Search form

I DIKRONIKE 2

Bara ba leshome le metso e mmedi ba Jakobo. — Ditloholo tsa Juda.

1Bana ke bara ba Iseraele: Ke Rubene, Simeone, Levi, Juda, Issaskare, Sabulone, 2Dane, Josefa, Benjamine, Nefthali, Gade le Asere.

3Bara ba Juda ke Ere, Onane, le Shela; bao ba bararo a tswallwa bona ke moradi wa Shua, Mokanana. Ere, letsibolo la Juda, ya eba motho e mobe pela Jehova; yaba Jehova o a mmolaya. 4Tamare, ngwetsi ya hae, a mo tswalla Peretse le Sera. Bara ba Juda, ha ba le kaofela, ba bahlano.

5Bara ba Peretse ke Hetsrone le Hamule.

6Bara ba Sera ke Simri, Ethane, Hemane, Kalkole, le Dara; kaofela ha bona ba bahlano. 7Mora wa Karmi ke Akare, moferekanyi wa Iseraele ya kileng a tlola molao wa ntho tse neetsweng anathema. 8Mora wa Ethane ke Asaria.

9Haele bara ba Hetsrone, bao a ba tswaletsweng, ke Jerameele, Rame le Kelubai.

10Rame yena a tswala Amminadabe; Amminadabe a tswala Nashone, kgosana ya bana ba Juda. 11Nashone yena a tswala Salma, Salma a tswala Boase. 12Boase a tswala Obede, Obede a tswala Jese. 13Jese a tswala Eliabe letsibolo la hae, le Abinadabe moenae; wa boraro ke Shimea, 14wa bone ke Nethaneele, wa bohlano ke Raddai, 15wa botshelela ke Otseme, wa bosupa ke Davida; 16dikgaitsedi tsa bona ke Tseruja le Abigaile. Bara ba Tseruja ke Abishai, Joabe, le Asaele; bona ba bararo. 17Abigaile a tswala Amasa; ntata Amasa ke Jethere, Moishmaele.

18Haele Kalebe, mora Hetsrone, a tswala bana ka mosadi wa hae Asuba le ka Jeriothe; bara ba hae ka Asuba ke Jeshere, Shobabe, le Ardone. 19Eitse hobane Asuba a timele, Kalebe a inkela Efrathe; eo a mo tswalla Hure, 20Hure a tswala Uri, Uri a tswala Betsaleele. 21Hamorao, Hetsrone a kena ho moradi wa Makire, ntata Gileade, a mo nyala a le dilemo tse mashome a tsheletseng; eo a mo tswalla Segube. 22Segube a tswala Jaire, ya ileng a ba le metse e mashome a mabedi a metso e meraro naheng ya Gileade. 23Bageshure le Baarame ba ba amoha metse ya Jaire, le Kenathe ka metsana ya teng, e le metse e mashome a tsheletseng. Metse eo kaofela e ne e le ya bara ba Makire, ntata Gileade. 24Eitse hobane Hetsrone a timele Kaleb-Efratha, Abija, mosadi wa Hetsrone, a boela a mo tswalla Ashure, ntata Tekowa.

25Bara ba Jerameele, letsibolo la Hetsrone, letsibolo la hae ke Rame; ba bang ke Buna, Orene, Otseme, le Akija. 26Jerameele o ne a na le mosadi e mong, bitso la hae e le Athara; ke yena mma Oname. 27Bara ba Rame, letsibolo la Jerameele, ke Maatse, Jamine, le Ekere. 28Bara ba Oname ke Shammai le Jada. Bara ba Shammai ke Nadabe le Abishure. 29Lebitso la mosadi wa Abishure e ne e le Abikaile; a mo tswalla Akbane le Molede. 30Bara ba Nadabe ke Selede le Appaime; Selede yena a timela a se na bana. 31Mora wa Appaime ke Jishei. Mora wa Jishei ke Sheshane. Mora wa Sheshane ke Aklai. 32Bara ba Jada, moena Shammai, ke Jethere le Jonathane; empa Jethere a timela a se na bana. 33Bara ba Jonathane ke Pelethe le Sasa. Bao ke bara ba Jerameele. 34Haele Sheshane, o ne a se na bara, a ena le baradi feela. Sheshane o ne a na le mohlanka wa Moegepeta, eo bitso la hae e neng e le Jarha. 35Sheshane a nea mohlanka wa hae moradi wa hae, e be mosadi wa hae; mme eo a mo tswalla Attai. 36Attai a tswala Nathane, Nathane a tswala Sabade, 37Sabade a tswala Eflale, Eflale a tswala Obede, 38Obede a tswala Jehu, Jehu a tswala Asaria, 39Asaria a tswala Haletse, Haletse a tswala Elasa, 40Elasa a tswala Sismai, Sismai a tswala Shallume, 41Shaume a tswala Jekamia, Jekamia a tswala Elishama.

42Bara ba Kalebe, moena Jerameele, ke Mesha, letsibolo la hae; ke yena ntata Sife; mora wa hae ke Maresha, ntata Hebrone. 43Bara ba Hebrone ke Kora, Tappua, Rekeme, le Shema. 44Shema a tswala Rahame, ntata Jorkeame; Rekeme yena a tswala Shammai. 45Mora Shammai ke Maone; Maone ke ntata Bethe-Tsure. 46Efa, serethe sa Kalebe, a tswala Harane, Motsa, le Gasese; Harane a tswala Gasese. 47Bara ba Jadai ke Regeme, Jothame, Geshane, Pelethe, Efa, le Shaafe. 48Maaka, serethe sa Kalebe, a tswala Shebere le Tirhana. 49A tswala le Shaafe ntata Madmanna, Sheva ntata Makbena le Gibea; moradi wa Kalebe e ne e le Aksa.

50Bara ba Kalebe, mora Hure, letsibolo la Efrata, ke bana: ke Shobale ntata Kiryathe-Jearime, 51Salma ntata Bethlehema, Harefe, ntata Bethe-Gadere. 52Shobale, ntata Kiryathe-Jearime, o ne a na le bara: ke Harowe le Hatsi-Hammenuhothe. 53Masika a Kiryathe-Jearime ke Bajethre, Baputhe, Bashumathe, le Bamishrae; ho bona ho tswile Batsoreathe le Baeshtaole. 54Bara ba Salma ke Bethlehema, Banethofathe, Athrothe-Bethe-Joabe, le mothapo o mong wa Bahammanahthi, le Batsore. 55Haele masika a bangodi ba neng ba ahile Jabetse, ke Bathireathe, Bashimeathe, le Basukathe. Ke bona Bakene ba tswileng ho Hamathe hlooho ya ntlo ya Rekabe.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index