Search form

Room 1

Këñɗoh

1Mi Pool, mi súrga Yéesu Kiristaa, mi yërí bínndúu këyítfii fii ɗú ɓu-Room. Kooh yërí ɓayyoo kiꞌen apotaaꞌci, mi faanɗussari haŋ kiyéegalohnee Hewhewii winéwíꞌwii. 2Hewhewii winéwíꞌ wiima nak, Kooh dígoheerawa kumëeñíꞌ ga Këyítfaa ee koorohee ga túuwtaa sëldíigacaagari. 3-4Wa woꞌ loo Kowukiigari, Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu. Ga kiɓoꞌ-súusúuskaagari, ya límukoh ga níilaa buuꞌ Dëwít, ee ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa, Kooh ga doolaagari teewohha an ya Kowuci ga waa ya mílísɗu ga ɓuwaa kaaninɗa. 5Kooroh gari nak, Kooh onndaroo kiꞌen apotaaꞌ, doonaa ga teekii Kiristaanii mi nook heetcii ga ëldúnaɗa tóohca, ca gëm gari, ca taabuk iñaa nakohu kitumɗa. 6Dú ɓu-Room, ɗú bok ga, ndaga Kooh ɓayinndúu kibok na Yéesu Kiristaa. 7Kon mi bínndúu këyítfii fii ɗú ɓéeɓpúu. Ínohat an ɗú neɓlohin Kooh ee ya ɓayinndúu ɗú en ɓuuci. Kooh, Paamudiigaruu na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii barkeelattúu ee ɓa onndúu jam.

Pool waaꞌ kikaꞌ Room kiwaaknee kerceencaa en daamaɗa

8Kon bi mi dalaa, mi ɗewan kigërëm Koohyiigoo garúu ɓéeɓpúu paaƴ, ee kooroh ga Yéesu Kiristaa ndaga síwin daa en ɓéeɓ ga ëldúna an ɗú gëmin gari. 9Kooh ínohin an mi woꞌ kayoh, ya yii mi jaamuki ga keeñnjoo ga kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌ wii woꞌ ga loo Kowukiigariɗa. Ya ínohin an wahtaa en tóoh helloo kaꞌ garúu. 10Ee mi dëk ga kikíimmbi ya onndoo hal en neɓpinaa, mi mínndúu kihay kiwaaknee. 11En kiꞌenaa, mi waarin garúu kihay lool bi mi leꞌdoh garúu barkicii Helii yiselaꞌíꞌyii onohiɗa, en ɗanaa ngëmiigarúu wëñ kiyëgís. 12Mi waaꞌ kiwoꞌ sah man, ɗu ɓéeɓpuu, ɗu daasoh ga ngëmii ɗu bok kilaakɗa.

13Mbokciigoo, ínohat an bes ciyewin mi abinndúu kihay kiwaaknee, wayee bi wati mi laakkii hal. Mi waarin nak kihay kilëgëy ga ɗuuƴcúu, bi jeriñ meƴ ga, fodaa daa mi tum ga ɗuuƴ ɓuwaa ga dëkcaa cíinooɗa.

14Kooh sasinndoo kilëgëy, kon mi jomin kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii ga ɓéeɓ ɓuwii. Mi haywa kiyéegalohnee ga ɓuwaa helcaa yúudukin ga ëldúnaɗa, bi ga ɓaa helcaa yúudukkiiɗa. Mi haywa kiyéegalohnee ga ɓuwaa jaginɗa na ɓuwaa jagussiiɗa. 15Iñaama tah mi waarin lool kihay kiyéegalohwa garúu ɓan, ɗú ɓii ɗú en ga Roomɗa.

Doolaa laak ga ɗuuƴ Hewhewii winéwíꞌwiiɗa

16En kiꞌenaa, mi safarin ga kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii. Doolii Kooh wërí en ga ɗuuƴwa, wa músali ɓéeɓ ɓuwii gëm ga Yéesu Kiristaaɗa, ennda yaawúuꞌcii ga iñaa ɗeɓɗa, tíkka ga ɓii enndii yaawúuꞌɗa.

