Search form

I DIKRONIKE 1

Mangolo a masika, 1 — 9.

Bapatriareka ba leshome ho tloha ho Adama ho tlisa ho Nowe. — Bara ba Nowe le ditloholo tsa bona.

1Adama, Setha, Enose, 2Kenane, Mahalaleele, Jerede, 3Henoke, Methusela, Lemeke, 4Nowe, Sema, Kama, le Jafeta.

5Bara ba Jafeta ke Gomere, Magogo, Madai, Javane, Tubale, Mesheke, le Tirase. 6Bara ba Gomere ke Ashkenase, Difate, le Togarma; 7bara ba Javane ke Elisha, Tarshishe, Kittime, le Rodanime.

8Bara ba Kama ke Kushe, Mitsraime, Puthe le Kanana. 9Bara ba Kushe ke Saba, Havila, Sabta, Raema, le Sabteka. Bara ba Raema ke Seba le Dedane. 10Kushe a tswala Nimrode, ya eba senatla lefatsheng. 11Mitsraime a tswala Baludime, Baanamime, Balehabime, le Banaftuhime, 12Bapatrusime, Bakasluhime bao Bafilesta ba tswileng ho bona, le Bakaftorime. 13Kanana a tswala Sidone, letsibolo la hae, Hethe, 14Bajebuse, Baamore, Bagirgashe, 15Baheve, Baarke, Basine, 16Baarvade, Batsemare, le Bahamathe.

17Bara ba Sema ke Elame, Assure, Arpaksade, Lude, Arame, Utse, Hule, Getere, le Mesheke. 18Arpaksade a tswala Shela, Shela a tswala Hebere. 19Hebere a tswallwa bara ba babedi; lebitso la e mong ke Pelege (karolo), hobane lefatshe le ne le arolwe tshiung tsa hae; lebitso la ngwanabo ke Jokthane. 20Jokthane a tswala Almodade, Shelefe, Hatsaremavethe, Jerake, 21Hadorame, Usale, Dikla, 22Ebale, Abimaele, Seba, 23Ofire, Havila, le Jobabe. Bao kaofela ke bara ba Jokthane.

Bapatriareka ba leshome ho tloha ho Sema ho tlisa ho Abrahama. — Bara ba Abrahama le ditloholo tsa bona.

24Sema, Arpaksade, Shela, 25Hebere, Pelege, Rehu, 26Seruge, Nakore, Tera, 27Abrame, e leng yena Abrahama.

28Bara ba Abrahama ke Isaaka le Ishmaele.

29Masika a bona ke ana: Letsibolo la Ishmaele ke Nebajothe; yaba ke Kedare, Adbeele, Mibsame, 30Mishma, Duma, Masa, Hadade, le Thema, 31Jethure, Nafishe, le Kedma. Bao ke bara ba Ishmaele.

32Bara ba Ketura, serethe sa Abrahama: a tswala Simrane, Jokshane, Medane, Midiane, Jishbake, le Shua. Bara ba Jokshane ke Seba le Dedane. 33Bara ba Midiane ke Efa, Efere, Henoke, Abida, le Eldaa. Bao kaofela ke bara ba Ketura.

34Abrahama yena a tswala Isaaka. Bara ba Isaaka ke Esau le Iseraele.

35Bara ba Esau ke Elifase, Reuele, Jeushe, Jaelame, le Kore. 36Bara ba Elifase ke Themane, Omare, Tsefi, Gaethame, Kenase, Thimna, le Amaleke. 37Bara ba Reuele ke Nahathe, Sera, Shamma, le Missa.

38Bara ba Seire ke Lothane, Shobale, Tsibeone, Ana, Dishone, Etsere, le Dishane. 39Bara ba Lothane ke Hori le Homame; kgaitsedi ya Lothane ke Thimna. 40Bara ba Shobale ke Aljane, Manahathe, Ebale, Shefi, le Oname. Bara ba Tsibeone ke Aja le Ana. 41Mora wa Ana ke Dishone; bara ba Dishone ke Hamrane, le Eshbane, le Jithrane, le Kerane. 42Bara ba Etsere ke Bilhane, Saavane, le Jaakane. Bara ba Dishane ke Utse le Arane.

43Marena a neng a buse naheng ya Edomo, ho eso ho be morena ya busang bana ba Iseraele, ke ana: Ke Bela, mora Beore; lebitso la motse wa hae e ne e le Dinhaba. 44Eitse hobane Bela a timele, ha busa Jobabe, mora Sera wa Botsra, tulong tsa hae. 45Jobabe yena mohla a timelang, ha busa Hushame wa naha ya Bathemane tulong tsa hae. 46Eitse hobane Hushame a timele, ha busa tulong tsa hae Hadade, mora Bedade, ya neng a hlole Bamidiane naheng ya Moabe; lebitso la motse wa hae e ne e le Avithe. 47Mohla Hadade a timelang, ha busa tulong tsa hae Samla wa Masreka. 48Mohla Samla a timelang, ha busa tulong tsa hae Saule wa Rehobothe o pela noka. 49Eitse hobane Saule a timele, ha busa tulong tsa hae Baale-Hanane, mora Akbore. 50Eitse hobane Baale-Hanane a timele, ha busa Hadade tulong tsa hae; lebitso la motse wa hae e ne e le Pai; lebitso la mosadi wa hae e ne e le Mehethabeele, moradi wa Mathrede, moradi wa Mesahabe. 51Hadade a timela.

Mahosana a Edomo ke ana: ke kgosana Thimna, le kgosana Alia, le kgosana Jethethe, 52le kgosana Oholibama, le kgosana Ela, le kgosana Pinone, 53le kgosana Kenase, le kgosana Themane, le kgosana Mibtsare, 54le kgosana Magdiele, le kgosana Irame. Bao ke mahosana a Edomo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index