Search form

Mëccëe 9

Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin

(Marka 2: 1-12; Lúkkaa 5: 17-26)

1Waa ennda ɗa, Yéesu aassa gaal-loocaa, ya húusissa giiyaa Gëlílée, ya ɓoyukka teeraa ya dëkohɗa. 2Daama ya haydohɗussa ɓaa lafañin ee faanuk ga ɗook gatan. Daa Yéesu hotee ngëmaagaɓa waama, ya woꞌꞌa lafañaa an:

- Ƴaal, helfu dalat, baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaa.

3Jëgíroh-waascaa ɓaa woꞌ ga ɗuuƴɓa an:

- Ɓii yii ɓasin Kooh!

4Wayee Yéesu ínohha iñaa en ga helcaagaɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tah ya ɗú laak halaatcum cibóníꞌcuma ga helciigarúu? 5Kon iñii yiida wëñ kiyooɓ kiwoꞌ lafañii? Kiwoꞌꞌi an «Baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaanoo», kiwoꞌꞌi an «Kolka fu tíin»? 6Wayee bi ɗú ínoh an ga ëldúna Kowukii ɓii onuunun kibayal baakaaraa, malkat:

Ya woꞌꞌa lafañaa an:

- Kolka, ɓewaa gataniigaraa, fu ƴee kaanfu!

7Ɓaa kolukka, yaa ƴah kaanci.

8Daa ɓuwaa hotee iñaama, ɓa dalla kitíit, ɓa ɓaa ndam Koohyii on ɓoꞌ-súusúus kimín kitum iñaa hínɗa kiyakɗa.

Yéesu ɓayya Mëccëe

(Mëccëe 2: 13-17; Lúkkaa 5: 27-32)

9Yéesu meƴca, yaa ƴah. Ya hotta ɓaa teeku Mëccëe, yugin ga daa ɓuwaa fayohi juutiɗa. Yéesu woꞌꞌari an:

- Taabukaaroo!

Mëccëe kolukka yaa taabuk Yéesu. 10Laakka bes, Yéesu yuŋnga kiñam ga kaan Mëccëe. Juuti ɓiyewin na ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓibóníꞌ, hayussa, bokussa na Yéesu kanu, ya na tëelíbéecaagari. 11Fërísiyeeŋcaa hotussa iñaama, woꞌussa tëelíbéecaa Yéesu an:

- Iñii tah ya jëgírohiirúu bok kiñam na juuticii na ɓuwii ɓibóníꞌɓii ɓii? 12Wayee Yéesu kelohhaɓa, loffaɓa an:

- Ɓuwii dara gaa naɓaɗa enndii ɓa laak sooli ga payoh, wayee ɓuwii ɗúukoolɗa ɓërí laak sooli ga. 13Karat, ɗú heel kiꞌínoh iñaa woꞌeenii wii waaꞌ kiwoꞌɗa: «yërmaandi wëñnjoo kineɓloh kisarahoh júuꞌ»+ , ndaga mi hayyii ëldúna kiɓay ɓuwii tík hafɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌɗa, wayee mi hay kiɓay haꞌ-baakaaꞌcii.

Yéesu woꞌꞌa ga loo kiꞌooꞌ

(Marka 2: 18-22; Lúkkaa 5: 33-39)

14Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa Saŋ hayussa ga Yéesu, ɓa meekissari an:

- Iñii tah ya ɗí na Fërísiyeeŋcii ɗí oori ee tëelíbéeciigaraa ooꞌsoo?

15Yéesu loffaɓa an:

- Ɓedohcaa haꞌ-kílookkaa, mínan na kiꞌen keeñɓa newoo ee lak haꞌ-kílookkaa yaa naɓa? Wayee bes waa hay, waa haꞌ-kílookkaa hay kiɓewohu ga leelooɓa; leꞌ bëríinaa, tëelíbéeciigoo hay kidalu kiꞌooꞌ. 16Ken daafoo píis wiꞌas ga líil-kúltí, ndaga píisaa wiꞌaswaa hay kiɓaydoh yen ga líil-kúltaa, wa tum ɗaraa wëñ kiyak. 17Ee ken tumoo biiñ+ wiꞌas ga mbúus-oncaa maañin. Enndiikanaa biiñaa lúudaa, mbúuscaa pook, biiñaa aamuk, mbúuscaa yasukoh. Biiñ wiꞌas kay tumsi ga mbúus-on ciꞌas, en ɗanaa ca ɓéeɓca ca mín kimaañ.

