Search form

I BAKORINTHE 11

1Le be baetsisi ba ka, jwalokaha le nna ke le wa Kreste.

Mokgwa o lokelang basadi diphuthehong.

2Ke a le boka, banabeso, kahobane le nkgopola nthong tsohle, mme le boloka dithuto kamoo ke le neileng tsona kateng.

3Empa ke rata ha le ka tseba hoba hlooho ya monna e mong le e mong ke Kreste, mme hlooho ya mosadi ke monna, mme hlooho ya Kreste ke Modimo. 4Monna e mong le e mong ha a rapela, leha a porofeta, a rwetse hloohong, o tlotlolla hlooho ya hae. 5Mme mosadi e mong le e mong ha a rapela, leha a porofeta, a sa rwale hloohong, o tlotlolla hlooho ya hae, hobane ke ntho e le nngwe le ha a beotswe. 6Hobane ekare ha mosadi a sa rwale hloohong, a hle a kutwe; mme jwale, haele ntho e dihlong ha mosadi a ka kutwa, kapa a beolwa, a rwale hloohong ke hona. 7Haele monna, yena ha a tshwanela ho rwala hloohong, hobane ke setshwantsho le kganya ya Modimo; athe mosadi ke kganya ya monna. 8Hobane monna ha a ka a nkwa mosading, empa ke mosadi ya nkileng monneng. 9Hape, monna ha a ka a bopelwa mosadi, ke mosadi ya bopetsweng monna. 10Ka baka leo, mosadi o tshwanetse ho ba le pontsho ya ho buswa, hloohong, ka baka la mangeloi. 11Leha ho le jwalo, monna ha a yo kantle ho mosadi, le mosadi ha a yo kantle ho monna, Moreneng. 12Hobane jwalokaha mosadi a nkilwe monneng, le yena monna o tswalwa ke mosadi, mme tsohle di tswa ho Modimo. 13Le ke le ahlole e le lona hore na ho a lokela hore mosadi a rapele Modimo a sa rwala hloohong? 14Ha ke re, le tsona dipelo tsa lona di a le ruta hoba monna ha a hodisa moriri wa hae, ke ntho e dihlong ho yena? 15Athe mosadi ha a hodisa moriri wa hae, ke kganya ho yena; hobane o filwe moriri, e tle e be lesira. 16Empa ekare ha motho a rata kgang, rona ha re na mokgwa oo, le tsona dikereke tsa Modimo ha di na wona.

Tsa Selallo sa Morena.

17Jwale seo ke se bolelang, ke mpang ke sa le boke, ke hoba ha le phutheha, hase ho eketsa molemo, empa e le bobe. 18Hobane taba ya ho qala, ke hore, ha le phuthehela kerekeng, ke utlwa hoba diphaphang di teng ho lona; mme ka nqa e nngwe ke kgolwa hoba ho jwalo, 19hobane dikgaohano le tsona e ka kgona di be teng hara lona, hore ho tle ho bonahale bao e leng ba sebele hara lona. 20Hape, ka mokgatlo wa lona hammoho, hase ho ja selallo sa Morena. 21Hobane ha ho jewa, e mong le e mong o inkela selallo sa hae pele; mme jwale e mong a lape, athe e mong yena a tahwe. 22Ana ha le na matlo a ho jela le ho nwela teng na? Kapa a le nyedisa kereke ya Modimo, mme le swabisa ba se nang letho na? Ke tla reng ho lona? A ke tla le boka na? Tjhe, ho tseo ha ke le boke.

23Hobane nna ke amohetse ho Morena seo ke le neileng sona, ke hoba Morena Jesu, ka bosiu boo a ekilweng ka bona, o ne a nke bohobe; 24mme hobane a lebohe, a bo ngwatha, a re: Nkang, le je; hona ke mmele wa ka o robelwang lona; le etse hoo, le tle le nkgopole ka hona. 25Ka mokgwa o jwalo, a nka senwelo, hobane ho lallwe, a re: Senwelo sena ke selekane se setjha mading a ka; etsang hoo, kamehla yohle ha le enwa, le tle le nkgopole ka hona. 26Efela kamehla yohle, ha le eja bohobe boo, mme le nwela senwelong seo, etlaba le bolela lefu la Morena, a tle a be a fihle.

27Ka baka leo, mang le mang ya jang bohobe boo, kapa ya nwelang senwelong sa Morena ka mokgwa o sa tshwanelang, o tla ba le molato wa mmele le wa madi a Morena. 28Motho ka mong a ke a itekole ke hona, mme jwale e be hona a jang bohobe bona, a nwelang senwelong sena. 29Hobane ya jang, le ya nwang ka mokgwa o sa tshwanelang, o itjella, o inwella tsuo, hobane a sa lemohe mmele wa Morena.

30Ke ka baka leo ho nang le ba bangata ba fokolang, le ba kulang hara lona; mme ba bangata ba se ba bile ba shwele. 31Hobane hoja re a ikahlola, ke moo re ka beng re sa ahlolwe. 32Empa ha re ahlolwa, re lauwa ke Morena, re tle re se ke ra tsuwa le lefatshe. 33Ha ho le jwalo, banabeso, ha le phuthehela ho ja, le ke le letane. 34Mme ekare ha e mong a lapile, a no ja hae, le tle le se ke la phuthehela tsuo.

Haele ka tse ding, tsona ke tla di lokisa ha ke se ke fihlile.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index