17Hewhewii winéwíꞌwii wiima teewoh daa Kooh tíki ɓiɓoꞌ, ɓaa gëm kesi ga Yéesu Kiristaa, ɓa en ɓiɓoꞌ ɓijúwí ga fíkíiciɗa. Iñaama waaꞌ kiwoꞌ an waas wiliis laakoo. Ee fodaama, ka bídu ga Këyítfaa an: «Ɓaa gëmaa, Kooh hayyi kiꞌaboh fodii ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíici, ee ya pesan kayoh-kayohɗa.»+

Ɓuwii ɓéeɓɓa tumuunun baakaaꞌ

18En kiꞌenaa, Kooh teewohin bi leerin, aboh ga ɗook an ya aylukin ndaga ɓuwii faaliꞌiiri ee ɓa júɓpii. Ɓa úubin kayohfii na kijúɓpiikiigaɓa. 19Kooh hayɓa kiꞌattiꞌ ndaga waasii ɓa jom kikooroh bi ɓa ínoh Koohɗa leerin ga hafɓa, Kooh teewinɓawa bi leerin lañ. 20En kiꞌenaa, doolii Kooh leehoo taaꞌɗa na dii ya manɗa nam kiꞌen iñcaa hotukoo na kuhas. Wayee ga iñaa ya sakee ëldúna bi wati, fu malak ga iñcii ya sakɗanaa, hel míninndaaca kiteeɓ. Kon nak ɓuwii laakoo lay ga fíkíici. 21Ɓuwii ínohuunun Kooh ee ɓa erussiiri ndam ee ɓa gërëmmbiiri fodaa daa ɓa jommbika kitumiꞌɗa. Iñcii ɓa halaati ëewdohɓa ëgíraaɗa cërí múuyíꞌɓa ee keeñciigaɓa búumin, ɓa enin ga ñúus. 22Ɓa tík hafɓa ɓuwaa ñaañuunun ee ɓa ɓidof kesi. 23Ɓa aawwii kijaamuk Kooh yii laak ndam ee kaanooɗa, ɓa nammba kiꞌaaw kijaamuk nataal ɓoꞌ-súusúus yii kaaninɗa, sel, júuꞌ, na fasukohcii.

24Kërí tah, Kooh foñinɓa ga iñaa neɓɓa, ɓa enukohin ga iñcaa moroo, ɓa ɓii tum ga faanciigaɓa iñcaa apohin kaci. 25Ɓa jafin kayohfii Kooh, ɓa taabuk saboh. Ɓa aawin kijaamuk na kitaabuk iñcii Kooh sakɗa, ɓa foñnja Kooh yii sak tóohɗa. Ya kañsat bi taaꞌ! Aameen.

26Kërí tah Kooh foñohinɓa ga tumeencumgaɓa ciꞌapohíꞌ kacicaa ɓa ɗuucukohɗa. Ɓeticiigaɓa foñuunun ƴaalcii, ɓa faanuki kiƴaal na ɓeti ga díkaantiɓa. 27Ƴaalcii ɓan tumsin fodaama, ɓa faanuki kiɓeti na ƴaal ga díkaantiɓa, ee faanɓa tamoh rek kifaanuk na ɓimooroomɓa. Ƴaal tumi na ƴaal mooroomci iñaa joffii, fodaama ɓa nooki ga ɗookɓa fayaa gën ga kimúuƴkaagaɓa kaamaɗa. 28Waa ɓa tookkii kiꞌínoh Kooh, Kooh foñohinɓa na hel-ŋalaañukohaagaɓa waama ee ɓa dëk ga kitum iñaa tumkoo. 29Keeñɓa líif na kijúɓpii, kibon, kiwaaꞌ kihëpíꞌ na kisoot. Ɓa halaati kiꞌiñaan doŋ, kiꞌap ɓoꞌ, kiñaroh, kiñaañukoh ɓoꞌ, kiꞌóolukoo ken, kiɗooɓ ɓoꞌ, 30kiyah teek ɓoꞌ, kisagoh na Kooh, kiñak kikoruk, kiɓëwíꞌ hafɓa, kindamuk, kimoroo ga nof, kitookoo kikelohiꞌ paamun na eemun. 31Ɓa laakoo hel, ɓa enndii goꞌ, ɓa waaꞌtii ken, ɓa laakoo yërmaandi ga ken. 32Ɓa ínohin dijófíꞌ daa Kooh ƴah kitum ɓuwaa man fodaamaɗa. Ɓuwaa tumi iñcaamaɗa, Kooh hayɓa kiꞌattiꞌ kikaan ee hoonohhii bi wati ɓa dëk ga kitum iñcaa. Ɓaatta ga, ɓa faꞌ na ɓuwaa tumi iñcaamaɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index