Search form

Room 3

Kijúɓ na kiꞌen goꞌ kuu Kooh

1En fodaamanaa, kon kiꞌen yaawúuꞌ ɓaat ya ga ɓoꞌ? Kigúruk laakiꞌ ɓoꞌ ya jeriñ? 2Daa mín kiꞌen tóoh, jeriñaa gaɗa yakin. Ee waa kuliyuk gaɗa, wërí en ga dii woꞌeenii Kooh ɗewee kiwosohu gaɓaɗa. 3En kiꞌenaa, laakin gaɓa, ɓaa enndii goꞌ. Diima nak ya? Kiꞌenndii-goꞌkaagaɓa kaama mín kihoonoh Kooh kiꞌen gore? 4Múk, iñaa ɓoꞌ jom kiꞌamɗa kay, wërí en an Kooh dëk ga kayoh ee ɓoꞌ-súusúus dëk na saboh. Fodaama, ka bídu ga Këyítfaa an:

«Kijúɓkiigaraa hotukan ga woꞌeencii fu meƴdoh kiꞌattiꞌ ɓuwiiɗa,

ee ɓaa fu attiꞌ ɓéeɓ, fu laak kayoh ga ɗookci»+ .

5En an kijúɓpiikiigaruu teewohi an Kooh júwinaa, ɗú woꞌ ya ga iñaama? Ɗú woꞌ an, binaa Kooh íif aylukaagari ga ɗookkuunaa lak ya júɓpii hene? En kiꞌenaa, iñii yii mi woꞌꞌi fodii ɓuwii woꞌikaɗa. 6Múk, iñaama mínukoo. Haa en an Kooh júɓpiinaa ya mínan na kiꞌattiꞌ ɓu-ëldúna? 7Hay kilaak ɓuwaa woꞌ an, «En sabohfiigoo on kayohfii Kooh kiwëñ kisíw na kilaak ndamaa, iñii tah ya mi lísi kitíku tumoh-baakaaꞌ?» 8Ɓíinoo hay kikaꞌ bi ɓa woꞌ an: «Ɗu tumat yibóníꞌ en ɗanaa yijófíꞌ mín ga kimeƴ.» Laakin ɓuwaa pokiꞌtíi kiwoꞌ an ɗí jëgíroh iñaama. Ɓuwaa woꞌ iñaamaɗa, Kooh hayɓa kiꞌattiꞌ ee kooran ga waas.

Ɓoꞌ yijúwíꞌ laakoo

9Kon, ɗu jom ya kiwoꞌ? Ɗu yaawúuꞌcii ɗu ɓërí gën ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ga fíkíi Koohe? Múk! En kiꞌenaa, ɗu teewohin an yaawúuꞌcii na ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa tóoh, ɓéeɓɓa ɓiñaam-baakaaꞌ. 10Iñii yii yërí bídu ga Këyítfaa an:

«Laakoo ɓoꞌ yijúwíꞌ, enndii sah yíinoo

11Laakoo ɓaa laak hel, yíinoo heellii kiꞌínoh Kooh,

12Ɓéeɓɓa foñuunun Waasii Kooh, ɓéeɓɓa sooyuunun.

Laakoo ɓoꞌ yaa tumi yijófíꞌ, enndii sah yíinoo+ .

13Golgolciigaɓa en fan loyaa úbísukin, peremciigaɓa ɓeedukin ga kiɗúk ɓoꞌ, woꞌeencii meyi ga kúuwɓaɗa soot fan daŋaꞌ goŋ.+

14Túuwtiigaɓa líif na coñ na woꞌeen cibóníꞌ doŋ.+

15Kotɓa gaaw ga kiꞌapnee ɓoꞌ rek.

16Daa ɓa kooroh tóoh, ɓuwaa fiipohi. Ɓa soki kofeel.

17Ɓa ínohoo waasaa haydohi jam.+

18Kiniik Kooh paallii fen ga keeñɓa.+ »

19Ɗu ínohin an tóoh iñaa Waasii Móyíis+ woꞌin, woꞌ aaw ga ɓuwii jomwa kitaabukɗa. En ɗanaa ken laakoo iñaa ya woꞌan, ee ken ga ëldúna laakoo lay ga fíkíi Kooh.

20Kërí tah laakanndii ken ɓaa abohsan ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíi Kooh ga kitaabuk Waasii Móyíis. Waasii Móyíis, en kiꞌenaa, on ɓuwii kiꞌínoh rek an ɓa tumin baakaaꞌ.

Kigëm ga Yéesu onoh kijúɓ ga fíkíi Kooh

21Diimaɗa nak, Kooh teewin ɓuwii daa ɓa jom kikooroh bi ɓa abohu ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga fíkíici ee enoo ga Waasii Móyíis. Iñaama, Waasii Móyíis na sëldíiga-Koohcaa teewohseeraka. 22Kooh aboh ɓuwii ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga fíkíici ndaga ga dii ɓa gëm ga Yéesu Kiristaaɗa. Ɓéeɓ ɓuwii gëmɗa ya abohɓaɗa, ndaga ɓuwii ɓéeɓ, ɓa wíinoo ga fíkíici. 23En kiꞌenaa, ɓéeɓ ɓuwii ɓërí tum baakaaꞌ, ee ɓa meƴdohin hafɓa ga ndamaa Kooh. 24Wayee Kooh, ga yërmaandaagari, onndaɓa kiꞌen ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ, ee ya meekissiiɓa dara ga. Ya koorohhaka ga Yéesu Kiristaa, yaa ɓëgísɓa ga baakaaꞌɗa. 25Kooh erohhi fodii sarah júwohiꞌtuu na hafci, ya sétíꞌ na ñífaa ya aamɗa baakaaꞌcii ɓuwii gëminɗa. Sarahaama teewoh an Kooh mos kijúɓ. Ya taabukéeríi ɓuwaa baakaaꞌcaa ɓa tumee kuɗewaaɗa, 26ndaga ya gaawtukéeríi dara ga. Diima nak ya teewohin bi leerin an ya júwin ee ɓaa gëm ga Yéesunaa, ya hayyaa kiꞌaboh ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíici.

27Kon laakin iñaa ɓoꞌ bakukohan ga fíkíi Koohe? Dara! Haa iñii tahkaɗa ya? Iñaa tahkaɗa wërí en an iñaa wëñ kilaak soluɗa enndii iñcii ɗu tumi fodaa waas nakohkaɗa, wayee kigëm ga Yéesu. 28En kiꞌenaa, Ɗu mínin kiwoꞌ an Kooh abinnduu ɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga dii ɗu gëmin ga Yéesuɗa, wayee ya abohhiiruu ɓoꞌ ɓijúwíꞌ ndaga dii ɗu tumin iñaa Waasaa Móyíis nakohɗa. 29Wala book Kooh nam kiꞌen Kooh yuu yaawúuꞌcii doge? Kooh enndii Kooh yuu ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa hene? Ahaŋ kay, Kooh yuu ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ɓan!

30Kooh yíinoo doŋ yërí laak, ee ya yërí abohi yaawúuꞌcii ɓiɓoꞌ ɓijúwí ga fíkíici ndaga ngëmaa ɓa ɓayɗa, ee ya aboh ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga fíkíici ndaga ngëmaa ɓa ɓayɗa ɓan. 31Ngëmii ɗu laak ga Yéesuɗa nëewís Waasii Móyíis hene? Múk, hanaa kay ɗu namwa kiyëgísíꞌ ga iñaa wa enɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index