Search form

Mak int

Mak Peri Tutawe

One towe eite meni ta, iyape Jon Mak, leseye. Le Jisas lo meni disaipel pefine a'i ta'ama. Le omo Jerusalem sahe iroteye. Serai le Jisas lo peri, sosu etiri werese Jisas omo Jerusalem sahe iroteye ape, siyeteye. Nowe me'iye su le Pita, sosu Pol au pati ta'aneteye. Le Rom lo lu taune ma'e au leseye. Le lowe ma'e te'eye. Meni ape Jisas, le Owane Sitewi lo meni eime ne. Le meni kairefi pefine a'i ne. Lu taune u tahe se, le lowe au ta'ane fara'uweteye. Lu taune sepei luwaru a'i iroteye ape, le sepei luwaru a'i lowe lo au ta'ane sasariteye. Sosu fiyaru, sa'i ei erasi a'i ne, lowe peri lo wanu umasiteye. Jisas ne, le meni ape hi awei ma'e itorai ape ne.

Owane Sitewi lo Peri Te'e Naneiyei He'i

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index