17Fodaama, iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an: «Ya ɓewin ga hafci coonuciigaruu, ya koorukin ɗúukoolciigaruu.»

Ɓuwaa waaꞌ kitaabuk Yéesuɗa

(Lúkkaa 9: 57-62)

18Daa Yéesu hotee mbooloomaa wíilinndi, ya ebilla tëelíbéecaagari an:

- Ɗu paafat ɓakii giiyii hanoh gaaɗa.

19Laakka jëgíroh-waasaa deeƴ gari, woꞌꞌari an:

- Jëgírohii, daa fu ƴah tóoh, mi hayyaa kitaabuk.

20Yéesu woꞌꞌari an:

- Tílcii laakuunun ɗúl ee selcii ga asamaanɗa laakuunun taal, wayee Kowukii ɓii laakoo daa ka leeman hafiigari.

21Ɓoꞌ yiliis ga tëelíbéecaagari woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, onaaroo paaƴ mi kaꞌ kiꞌacnee paammboo.

22Wayee Yéesu woꞌꞌari an:

- Taabukaaroo, fu íis ɓuwaa kaaninɗa ɓa ac ɓuwaagaɓa kaanɗa.

Yéesu tuukiꞌta uuris wiyaak

(Marka 4: 34-41; Lúkkaa 8: 22-25)

23Lëehíꞌta Yéesu aassa ga gaal-loocaa, tëelíbéecaagari taabussa nari. 24Uuris wiyaak dalla kiyíp ga giiyaa bi dúuscaa caa ƴah kiꞌúul gaal-loocaa. Wiima lak Yéesu yii neeh. 25Tëelíbéecaa hayussa gari, yúudussari na tifiip an:

- Haꞌmudii, somaaríi, kikaankii kii hayyuu!

26Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tahhúu ya kiniik hínɗa? Ɗú daal ngëmiigarúu yëgíssii!

Waa ennda ɗa, ya kolukka, gëtta uurisaa na giiyaa, tóoh ennda selew. 27Ɓa jaahliꞌꞌa lool, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Moo ɓii yii yërí en ɓa bi uurisii sah na giiyii tumsi ga iñaa ya nakohɗa?+

Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓanak ɓaa raɓ am

(Marka 5: 1-20; Lúkkaa 8: 26-39)

28Ga waa Yéesu leꞌꞌa ɓakaa giiyaa Gëlílée hanoh gaa, ga kúlkaa Gadaraaɗa, ɓoꞌ ɓanak ɓaa raɓ am, meyohussa ga loycaa+ , gúꞌɗukohussari. Ɓuwaama namee kisoot hen bi ken kaañéeríi kikooroh waasaa waama. 29Ɓa aawwa kifiip an:

- Fu naríi ya, fu Kowukii Kooh! Kitummbíi iñaa meskin haydohhaa dii ee wahtii leꞌꞌii duume?

30Wiima lak ga disam diꞌúsaayíꞌ laakin yop-mbaam-parki wiyaak waa en na kiníiru daama. 31Raɓcaa am ɓuwaaɗa kíimussa Yéesu an:

- En an fu ƴahhíi kikaal ɗí meyoh ga ɓuwii ɓiinaa, ekaaríi ga yop-mbaamaa wúunee!

32Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Tíidat ɗú aas gaɓa!

Raɓcaa meyohussa ga ɓuwaa, aasussa ga mbaamcaa. Ga saasi ɓéeɓ yopaa írkísukohha ɗook jaŋjagaa, wa keennda ga giiyaa, wa muuꞌta.

33Ɓuwaa níiꞌsee yopaaɗa núpussa, aasussa teeraa, ɓa ɓéestíꞌta tóoh iñaa laakɗa, na iñaa dal ɓuwaa ɓanakɓaa raɓcaa abeeɗa.

34Waa ennda ɗa, ɓéeɓ ɓu-teeraa meyussa kigúꞌɗukohnee Yéesu. Daa ɓa hoteeri, ɓa kíimmbari ya meƴ gohaagaɓa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index