Search form

Room 5

Yéesu onin ɓoꞌ kijúwoh na Kooh

1Kon nak Kooh abohinnduu ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ, ndaga ngëmii ɗu laakɗa. Diimaɗa, ɗu laakin nari jam ee kooroh ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu. 2Yërí onnduu kilaas ga yërmaandii Kooh ɗu enoh wati, ee kooroh ga ngëmii ɗu laakɗa+ . Yërmaandaa waama ɗu aasin ga ee keeñnjuu soosin ga ndaga ɗu yaakaarin kibok ga ndamaa Kooh. 3Eemmbii ga iñaama doŋ: luu ɗu enee ga coonu, keeñnjuu soosin ndaga ɗu ínohin an coonu fërí tíwi kilaak keeñ ga ɓoꞌ. 4Kilaak keeñ kërí oni ɓoꞌ kimín kiyëgís ngëm ga fíkíi coonu. Kiyëgís ngëm ga fíkíi coonu kërí ɓaati yaakaaꞌ. 5Ee yaakaaraagaruu waama tasoo múk, ndaga kiwaaꞌkaa Kooh tum ga keeñciigaruu, koorohha ga Helii yiselaꞌíꞌyii, ya onnduuɗa. 6En kiꞌenaa, kuɗewaa, ga wii ɗu míniꞌtii haffuu daraɗa, Kiristaanii hayya ga wahtaa Kooh waaroheekaɗa, kaaniꞌtaruu, ɗu ɓii ɗu faaliꞌꞌiiriɗa. 7En kiꞌenaa, wóoꞌtii an ɓoꞌ tookin kiꞌeroh kumuunkaagari ndaga mooroomci yiliis, luu enee an ya ɓoꞌ yijúwíꞌ. Heƴna, enee an ɓaa jofin díiraa mínin kitah ɓoꞌ waaꞌ kiꞌeroh kumuunci. 8Kooh nak teewohin an ya waarinnduu fodii dii: Kiristaanii erohin kumuunci ndaga haffuu, ee wiima lak ɗu lís ɓitumoh-baakaaꞌ. 9Waa Kiristaanii yërí aam ñífaagari fodii sarah ee fodaama Kooh abohinnduu ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga fíkíici, wëñaa ga aylukaa Kooh hayanɗa, Kiristaanii músalooruu gawa moose? 10Ee ga wii ɗu en ɓuwaa sagoh na Koohɗa, Kooh júwohiꞌtaruu na hafci, koorohha ga kikaankaa Kowukaagari. Wëñaa ga, waa ɗu júwohin nari diimaɗa, kipeskaa Kowukaagari onooruu kimúce? Ahaŋ kay. 11Ee ɓaatta ga iñaama, ɗu mínin kimaꞌkoh Kooh kooroh ga Yéesu, Haꞌmudiigaruu, ndaga ya yërí onnduu kijúwoh diima na Kooh.

Aadama mëdírohu na Yéesu

12Ɓoꞌ yíinoo doŋ yërí haydoh baakaaꞌ ga ëldúna ee Aadama yërí. Baakaaꞌ nak wërí haydoh kikaan. Fodaama kikaan tíkukka ga ɓaa en ɓéeɓ, ndaga ɓéeɓ ɓuwii tumin baakaaꞌ. 13En kiꞌenaa, baakaaꞌ enee ga ëldúna, lakanaa Kooh yóoskíꞌtii Waasii Móyíis duum. Ga jamaanaa Móyíis, Kooh abohéeríi ɓuwaa baakaaꞌcaagaɓa. 14Moona déy iñaa aboh ga jamaanaa Aadama bi ga jamaanaa Móyíis, kikaan tíkukee ga ɗook ɓéeɓ, bi ga sah ɓuwaa baakaarussii fodaa Aadama yaa sagee kitum iñaa Kooh nakoheeɗa.

Aadama nak enee lëdíꞌ ga ɓaa jomee kihayɗa, 15wayee yërmaandaa Kooh onnduuɗa wóotírohin na baakaaraa Aadama tumɗa. En an baakaaraa ɓaa yaama, ya doŋ ya tumɗa tahin ɓoꞌ ɓiyewin kikaanaa, wëñaa ga yërmaandaa Kooh, na iñaa ya onoh ee meekisohhii dara ga, koorohha ga ɓoꞌ yíinoo doŋ, ennda Yéesu Kiristaaɗa, leꞌanndii bi dooy ga ɓiɓoꞌ ɓiyewine? 16Iñii Kooh onohɗa wóotírohin na iñcii límuk ga baakaaraa waama ɓoꞌ yíinoo doŋ tumɗa. En kiꞌenaa, baakaaraa wíinoo waama Aadama tumɗa, attiꞌaa límuk gaɗa lëgíssa kisaŋkuꞌ ga ɓéeɓ. Wayee hídaa ga dii baakaaꞌcii ɓuwii hín kiyewinɗa tóoh, Kooh, ga yërmaandaagari, onohin kijúɓ ga fíkíici. 17En kiꞌenaa, ga baakaaraa ɓoꞌ yíinoo doŋ tumɗa, kikaan laakin dooli ga ɓuwii ndaga iñaa ya tum yaama. Wayee ga Yéesu Kiristaa doŋ, ɓuwii laakin yewin ga Kooh: ya teeɓɓa yërmaandi widóoyíꞌ, ya onɓa kijúɓ ga fíkíici. Ga Yéesu kon, ɓa pesan ee ɓa ƴah ɓibuuꞌ nari. 18Fodaama, ga baakaaraa ɓoꞌ yíinoo doŋ tum, kikaan tíkukka ɓéeɓ ɓuwiiɗa, fodaama ɓan, enaama yíinoo yijúwíꞌ yërí ɓoꞌ tum, ya ɓëgíssa ɓuwii ga kikaankaa ɓageeɓaɗa, ya onndaɓa kipes. 19Fodaama daa Aadama rek saŋɗee Kooh bi tahin ɓéeɓ enuunun ɓitumoh-baakaaꞌɗa, fodaama Yéesu Kiristaa kelohɗin Kooh bi tahin Kooh hay kiꞌaboh ɓoꞌ ɓiyewin ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ. 20Waasaa Móyíis hayya, en ɗanaa, baakaaꞌ mín kiyewin, ee daa baakaaꞌ yewinoh tóoh, yërmaandaa Kooh wëñ ɗa kihoom ɓan. 21Ee fodaa daa baakaaꞌ haydohee kikaan, ka tíkukka ga ɗook ɓuwiiɗa, fodaama yërmaandaa Kooh hay kitíkuk ga ɓéeɓ ɓuwii onɓa kijúɓ ga fíkíici, ee fodaama ɗu laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa, kooroh ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index