Search form

I BAKORINTHE 14

Neo ya ho porofeta e kgolo ho ya dipuo.

1Phehellang lerato. Leha ho le jwalo, le tjhesehelle dineo tsa Moya, haholo ya ho porofeta.

2Efela haele ya buang ka puo, ha a bue le batho, o bua le Modimo feela, hobane ha ho ya mo utlwang, mme o bolela disatsejweng ka moya. 3Empa haele ya porofetang, o beela batho tsa kgahiso, tsa kgothatso, le tsa matshediso. 4Ya buang ka puo o ikgahisa a nnotshi, empa ya porofetang o hahisa kereke.

5Ke rata ha le ka bua bohle ka dipuo, empa haholoholo ke rata ha le ka porofeta; hobane ya porofetang o fetisa ya buang ka dipuo, haese ha eo a ka fetola, kereke e tle e fumane kgahiso. 6Mme jwale, banabeso, ha ke be nka tla ho lona ke bua ka dipuo, le ne le ka fihlela molemo ofe, ha ke sa bue le lona ka taba ya tshenolo, leha e le ka ya bohlale, leha e le ka ya boporofeta, leha e le ka ya thuto?

7Ho dutse jwalo le dintho tse sa pheleng tse nang le medumo, leha e ka ba phala, kapa harepa; ha di ka lla molodi o le mong, ho ka tsejwa jwang ha ho letsitswe phala, kapa ha ho letsitswe harepa? 8Mme ekare ha terompeta e ena le modumo o sa kgethweng, ke mang ya tla phallela ntweng? 9Ha ho le jwalo, le lona, ekare ha le sa hlahise puong tsa lona taba e utlwahalang, ana batho ba tla tseba jwang se bolelwang? Ekaba ke ho ipuella sebakeng.

10Ho thwe, medumo e sa tshwaneng e ntse e atile lefatsheng; empa medumong eo ha ho na o sa utlwahaleng. 11Mme ekare ha ke sa tsebe hoba puo e reng, nka ba mobarebare ho ya buang, le ya buang e ka ba mobarebare ho nna. 12Mme jwale lona, haele mona le tjhesehella dineo tsa Moya, batlang ho atelwa ke tse ka hahisang kereke.

13Ka baka leo, ke re: Ya buang ka puo a rapele hore a tsebe ho fetola. 14Hobane ekare ha ke rapela ka puo, moya wa ka o a rapela, empa kelello ya ka ha e sebetse letho. 15Nka etsa jwang na? Ke tla rapela ka moya, mme le hona ke tla rapela ka kelello; ke tla bina ka moya, mme le hona ke tla bina ka kelello. 16Ha ho se jwalo, ekare ha o leboha ka moya, ana ya dutseng setulong sa ya sa tsebeng a ka tiisa jwang teboho ya hao ka amen ya hae, haele mona a sa tsebe seo o se bolelang? 17Efela wena o leboha hantle, empa e mong ha a hahiswe ke hona. 18Ke boka Modimo wa ka, hobane ke bua ka dipuo ho fetisa lona bohle. 19Empa kerekeng nka rata ho bolela mantswe a le mahlano feela ka kelello, ke tle ke rute ba bang le bona, ho fetisa mantswe a dikete tse leshome ka puo.

20Banabeso, le se ke la ba bana hlalefong, le mpe le be bana lonyeng; mme haele hlalefong, le be banna. 21Ho ngodilwe molaong, ho thwe: Ke tla bua le setjhaba sena ka batho ba puo esele le ka melomo ya basele; mme le teng ba ke ke ba nkutlwa, ho rialo Morena. 22Ha ho le jwalo, dipuo ke pontsho, e seng ho badumedi, empa e le ho ba sa dumelang; athe baporofeta ke pontsho, e seng ho ba sa dumelang, empa e le ho badumedi. 23Ekare ha kereke yohle e phuthehela nqalong e le nngwe, mme bohle ba bua ka dipuo, leha ho ka kena batho ba sa tsebeng, leha e le ba sa dumelang, na ba ke ke ba re, le a hlanya na? 24Empa ekare ha bohle ba porofeta, leha ho ka kena motho ya sa dumelang, leha e le ya sa tsebeng, eba o kgodiswa ke bohle, mme o ahlolwa ke bohle. 25Mme ka mokgwa o jwalo, makunutu a pelo ya hae a bonahatswa, mme o tla itihela fatshe ka sefahleho, a rapele Modimo, mme a bolele hore Modimo o hara lona ka sebele.

26Ana ke re, ho be jwang, banabeso? Ke re: Kamehla yohle ha le phutheha, e mong le e mong ho lona o na le pesaleme, leha e le thuto, kapa puo, leha e le tshenolo, leha e le phetolo; tsohle di etsetswe kgahiso. 27Mme ekare ha e mong a bua ka puo, ho etswe jwalo ke ba babedi, boholo e be ba bararo, mme ho etswe ka ho latelana; mme e mong a fetole. 28Ekare ha mofetodi a le siyo, motho eo a ikgutsetse kerekeng, a ipuele a nnotshi, a bue le Modimo. 29Ho bolele baporofeta ba babedi, leha e le ba bararo, mme ba bang ba ahlole se bolelwang. 30Mme ekare ha e mong wa ba dutseng a newa tshenolo, ya emeng pele a kgutse. 31Hobane le ka porofeta bohle ka ho latelana, hore bohle ba rutwe, mme bohle ba kgothatswe. 32Meya ya baporofeta e buswa ke baporofeta. 33Hobane Modimo hase Modimo wa moferefere, empa e le wa kgotso, jwalokaha ho bonwa dikerekeng tsohle tsa bahalaledi.

34Basadi ba lona ba kgutse diphuthehong; hobane ha ba dumellwe ho bua; ba mpa ba tshwanetse ho mamela; jwalokaha le wona molao o bolela. 35Mme ekare ha taba e le teng eo ba ratang ho e tseba, ba e botse banna ba bona hae; hobane ho hobe ha basadi ba bua kerekeng. 36Ana lentswe la Modimo le tswile ho lona, kapa ke lona feela ba fihletsweng ke lona na?

37Ekare ha motho a itekanya hoba ke moporofeta, kapa motho ya nang le moya, a ke a tsebe hoba ditaba tseo ke le ngollang tsona, ke melao ya Morena. 38Mme ekare ha e mong a hana ho tseba, a ikganele ho tseba.

39Ho feleng, banabeso, tjhesehellang ho porofeta, haholo, mme le se ke la thibela ha ho buwa ka dipuo. 40Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index