Kowu ɓaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa na Ɓetifaa leꞌee ga Yéesuɗa.

(Marka 5: 21-43; Lúkkaa 8: 40-56)

18Lak Yéesu yaa lís kiwoꞌ fodaama, ɓoꞌ yaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa hayya, ƴíꞌꞌa ga fíkíici, woꞌꞌari an:

- Kowuroo kiɓeti han kikaan diima-diima, wayee hay fu tíkki yahciigaraa ee ka hay kipesis.

19Yéesu kolukka, yaa ƴah na ɓaa, ya taammba na tëelíbéecaagari.

20Laakka ɓetifaa daanee kimeƴdoh ñíf rek iñaa leꞌin tíkíis tidaaŋkaah na tanak; fa koorohha fenoo, leꞌꞌa ga pawaa kúltífaa Yéesu, 21ndaga fa woꞌee ga helci an: «Binaa mi leꞌ rek ga kúltífaagarinaa, mi hay kiwak.» 22Yéesu heelukka, hottari, woꞌꞌari an:

- Jowu, helfu dalat, ndaga ngëmumgaraa wëkɗinndaa. Ga wahtaama siiꞌ ɓetifaa wakka.

23Yéesu leꞌꞌa kaan ɓaa yaama kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, ya hotta mbiiwohcaa+ , ee lak coowaa ɓan ɗúukin pút ga mbooloomaa, ya woꞌꞌaɓa an:

24- Meyat fooh! Kuꞌoomaa-jowukii kaanndii, ja en na kineeh rek. Daama, ɓuwaa ɓaa ciiɓsukki. 25Ɓuwaa meƴdohussa fooh, lëehíꞌta Yéesu aassa túuyaa. Ya ammba yahaa kuꞌoomaa-jowukaa, ja kolukka.

26Iñaa hew yaama síwwa ga ɗuuƴ gohaama ɓéeɓwa.

Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ɓanak

27Yéesu meyohha daama, ya yaa ƴah. Laakka búumíꞌ ɓanak ɓaa taabukki ee ɓa ɓaa fiip an:

- Kucaasamunkii Dëwít, yërëmaaríi!

28Ga waa Yéesu leꞌꞌa kaanfaa, búumíꞌcaa hayussa gari, ya meekissaɓa an:

- Ɗú gëmin an mi mínin kitum iñii ɗú kíimmbooɗane?

Ɓa taassa an:

- Ee, Haꞌmudii, fu míninka.

29Yéesu dalla kileꞌ ga tuhastaagaɓa, woꞌꞌa an:

- Iñii ɗú kíimɗa laakat fodii ɗú gëmkaɗa.

30Tuhastaagaɓa dalla kilëgísuk, ɓa ɓaa hot. Lëehíꞌta Yéesu gëttaɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Watukat! Ken hanatka kiyéeŋ!

31Wayee daa ɓuwaa meyee, ɓa síwiꞌta teekaa Yéesu ga gohaama ɓéeɓwa.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa luuɓ hen

(Lúkkaa 11: 14-15)

32Ga wahtaa búumíꞌcaama meyu kiƴahɗa, Yéesu haydohɗussa ɓaa raɓ am, luuɓlukohhari. 33Yéesu kaalla rawaa, luuwaa aawwa kiwoꞌ. Ɓuwaa waaruꞌꞌa ga lool, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Iñaa man na yii, ken mosoori kihot ga Isarayeel.

34Wayee Fërísiyeeŋcaa ɓa woꞌee an:

- Buurii raɓcii, yërí onndi dooli kikaal raɓcii ga ɓuwii.

Yéesu laakka yërmaandi ga mbooloomaa

(Marka 6: 6,34; Lúkkaa 10: 2)

35Yéesu yaa wíil ɓéeɓ teerucaa na dëk-kawcaa, ya yaa jëgíroh ga jaangu-yaawúuꞌcaa, ya yaa jangat ga loo Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa Koohɗa. Ya yaa wëkíꞌ ɗúukoolcaa ɓuwaa ɓéeɓca na ɓéeɓ iñcaa mesik ɓuwaaɗa.

36Daa Yéesu hotee mbooloomaa enin nërëm ndaga coonu en fan baalcaa laaksoo níiroh, ya laakka yërmaandi wiyaak gaɓa. 37Ya dalla kiwoꞌ tëelíbéecaagari an:

- Píikii yewinin ee píikohcii caakussii. 38Kon kíimat haꞌ-píikii ya ɓaat kiwosoh ɓilëgëyoh ga píikiigari.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index