Search form

I DIKRONIKE 17

Davida o etsa morero wa ho hahela Jehova tempele. — Jehova o a hana. — Dipallo tse etseditsweng ntlo ya Davida.

1Eitse Davida ha a se a kene tlung ya hae, Davida a re ho moporofeta Nathane: Bona hle, nna ke ahile tlung ya dikedare, athe areka ya selekane sa Modimo e dutse tlasa masela. 2Nathane a re ho morena: Etsa tsohle tse ka pelong ya hao, hobane Jehova o na le wena.

3Bosiung bona boo, lentswe la Jehova la tlela Nathane, la re: 4Tsamaya, o bolelle mohlanka wa ka Davida, o re: Jehova o re: Hase wena o tla nkgahela ntlo eo ke tla dula ho yona. 5Athe ha ke eso ho dule tlung, haesale ke nyolla Iseraele Egepeta ho fihlela jwale, ke mpa ke nnile ka tswa tenteng e nngwe ka kena ho e nngwe, ka tloha tulong se seng ka kena ho se seng. 6Hohle moo ke tsamaileng hammoho le Baiseraele bohle, na nkile ka bolela taba leha e le ho e mong wa baahlodi ba Iseraele, bao ke ba laetseng ho disa setjhaba sa ka, ka re: Na ha le nkgahele ntlo ya dikedare keng na? 7Jwale, bolella mohlanka wa ka Davida, o re: Ho itswe ke Jehova wa makgotla: Ke ne ke o late merakeng, kamora dinku, hore ke o bee motsamaisi wa setjhaba sa ka sa Iseraele. 8Ke nnile ka ba le wena le hohle moo o tsamaileng; ke bile ka fedisa dira tsohle tsa hao pela hao, mme ka o etsetsa lebitso le leholo le kang mabitso a ba baholo ba leng teng lefatsheng. 9Ke lokiseditse setjhaba sa ka sa Iseraele bodulo, mme ke se hlomile, se bile se se se dutse ha habo sona; ha se ka ke sa hlola se ferekana, le bakgopo ha ba sa tla hlola ba se fedisa, jwaloka pele, 10leha e le jwaloka mohla ke neng ke beile baahlodi ho disa setjhaba sa ka sa Iseraele; ke kokobeditse dira tsa hao tsohle, mme ke o tsebisitse hore Jehova o tla o hahela ntlo. 11Etlare mohla matsatsi a hao a phethehang a ho orohela ho bontatao, ke tla phahamisa lesika la hao kamora hao, e mong wa bara ba hao, mme ke tla tiisa mmuso wa hae. 12Ke yena ya tla nkgahela ntlo, mme ke tla tiisa terone ya hae ka ho sa feleng. 13Ke tla ba ntatae, yena e be mora ka; nke ke ka mo amoha mohau wa ka, jwalokaha ke ne ke o amohe ba neng ba le pele ho wena; 14ke mpa ke tla mmea tlung ya ka le mmusong wa ka ka ho sa feleng, mme terone ya hae e tla tiya ka ho sa feleng.

15Nathane a phetela Davida taba tseo tsohle, le tsohle tsa tshenolo eo. 16Yaba morena Davida o ya, a dula pela Jehova, a re: Oho, Jehova Modimo, nna ke mang, mme ntlo ya ka keng, ha u ntlisitse ho fihla mona? 17Le taba eo eka e nyenyane pela hao, Modimo; o bile o buile le bakeng sa ntlo ya mohlanka wa hao hodima motsotso o molelele, mme o ntadimile jwalokaha ho tadingwa motho e moholo, wena o leng Modimo Jehova! 18Mme Davida a ka boela a bolela dife hodima kganya eo o e neang mohlanka wa hao? 19O tseba mohlanka wa hao, Jehova; ke ka baka la mohlanka wa hao le la thato ya hao o entseng taba tseo tsohle tse kgolo, hore o mo tsebise tseo tsohle tse kgolo! 20Oho Jehova, ha ho ya kang wena, ha ho le Modimo haese wena, jwalokaha re ikutlwetse ka tsebe tsa rona. 21Ke sefe setjhaba se lefatsheng se kang tjhaba sa hao sa Iseraele, seo Modimo o tlileng ho itopollela sona, hore e tle e be setjhaba sa wona, le ho iketsetsa lebitso ka ho sebetsa ntho tse kgolo, tse tshabehang, ha o ntse o leleka ditjhaba pela setjhaba sa hao seo o se lopolotseng Egepeta? 22O beile setjhaba sa hao sa Iseraele hore e nne e be setjhaba sa hao ka ho sa feleng, mme wena, Jehova, o bile Modimo wa sona. 23Mme jwale, Jehova, lentswe leo o le boletseng bakeng sa mohlanka wa hao le bakeng sa ntlo ya hae, le ke le netafale ka ho sa feleng, mme o etse kamoo o boletseng kateng. 24Le ke le netafale, hore lebitso la hao le tle le tlotliswe kamehla ka ho re, Jehova wa makgotla ke Modimo wa Iseraele, ke Modimo ho Iseraele! Le yona ntlo ya mohlanka wa hao Davida e ke e tiiswe pela hao. 25Hobane ke wena ka sebele, Modimo wa ka, o senoletseng mohlanka wa hao hore o tla mo hahela ntlo: ke ka baka leo ke le mohlanka wa hao, ke betileng pelo ho, bea thapelo pela hao. 26Mme jwale Jehova, ke wena Modimo; o boletse taba e molemo bakeng sa mohlanka wa hao. 27Mme jwale, ako hlohonolofatse ntlo ya mohlanka wa hao, hore e nne e hlole e le teng ka ho sa feleng pontsheng ya hao; hobane seo o se hlohonolofatsang, Jehova, eba se hlohonolofetse ka ho sa feleng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index